Protilehlá 235 Praha 8 – Dolní Chabry

 

Informace pro rodiče na školní rok 2019/2020:

 

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ CHABERÁČEK.

Provoz naší mateřské školy bude přerušen ve dnech 23., 27., 30., 31.12.2019, znovu pak obnoven ve čtvrtek 2.1.2020.

 

POZOR ZMĚNA OD 2.9.2019 !!!!!

Ranní předávání  dětí p. učitelkám je možné od 7.00 do 8.15 hod. V 8.15 hod. bude budova uzamčena.

 

AKCE NA LISTOPAD :  

1.11.  –  pátek    –  DÝŇOVÁNÍ POD PERGOLOU  –  12,00 – 13,30 hod.

                                                                                – 15,00 – 16,30 hod.

                             (SPOLEČNÁ AKCE MŠ A SPOLKU RODIČŮ)

Dýně pro každé dítě z Mš budou zajištěny, přízdoby si každý může donést dle vlastního výběru a fantazie.

                               V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

                                 Za bezpečnost dětí zodpovídají rodiče !

                                 Koordinátorka dýňování za rodiče je p.Krátká.

 7.11.  –  čtvrtek  –  ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA – 3.TŘ.

                               ,,Ze života pavouka“

13.11. –  středa    –  FOTOGRAFOVÁNÍ V MŠ – (PORTRÉT)

                              cca 270,- Kč, více kusů hlásit předem  

                           –  POLYTECHNICKÉ ČINNOSTI – 3.TŘ.

                               ,,Malý architekt“

20.11.  –  středa   –  PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ na téma : ,,Jak nejlépe připravit dítě na vstup do ZŠ“. Začátek v 16.30 hod. ve 3. třídě. Přednášející je PhDr. Martina Urbancová (ředitelka PPP pro Prahu 7 a 8).

25.11.  –  pondělí  –  POLODENNÍ VÝLET – MUZEUM BETLÉMŮ – KARLŠTEJN  2.+3.TŘ.

                               – exkurze + vánoční dílna –  odjezd v 7.15 hod. Žádáme rodiče, aby děti byly nasnídané + nahlásili případné nevolnosti v autobuse. Návrat do 13.00 hod.

26.11.  –  úterý    –  CIRKUS CECILKA V MŠ    

Informace o platbách:
Měsíční úplata za vzdělávání je stanovena /v souladu s ustanovením § 123 odst. 4 zákona č. 561/204 Sb. (školského zákona),
v platném znění, a v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky č.14/20Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění/
ve výši 750,- Kč.
Č.Ú. 181 648 104 / 0300
(UVÁDĚJTE VARIB. SYMBOL NEBO JMÉNO DÍTĚTE)
Zákonní zástupci neplatí měsíční úplatu za děti, které k 31.8. 2019 dovrší
5 let – vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně dle novelizace § 123 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon).
Děti s odkladem školní docházky školné neplatí.

Měsíční úplata za stravné je stanovena
/na základě vyhlášky č. 107/205 Sb., o školním stravování, podle § 5 odst.2,
přílohy č.2 „Výživové normy pro školní stravování“ a výsledků hospodaření ŠJ/
ve výši 35,- Kč. na den
zálohová platba na měsíc – 750,- Kč.
U dětí s odkladem školní docházky
ve výši 37,- Kč. na den
zálohová platba na měsíc – 750,- Kč.
Č.Ú. 181648 366/ 0300
(UVÁDĚJTE VARIB. SYMBOL NEBO JMÉNO DÍTĚTE)

Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení provozu MŠ a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte (zákon. 561/2004 Sb., (školský zákon), § 35, odst.1 d)

Hotovostní platba – jen ve výjimečných případech (termín těchto plateb je určen po dohodě s ředitelkou MŠ).

PŘEHLED ODPOLEDNÍCH AKTIVIT – začínají 1.října 2019

Pondělí   – VÝTVARNÉ AKTIVITY

                    14.30 – 15.00 hod. –  2. + 3. tř. (na třídách)

Úterý      –  HUDEBNÍ, TANEČNÍ A POHYBOVÉ AKTIVITY –

                    14.30 – 15.00 hod. – 2. + 3. tř. (na třídách)

V PŘÍPADĚ NEPŘÍTOMNOSTI UČITELKY SE AKTIVITA NEKONÁ

Středa    –  ANGLIČTINA –

                   14.20 – 14.45 hod. – POKROČILÍ

                   14.50 –  15.15 hod. – ZAČÁTEČNÍCI A MÍRNĚ POKROČILÍ

Čtvrtek  –  ANGLIČTINA –

                   14.20 – 14.45 hod. – POKROČILÍ

                   14.50 – 15.15 hod. – ZAČÁTEČNÍCI A MÍRNĚ POKROČILÍ

PRO 1. TŘÍDU AKTIVITY V PONDĚLÍ A ÚTERÝ ZAČÍNAJÍ OD 6.1.2020.

UPOZORNĚNÍ !!!

V PŘÍPADĚ NEMOCI DÍTĚTE, NEBO JINÉHO DŮVODU NEPŘÍTOMNOSTI V MŠ RODIČ ODHLÁSÍ DÍTĚ ZE STRAVOVÁNÍ TELEFONICKY NEBO SMS NEJPOZDĚJI TÝŽ DEN DO 8.00 HOD.,
V PŘÍPADĚ NEODHLÁŠENÍ JE RODIČ POVINEN ZAPLATIT NEODHLÁŠENOU STRAVU V PLNÉ VÝŠI VIZ. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ.
 
 
 
 
DÍTĚ V MŠ POTŘEBUJE:
 
Látkový pytel s ramínkem (na náhradní věci)
Náhradní převlečení (např. na pobyt venku)
Přezutí (ne pantofle – bezpečnost dětí)
Převlečení na odpolední odpočinek (pyžamo)
 
OBLEČENÍ DĚTÍ:
Pohodlné a vzdušné
Označené jménem nebo značkou
Nedávejte dětem drahé šperky či jiné cennosti
(např. drahé prstýnky, spony do vlasů a řetízky …)
Oblečení pro pobyt venku – přiměřené počasí
(ve kterém může dítě sportovat)

NEDÁVEJTE DĚTEM DO MŠ HRAČKY.

(vyjímka jsou děti  v adaptační době)

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ Z MŠ.
V POLEDNE:
1.třída 12.00 – 13.00 hod.
2. a 3.třída 12.30 – 13.00 hod.
ODPOLEDNE:
15.00 – 17.00 hod. se budova zamyká
Opakované pozdní vyzvedávání dítěte je považováno
za závažné porušování provozu MŠ a v konečném důsledku
může být důvodem pro ukončení docházky dítěte !
Dítě je předáváno pouze k tomu pověřené osobě (rodiče,
prarodiče, dospělý sourozenec …..)


              ALL IN ONE NonstopScan

          FIREWALL
          ANTIMALWARE