Protilehlá 235 Praha 8 – Dolní Chabry
Get Adobe Flash player

Modrá třída

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

CHARAKTERISTIKA TŘÍDNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU /dále jen TVP/, vychází ze záměrů školního vzdělávacího programu, TVP je přizpůsoben pro smíšenou skupinu dětí ve věku 3 – 4 let. Motivace probíhá pomocí pohádkových postav.

V případě zařazení mladších dětí 3 let do dané třídy je TVP upraven a přizpůsoben i pro tuto věkovou skupinu. 

Plánování a realizace konkrétních vzdělávacích činností je přizpůsobena možnostem a schopnostem dětí. Podle toho jsou voleny metody a formy práce.

 • děti se nejvíce učí nápodobou a situačním učením
 • potřeba častého opakování činností
 • potřeba pravidelných rituálů

TVP bude děti seznamovat po celý rok s různými oblastmi světa a života prostřednictvím maňásků a prostřednictvím moudra dětské pohádky. Obsah témat vychází ze základního poznávání pro děti předškolního věku, čerpá náměty z okolního světa – z přírody. Přibližuje dětem svátky a lidové tradice v jednotlivých ročních obdobích. Důraz je kladen na vlastní prožitky dětí.       ,,Vůbec přece nevadí, že neumíme psát, …..umíme malovat, učíme se vystřihovat, lepit, vyrábět, …… a co teprve když si hrajeme na pohádky, zkoušíme spoustu převleků, vyrábíme si masky, hledáme kladné vlastnosti pohádkových hrdinů, ….. vytváříme si pohádkové prostředí plné pohody a radosti …..“

 

SETKÁVÁNÍ A POZNÁVÁNÍ

 

Podtéma: CO JE KOLEM NÁS

ÚNOR (délka trvání 3 – 4 týdny)

Záměr pedagoga:

-Rozvoj komunikativních dovedností verbálních i neverbálních dodržování pravidel při komunikaci.

-Seznamování s tradicemi a zvyky – Masopust.

 

Tematický blok:

 1. Svět je plný barev
 2. Výlet do karnevalového světa barev
 3. Masopust

Pohádka měsíce: O Koblížkovi,

Očekávané výstupy:

Odmítat nežádoucí chování (lež, nespravedlnost, ubližování, agresivitu). Chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, zima, rok..). Radostně prožít období Masopustu.

Z pohádky do pohádky (dramatizace pohádek, převyprávění textu, práce s knihou)

Karneval (tradice, masky)

Čím jednou budu – zaměstnání a oblíbené činnosti

Dílčí cíle:

 •  upevňování znalostí základních barev
 • vnímání barev a rozeznávání nálady barev
 • rozvoj schopností spolupracovat – mít povědomí o tom, co znamená úsměv
 • rozvoj společenského i estetického vkusu
 • rozvoj řečových schopností
 • vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
 • osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy
 • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije – tradice
 • rozvíjet vnímání časoprostorových pojmů – ráno,poledne večer… časové představy

 

Nabídka činností, příležitostí, situací:

 • estetické a tvůrčí aktivity, výtvarné a konstruktivní činnosti – vybarvování, otiskování – karnevalové masky,
 • dramatické činnosti a mimické vyjadřování nálad – práce s textem a písní
 • sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry,
 • výtvarné hry a etudy, malba a kresba na ploše
 • pohybové aktivity,
 • hry a praktické činnosti, uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce,

 


BÁSNIČKY ZÁŘÍ

 • Uvítací básnička s pohybem v komunitním kruhu

  Dobrý den, dobrý den dneska máme krásný den.

  Dobrý den, dobrý den dneska zlobit nebudem.

  Dobrý den, dobrý den na sebe se usmějem.

 • Bublina (uvítací básnička s pohybem)

  Tiše děti novina, přiletěla bublina.

  Bublina se nafukuje, letí , letí poletuje.

  Vyletěla nad náš dům, udělala prásk a bum.

 • Slunečnice (básnička s pohybem)

  Velikánská květina k obloze se vypíná.

  Už od rána každý den, otáčí se za sluncem.

  Její černá semínka sype ptáčkům maminka.

 • Babička

  U naší babičky stoupáme na špičky.

  Trháme jablíčka, trháme hruštičky a pak je sníme.

  U naší babičky smíme.

 • Bub bum ratata

  Bum bum ratata, nejsme žádná mrňata.

  Jako z vody rosteme, hezký den si přejeme.

 • Brambora

  Koulela se ze dvora takhle velká brambora.

  Neviděla, neslyšela spadla na ni závora.

  Kam koukáš ty závoro?!

  Na tebe ty bramboro!

  Kdyby tudy projel vlak, byl by z tebe bramborák.

 • Foukej foukej

  Foukej foukej větříčku, shoď mi jednu hruštičku.

  Shoď mi jednu nebo dvě, budou sladké obě dvě.

PÍSNIČKY A TANEČKY ZÁŘÍ

 • Prší prší jen se leje, kam koníčky pojedeme…

 • Ptačí taneček


BÁSNIČKY ŘÍJEN

 • Jablíčko

Jablíčko se skutálelo, vůbec ho to nebolelo.

Podívejte jak se koulí, nemá ani jednu bouli.

Kutálí se, kutálí, to jsme se mu nasmáli.

 • Princeznička na bále

Princeznička na bále, poztrácela korále.

Její táta, mocný král, Honzíka si zavolal.

Honzíku, máš na mále, přines nám ty korále!

Honzík běžel za hory, nakopal tam brambory.

Vysypal je před krále, tu máte ty korále!

Větší už tam neměli, ty už snědli v neděli.

 • Listí žloutne

Vlaštovičko, leť,už je na tě čas.

Listí žloutne, poletuje, po strništích vítr duje,

bude brzo mráz.

 • Listopad

Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad,

zlatý lístek z javora, zima už jde do dvora.

 • Ježek

Kam se ježek v zimě schoval?

Neklouzal se, nesáňkoval.

Zahrabal se do listí, 

od té chvíle spí a spí.

 • Malý duch

Malý modrý duch, brázdí noční vzduch.

S kamarády letí, lechtat malé děti.

Teď ti modří duši, polechtají uši,

je jich celá banda a je s nimi sranda.

 

PÍSNIČKY ŘÍJEN
 • Měla babka

Měla babka čtyři jabka a dědoušek jen dvě.

Dej mi, babko, jedno jabko, budeme mít stejně.

Měl dědoušek, měl kožíšek a babička jupku.

Pojď, dědoušku na taneček, já si s tebou dupnu.

 • Koulelo se

Koulelo se, koulelo červené jablíčko.

Komu ty se dostaneš, má zlatá Ančičko?

Koulela se, koulela dvě naproti sobě.

Komu bych se dostala, než Janíčku tobě?

 • Vyletěl si pyšný drak

Vyletěl si pyšný drak, vyletěl až do oblak,

zvysoka se dívá na svět, strašil by a neví jak.

Rozhlíží se do všech stran, potom hrozí hejnu vran,

ale vrány se mu smály, že je ještě malý pán.

 


LISTOPAD BÁSNIČKY A PÍSNIČKY

Výsledek obrázku pro už martin na bílém koni

 • Čisté ruce

Celý den si ruce hrají, všechno možné osahají.

Hračky, písek, botičky, špinavé jsou ručičky.

Copak ručičkám pomůže a tu špínu přemůže?

Voda, mýdlo, umyvadlo, to správné zaklínadlo.

 

 • Nejsme prasátka

Umyjeme si ručičky během malé chviličky.

Čistí jsme hned za krátko, nejsme jako prasátko.

 

 • Taneček-Hlava, ramena, kolena, palce…

 


PROSINEC BÁSNIČKY A PÍSNIČKY

Výsledek obrázku pro mik miku mikuláš noty

 • Dědečku koleda (píseň)

Dědečku, dědečku koleda,dejte mi oříšek nebo dva,

nedáte-li oříšek provrtám Vám kožíšek, dědečku, dědečku koleda.

 

 • Vánoční stromeček

Vánoční stromeček, zavoněl v pokoji, maminka u stolu jablíčko rozkrojí.

A až ho rozkrojí uvidím hvězdičku, co byla ukrytá v červeném jablíčku.

 

 • Kapři

Já mám z Vánoc nejraději, když se u nás všichni smějí,

když prskavky prskají a kapři se mrskají.

 

 • Sněhulák

Jedna koule, druhá koule, ta nejmenší na hlavě,

postavil jsem sněhuláka u nás na dvoře.

Na hlavu dal starý hrnec, místo nosu mrkvičku, místo očí dva uhlíky, místo ruky metličku.

 

 • Válím koule

Válím koule sem a tam, na velikou malou dám.

A na kouli nos, sedne si tam kos.

Výsledek obrázku pro písnička sněží sněží mráz kolem běží noty

 • Oblékání na zimu

Pojďme si ven spolu hrát! Běhat, skákat, sáňkovat.

Já mám pěnou kombinézu, hned si do ní celý vlezu.

A čepici přes obě uši, podívejte jak mi sluší!

A na ruce rukavice, kdyby byla fujavice.

 

 • Vánoční zvoneček

Vánoční zvoneček tiše zvoní,

v pokoji jedlička lesem voní.

Zdobíme stromeček pro Štědrý den!

Vítáme vánoce – radostný sen.“

 

 • Čertíku Bertíku

Čertíku Bertíku co to neseš v pytlíku?

Čertíku Bertíku co to v pytli máš?

Je to myš, černá myš, snad se hochu nebojíš?

Čertíku Bertíku co to v pytli máš?

 

 • Čerte chlupatý

Čerte, čerte chlupatý, nechej pytel za vraty.

Slibuji ti, slibuju, že už zlobit nebudu!


LEDEN BÁSNIČKY A PÍSNIČKY

 

 • Stopy ve sněhu

Kdo tu skákal hop a hop, sníh nám poví podle stop.

Chodila tu zrána, chodila tu vrána.

Pak tu čtverák zajíček, otisk čtvero paciček.

 

 • Sněhulák na lyžích

Hádala se lyže s lyží, co se stane, když se skříží.

Kdyby šlo jen o lyže!

Vznikly jiné potíže!

Sníh se zvedl jako mrak, z lyžaře je sněhulák.

 

 

Výsledek obrázku pro zimní sporty básnička
Výsledek obrázku pro zima zima tu je noty

 

Počasí Praha
Částečně oblačno
dnes
02/19 10%
Částečně oblačno
High 12° / Low 1°
Skoro zataženo
zítra
02/20 10%
Skoro zataženo
High 9° / Low 3°
Možnost deště
čtvrtek
02/21 40%
Možnost deště
High 9° / Low 6°
Možnost deště
pátek
02/22 40%
Možnost deště
High 8° / Low -3°
Částečně oblačno
sobota
02/23 0%
Částečně oblačno
High 8° / Low 1°


              ALL IN ONE NonstopScan

          FIREWALL
          ANTIMALWARE

Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
 • Úterý 19. února 2019
 • Svátek má Patrik
 • Zítra má svátek Oldřich
 • Do konce roku zbývá 315 dnů