Protilehlá 235 Praha 8 – Dolní Chabry
Get Adobe Flash player

Informace pro rodiče na školní rok 2019/2020:

 

POZOR ZMĚNA OD 2.9.2019 !!!!!

Ranní předávání  dětí p. učitelkám je možné od 7.00 do 8.15 hod. V 8.15 hod. bude budova uzamčena.

AKCE NA ŘÍJEN :  

10.10. – čtvrtek    – PROGRAM ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVY – (předškoláci 3.tř.)                                                                                     ,, Sezónní ovoce a zelenina“

15.10. – úterý       – DIVADLO DO-KO-LA – ,,O Budulínkovi“

 

16.10. – středa     – POLYTECHNICKÉ ČINNOSTI – (předškoláci 3.tř.)                                                                                                        ,,Stavitel města“

21.10. – pondělí    – ZÁCHRANÁŘI – zásady 1. pomoci, protiúrazová prevence

 

Informace o platbách:
Měsíční úplata za vzdělávání je stanovena /v souladu s ustanovením § 123 odst. 4 zákona č. 561/204 Sb. (školského zákona),
v platném znění, a v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky č.14/20Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění/
ve výši 750,- Kč.
Č.Ú. 181 648 104 / 0300
(UVÁDĚJTE VARIB. SYMBOL NEBO JMÉNO DÍTĚTE)
Zákonní zástupci neplatí měsíční úplatu za děti, které k 31.8. 2019 dovrší
5 let – vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně dle novelizace § 123 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon).
Děti s odkladem školní docházky školné neplatí.

Měsíční úplata za stravné je stanovena
/na základě vyhlášky č. 107/205 Sb., o školním stravování, podle § 5 odst.2,
přílohy č.2 „Výživové normy pro školní stravování“ a výsledků hospodaření ŠJ/
ve výši 35,- Kč. na den
zálohová platba na měsíc – 750,- Kč.
U dětí s odkladem školní docházky
ve výši 37,- Kč. na den
zálohová platba na měsíc – 750,- Kč.
Č.Ú. 181648 366/ 0300
(UVÁDĚJTE VARIB. SYMBOL NEBO JMÉNO DÍTĚTE)

Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení provozu MŠ a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte (zákon. 561/2004 Sb., (školský zákon), § 35, odst.1 d)

Hotovostní platba – jen ve výjimečných případech (termín těchto plateb je určen po dohodě s ředitelkou MŠ).

PŘEHLED ODPOLEDNÍCH AKTIVIT – začínají 1.října 2019

Pondělí   – VÝTVARNÉ AKTIVITY

                    14.30 – 15.00 hod. –  2. + 3. tř. (na třídách)

Úterý      –  HUDEBNÍ, TANEČNÍ A POHYBOVÉ AKTIVITY

                    14.30 – 15.00 hod. – 2. + 3. tř. (na třídách)

V PŘÍPADĚ NEPŘÍTOMNOSTI UČITELKY SE AKTIVITA NEKONÁ

Středa    –  ANGLIČTINA

                   14.20 – 14.45 hod. – POKROČILÍ

                   14.50 –  15.15 hod. – ZAČÁTEČNÍCI A MÍRNĚ POKROČILÍ

Čtvrtek  –  ANGLIČTINA

                   14.20 – 14.45 hod. – POKROČILÍ

                   14.50 – 15.15 hod. – ZAČÁTEČNÍCI A MÍRNĚ POKROČILÍ

PRO 1. TŘÍDU AKTIVITY V PONDĚLÍ A ÚTERÝ ZAČÍNAJÍ OD 6.1.2020.

 

UPOZORNĚNÍ !!!

V PŘÍPADĚ NEMOCI DÍTĚTE, NEBO JINÉHO DŮVODU NEPŘÍTOMNOSTI V MŠ RODIČ ODHLÁSÍ DÍTĚ ZE STRAVOVÁNÍ TELEFONICKY NEBO SMS NEJPOZDĚJI TÝŽ DEN DO 8.00 HOD.,
V PŘÍPADĚ NEODHLÁŠENÍ JE RODIČ POVINEN ZAPLATIT NEODHLÁŠENOU STRAVU V PLNÉ VÝŠI VIZ. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ.
 
 
DÍTĚ V MŠ POTŘEBUJE:
Látkový pytel s ramínkem (na náhradní věci)
Náhradní převlečení (např. na pobyt venku)
Přezutí (ne pantofle – bezpečnost dětí)
Převlečení na odpolední odpočinek (pyžamo)
OBLEČENÍ DĚTÍ:
Pohodlné a vzdušné
Označené jménem nebo značkou
Nedávejte dětem drahé šperky či jiné cennosti
(např. drahé prstýnky, spony do vlasů a řetízky …)
Oblečení pro pobyt venku – přiměřené počasí
(ve kterém může dítě sportovat)

 

NEDÁVEJTE DĚTEM DO MŠ HRAČKY.

(vyjímka jsou děti  v adaptační době)

 

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ Z MŠ.
V POLEDNE:
1.třída 12.00 – 13.00 hod.
2. a 3.třída 12.30 – 13.00 hod.
ODPOLEDNE:
15.00 – 17.00 hod. se budova zamyká
Opakované pozdní vyzvedávání dítěte je považováno
za závažné porušování provozu MŠ a v konečném důsledku
může být důvodem pro ukončení docházky dítěte !
Dítě je předáváno pouze k tomu pověřené osobě (rodiče,
prarodiče, dospělý sourozenec …..)

 


              ALL IN ONE NonstopScan

          FIREWALL
          ANTIMALWARE

Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
  • Středa 16. října 2019
  • Svátek má Havel
  • Zítra má svátek Hedvika
  • Do konce roku zbývá 76 dnů