Protilehlá 235 Praha 8 – Dolní Chabry
Get Adobe Flash player

Modrá třída

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

CHARAKTERISTIKA TŘÍDNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU /dále jen TVP/, vychází ze záměrů školního vzdělávacího programu, TVP je přizpůsoben pro smíšenou skupinu dětí ve věku 3 – 4 let. Motivace probíhá pomocí pohádkových postav.

V případě zařazení mladších dětí 3 let do dané třídy je TVP upraven a přizpůsoben i pro tuto věkovou skupinu. 

Plánování a realizace konkrétních vzdělávacích činností je přizpůsobena možnostem a schopnostem dětí. Podle toho jsou voleny metody a formy práce.

 • děti se nejvíce učí nápodobou a situačním učením
 • potřeba častého opakování činností
 • potřeba pravidelných rituálů

TVP bude děti seznamovat po celý rok s různými oblastmi světa a života prostřednictvím maňásků a prostřednictvím moudra dětské pohádky. Obsah témat vychází ze základního poznávání pro děti předškolního věku, čerpá náměty z okolního světa – z přírody. Přibližuje dětem svátky a lidové tradice v jednotlivých ročních obdobích. Důraz je kladen na vlastní prožitky dětí.

  ,,Vůbec přece nevadí, že neumíme psát, …..umíme malovat, učíme se vystřihovat, lepit, vyrábět, …… a co teprve když si hrajeme na pohádky, zkoušíme spoustu převleků, vyrábíme si masky, hledáme kladné vlastnosti pohádkových hrdinů, ….. vytváříme si pohádkové prostředí plné pohody a radosti …..“


HLEDÁNÍ A NALÉZÁNÍ

Podtéma:   BARVY PODZIMU (délka trvání 3- 5 týdnů)

ŘÍJEN

Záměr pedagoga: Seznámení s prostředím kolem MŠ – příroda kolem nás

Tematický blok:

 1. Podzim čaruje – košík plný ovoce a zeleniny – plody podzimu
 2. Týden jablíček
 3. Dýňová strašidla
 4. Kam poletí ptáci

Pohádka měsíce: O veliké řepě

Očekávané výstupy:

Úspěšná adaptace, přijetí pravidel třídy, rozvíjení zájmu dětí o společné činnosti ve třídě – rozvíjení zájmu o druhé – otevřenost k aktuálnímu dění

 • Sklízíme plody podzimu (poznat ovoce, zeleninu, zem. plodiny podle vzhledu, chuti, vůně, hmatu, vědět o jejich významu pro zdraví člověka)
 • Pouštíme draky (společná výroba draků a jejich pouštění)
 • Barvy kolem nás (ověřit znalosti dětí o podzimní přírodě a jejich změnách, naučit se pojmenovat a rozlišit barvy a jejich odstíny, hry s listím, sběr přírodnin)
 • Podzimní strašení (seznámení dětí hravou formou s tradicí památky zesnulých)

 

Dílčí cíle:

 • posilování smyslového vnímání
 •  rozvoj paměti, rozvoj fantazie
 •  posilování přirozených poznávacích citů
 • vzbudit zájem o činnosti
 • rozvíjet fantazii dítěte
 • rozvoj řečových schopností
 • rozvoj tvořivosti
 • vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravéhoživotního stylu
 • umět se rozdělit, požádat, poděkovat
 • rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat
 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané
 • dojmy a prožitky vyjádřit

Nabídka činností, příležitostí, situací:

 • rozvoj dovedností a schopností pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem – volná hry
 • posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem
 • běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování
 • aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy
 • praktické činnosti s přírodním materiálem
 • hry s říkadly, písněmi, rytmicko-melodické hry
 • přímé pozorování přírodního prostředí, jevů, proměnlivosti počasí sledování rozmanitosti a změn v přírodě, poškozování přírody
 • společné vycházky a výlety do přírody
 • rozhovory o zážitcích,

ZÁŘÍ

Maminko a tatínku prosím Vás…

 • Ráno mě přiveďte včas, chci si ještě před svačinou pohrát a nerad se loučím ve spěchu, nechci být poslední.
 • Neprodlužujte naše loučení, je mi ještě více smutno, čím více pusinek a mávání tím více
 • slziček.
 • Když se ráno opozdíme, zavolejte nebo napište do školky, ať se mnou počítají.
 • Přiveďte mě až do třídy a předejte paní učitelce, aby věděla, že jsem přišel/a.
 • Když budu nemocný/á nebo mi není dobře, raději mě do školky nevoďte, nakazil bych ostatní, stejně bych plakal/a a paní učtelka by Vám musela hned volat.
 • Omluvte mě telefonicky nebo do sešitu v šatně, případně přímo paní učitelce.
 • Pokud jsem se odřel, něco mě poštípalo nebo se doma jinak zraním, nahlaste to paní učitelce při příchodu do třídy.
 • Nedávejte mi do školky hračky, ani bonbony či žvýkačky do kapsy ani do kapsáře. Ostatní kamarádi by mi mohli hračku rozbít nebo ztratit. A mlsání potají je neslušné k mým kamarádům, učíme se o vše dělit, navíc mi může zaskočit.
 • Až budu mít narozeniny, můžu na oslavu pro kamarády donést ovoce/zeleninu, klidně i sušené nebo gumové bonbony…
 • Dejte mi do kapsáře dostatek náhradního oblečení a věcí na ven (spodní prádlo, ponožky, trička, tepláčky a mikinu…). Všechny mé věci podepište.
 • Napište paní učitelce na papír a podepište, co nerad jím/piji nebo jakou mám alergii, ať mi nedávají něco, po čem mě rozbolí bříško.
 • Čtěte informace na nástěnkách, na webových stránkách, ať nezapomeneme na žádné divadlo nebo na kostým superhrdiny.

ZÁŘÍ PÍSNĚ A BÁSNĚ  

 

Kamarád 

Kamarád, kamarád,

to je ten, koho mám rád.

Pomůžu mu, poradím,

 po vláskách ho pohladím.

Všichni jsme tu kamarádi,

a všichni se máme rádi.  

 

Uvítací básnička s pohybem

Dobrý den, dobrý den, dneska máme krásný den.

Dobrý den, dobrý den, dneska zlobit nebudem.

Dobrý den, dobrý den, na sebe se usmějem.

 

Bublina

Tiše děti, novina, přiletěla bublina. 

Bublina se nafukuje, letí, letí, poletuje, 

přiletěla na náš dvůr, udělala prásk a bum!

 

Brambora

Koulela se ze dvora takhle velká brambora.

Neviděla, neslyšela spadla na ni závora.

Kam koukáš ty závoro?!

Na tebe ty bramboro!

Kdyby tudy projel vlak, byl by z tebe bramborák.

 

Princeznička na bále

Princeznička na bále, poztrácela korále.

Její táta, mocný král, Honzíka si zavolal.

Honzíku, máš na mále, přines nám ty korále!

Honzík běžel za hory, nakopal tam brambory.

Vysypal je před krále, tu máte ty korále!

Větší už tam neměli, ty už snědli v neděli.

 

Mytí rukou

To jsou prsty, to jsou dlaně,

mýdlo s vodou patří na ně.

A po mýdle dobré jídlo,

a po jídle zase mýdlo.

 

Nejsme prasátka

Umyjeme si ručičky během malé chviličky.

Čistí jsme hned za krátko, nejsme jako prasátko.

 

Prší, prší…

Prší, prší, jen se leje, kam koníčky pojedeme,

pojedeme na luka až kukačka zakuká.

Kukačka už zakukala, má panenka zaplakala,

kukačko už nekukej, má panenko neplakej.

 

Janku cos to sněd?

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,

cos to, Janku, cos to sněd?

Brambory pečený,

byly málo maštěný.

 

Hřej sluníčko

Hřej, sluníčko, hřej,

hory, doly krej.

Povyskoč si výše,

na tý naší střeše kolo udělej.

 

Adámku náš

Adámku náš, copak děláš, děti jdou do školy,

tys ještě v posteli na nic nedbáš, na nic nedbáš.

Adámek vstal boty hledal,

nevěděl kam boty, kabátek, kalhoty,

včera si dal včera si dal.

 

 


              ALL IN ONE NonstopScan

          FIREWALL
          ANTIMALWARE

Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
 • Středa 16. října 2019
 • Svátek má Havel
 • Zítra má svátek Hedvika
 • Do konce roku zbývá 76 dnů