Protilehlá 235 Praha 8 – Dolní Chabry
Get Adobe Flash player

 

image002

 Informace pro rodiče na školní rok 2018/19:

Školné : 700,-Kč měsíčně
Stravné: 33,-Kč/den………………. zálohově : 700,-Kč měsíčně
Stravné u dětí s odkladem školní docházky : 35,-Kč/den
 
Účet pro školné:  181648104/0300
Účet pro stravné: 181648366/0300
 
Variabilní symbol si vyzvedněte v kanceláři paní ředitelky, případně
je možné při platbě napsat do zprávy jméno dítěte.

Úřední hodiny paní ředitelky každou první středu v měsíci od 12.00 hod.  do 16.00 hod., dále pak po předchozí dohodě.

 

 

Vážení rodiče,

zápisy na školní rok 2019/2020 budou probíhat 15.5.2019 od 15:00 hod do 17:00 hod

– Úřad městské části Praha – Dolní Chabry,

Hrušovanské náměstí 253/5 – přednáškový sál

U zápisu předložíte:

1. Předem vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podepsanou oběma zákonnými zástupci.

2. Evidenční list dítěte vyplněný, potvrzený od lékaře a podepsaný oběma zákonnými zástupci – originál.

3. Občanský průkaz žadatele.

4. Rodný list dítěte – kopii

5. Cizí státní příslušníci – rodný list dítěte nebo platný pas s povoleným pobytem delším než 90 dnů a platný pas zákonného zástupce.

                         

AKCE NA DUBEN 2019                      

 2.4.  –  úterý     –  SVÁŤOVO DIVIDLO 

 3.4.  – středa    –  PLAVÁNÍ 8.lekce                             

 4.4.  – čtvrtek  –  PROGRAM ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVY 3.tř.

                            ,,Včelky“ 

 9.4.  –  úterý    –  EXKURZE – LETIŠTĚ V. HAVLA – 3.tř.

10.4.  – středa   –  PLAVÁNÍ 9.lekce                          

15.4.  –  pondělí  –  DIVADLO KOLOBĚŽKA V MŠ

                            ,,Ježibaba Kolobajzna slaví Velikonoce“   

17.4. –   středa   –  PLAVÁNÍ 10.lekce

24.4. –   středa   –  PLAVÁNÍ 11.lekce    

25.4.  –  čtvrtek –  VÝJEZD DO DIVADLA K. HACKERA (odjezd v 9.30 hod.)

                             ,,Jak byla vosa Marcelka ráda, že je“

29.4.  –  pondělí  –  POLYTECHNICKÉ ČINNOSTI 3.třída  

                              ,,Malý energetik“

30.4.  –  úterý    –   PREVENCE DĚTEM 2.+3.třída

                               (složky záchranného systému) – prevence úrazů doma,

                              venku, chování v situacích spojených s přírodními živly.

PŘEHLED ODPOLEDNÍCH AKTIVIT

PONDĚLÍ   –   VÝTVARNÉ AKTIVITY

14.30 – 15.00 – 2.tř. + 3.tř. (na třídách)

ÚTERÝ      –    HUDEBNÍ, TANEČNÍ – POHYBOVÉ AKTIVITY

14.30 – 15.00 – 2.tř. + 3.tř. (na třídách)

V PŘÍPADĚ NEPŘÍTOMNOSTI UČITELKY SE AKTIVITA NEKONÁ.

STŘEDA   –    ANGLIČTINA

14.20 – 14.45  pokročilí

14.50 – 15.15  začátečníci + mírně pokročilí

ČTVRTEK   –   ANGLIČTINA

14.20 – 14.45  pokročilí

14.50 – 15.15  začátečníci + mírně pokročilí

 

PRO 1. TŘÍDU AKTIVITY V PONDĚLÍ A ÚTERÝ ZAČÍNAJÍ OD 1.1.2019.

           

                           

UPOZORNĚNÍ !!!
V PŘÍPADĚ NEMOCI DÍTĚTE, NEBO JINÉHO DŮVODU NEPŘÍTOMNOSTI V MŠ
RODIČ ODHLÁSÍ DÍTĚ ZE STRAVOVÁNÍ TELEFONICKY NEBO SMS
NEJPOZDĚJI TÝŽ DEN DO 8.00 HODIN,
V PŘÍPADĚ NEODHLÁŠENÍ JE RODIČ POVINEN ZAPLATIT NEODHLÁŠENOU
STRAVU V PLNÉ VÝŠI VIZ. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ.
 
 
DÍTĚ V MŠ POTŘEBUJE:
Látkový pytel s ramínkem (na náhradní věci)
Náhradní převlečení (např. na pobyt venku)
Přezutí (ne pantofle – bezpečnost dětí)
Převlečení na odpolední odpočinek (pyžamo)
OBLEČENÍ DĚTÍ:
Pohodlné a vzdušné
Označené jménem nebo značkou
Nedávejte dětem drahé šperky či jiné cennosti
(např. drahé prstýnky, spony do vlasů a řetízky …)
Oblečení pro pobyt venku – přiměřené počasí
(ve kterém může dítě sportovat)

 

NEDÁVEJTE DĚTEM DO MŠ HRAČKY.

(vyjímka jsou děti  v adaptační době)

 

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ Z MŠ.
V POLEDNE:
1.třída 12.00 – 13.00 hod.
2. a 3.třída 12.30 – 13.00 hod.
ODPOLEDNE:
15.00 – 17.00 hod. se budova zamyká
Opakované pozdní vyzvedávání dítěte je považováno
za závažné porušování provozu MŠ a v konečném důsledku
může být důvodem pro ukončení docházky dítěte !
Dítě je předáváno pouze k tomu pověřené osobě (rodiče,
prarodiče, dospělý sourozenec …..)

 


              ALL IN ONE NonstopScan

          FIREWALL
          ANTIMALWARE

Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
  • Sobota 20. dubna 2019
  • Svátek má Marcela
  • Zítra má svátek Alexandra
  • Do konce roku zbývá 255 dnů