Protilehlá 235 Praha 8 – Dolní Chabry
Get Adobe Flash player

Modrá třída

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

CHARAKTERISTIKA TŘÍDNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU /dále jen TVP/, vychází ze záměrů školního vzdělávacího programu, TVP je přizpůsoben pro smíšenou skupinu dětí ve věku 3 – 4 let. Motivace probíhá pomocí pohádkových postav.

V případě zařazení mladších dětí 3 let do dané třídy je TVP upraven a přizpůsoben i pro tuto věkovou skupinu. 

Plánování a realizace konkrétních vzdělávacích činností je přizpůsobena možnostem a schopnostem dětí. Podle toho jsou voleny metody a formy práce.

 • děti se nejvíce učí nápodobou a situačním učením
 • potřeba častého opakování činností
 • potřeba pravidelných rituálů

TVP bude děti seznamovat po celý rok s různými oblastmi světa a života prostřednictvím maňásků a prostřednictvím moudra dětské pohádky. Obsah témat vychází ze základního poznávání pro děti předškolního věku, čerpá náměty z okolního světa – z přírody. Přibližuje dětem svátky a lidové tradice v jednotlivých ročních obdobích. Důraz je kladen na vlastní prožitky dětí.

  ,,Vůbec přece nevadí, že neumíme psát, …..umíme malovat, učíme se vystřihovat, lepit, vyrábět, …… a co teprve když si hrajeme na pohádky, zkoušíme spoustu převleků, vyrábíme si masky, hledáme kladné vlastnosti pohádkových hrdinů, ….. vytváříme si pohádkové prostředí plné pohody a radosti …..“

 

ZRÁNÍ

Podtéma:   SE SLUNÍČKEM DO SVĚTA

ČERVEN (délka trvání 3 – 4 týdny)

Záměr pedagoga: Poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitosti a změn v přírodě. Osvojení si poznatků o bezpečném chování v různých situacích.

Tematický blok:

 1. Tajemný svět moře, ryb
 2. Kdo se stará o naše bezpečí
 3. Barevná olympiáda
 4. Cestujeme do světa – Ahoj léto

Pohádka měsíce: Kocour v botách

Očekávané výstupy:

Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného, uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky a vyjádřit je. Spolupracovat s ostatními. Uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat. Vnímání odlišností a jejich respektování.

Dílčí cíle:

 • uvědomění si vlastního těla
 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu – rozvoj kooperativních dovedností
 • rozvoj tvořivosti
 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
 • vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
 • osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí

Nabídka činností, příležitostí, situací:

 • činnosti zaměřené k rozvíjení znalostí o lidském těle– ochrana těla
 • smyslové a psychomotorické hry
 • příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí
 • manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností
 • výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí…)
 • společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření – námětové hry
 • poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit (v přírodě, doma …)
 • hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích
 • tvořivé činnosti s využitím různých výtvarných technik, modelování, konstruktivní tvoření, polytechnické činnosti
 • pohybové aktivity rozvíjející dětskou obratnost, koordinaci .

LEDEN BÁSNIČKY A PÍSNIČKY

 

 • Stopy ve sněhu

Kdo tu skákal hop a hop, sníh nám poví podle stop.

Chodila tu zrána, chodila tu vrána.

Pak tu čtverák zajíček, otisk čtvero paciček.

 

 • Sněhulák na lyžích

Hádala se lyže s lyží, co se stane, když se skříží.

Kdyby šlo jen o lyže!

Vznikly jiné potíže!

Sníh se zvedl jako mrak, z lyžaře je sněhulák.

 


ÚNOR BÁSNIČKY A PÍSNIČKY

 • Pastelky
       Mám pastelky mám, jejich barvy znám.
       Nejvíc se mi zalíbila červená, a také bílá.

       Zelená je barvou lesů, fialová barvou vřesu.
       Modrá barva je jak moře, hnědá je zem, když se oře.

       Šedá s černou nepostačí, když chci kreslit pírka ptačí.
       Žlutá se jak zlato třpytí, oranžovou kreslím kvítí.

       Mám pastelky mám, jejich barvy znám.
       Jen já dobře vím, co si nakreslím.

 

 • To je zlaté posvícení (píseň)
       To je zlaté posvícení, to je zlatá neděle,
       máme maso a zas maso, k tomu kousek pečeně.

       To je zlaté posvícení, to je zlaté pondělí,
       máme maso a zas maso jako včera, v neděli.


 • Povolání
       Každý má své povolání, práci čili zaměstnání.
       Jeden třeba dobře vaří, jinému se v hudbě daří.

       Další dobře sportuje, jiný moři holduje.

       Jeden učí malé děti, jiný zase mete smetí,
       Někdo třeba lidi léčí, další umí spoustu řečí.

BŘEZEN BÁSNIČKY A PÍSNIČKY

 • Petrklíč (rozpočítadlo)

U potoka roste kvítí,
říkají mu petrklíč,
na koho to slovo padne,
ten musí jít z kola pryč.

 • Na jaře (píseň)

Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře,
hej hopy, hej hopy, hej hopy hop.
Čáp veze sluníčko, točí se kolečko.
hej hopy, hej hopy, hej hopy hop.

 • Jarní kvítí

Na naší zahrádce sněženka bílá,
do svojí sukénky sníh sobě sbírá.
Vedle ní narcis se žlutou hlavičkou
poprosí o barvu zářivé sluníčko.
Bledule, podběl, maličké fialky
vykouzlí úsměv náš, zavoní do dálky.

 

 • Červená, modrá fiala…(píseň)

Červená modrá fiala, fiala,
kdes je má milá trhala, trhala,
kdes je má milá trhala.

Trhala jsem je v zahrádce, v zahrádce,
zabolelo mě mé srdce, mé srdce, 
zabolelo mě mé srdce.

Zelené, bílé ořeší, ořeší,
ach, kdo mé srdce potěší, potěší,
Ach, kdo mé srdce potěší?

 • Travička zelená (píseň)

Travička zelená, to je moje potěšení.
Travička zelená, to je moje peřina.
Když si smyslím na ní lehnu.
Když si smyslím na ní sednu.
Travička zelená, to je moje peřina.
Travička zelená, to je moje potěšení.
Travička zelená, to je moje peřina.
Jen se zjara začne pučit.
Nechci já se doma mučit.
Travička zelená, to je moje peřina.

 • Semínko

Z malinkého semínka, které v zimě spí,
roste roste rostlinka.
Když se probudí, protáhne se, protřepá,
vykukuje do světa.
Povystrčí hlavičku, leze z hlíny ven.
Ukáže se sluníčku: „přeji dobrý den.“

 • Rodina

Já a moje rodina, na světě je jediná,
máma, táta, sestřička, i když je dost maličká,
je to milá holčička, tatínek mi pomůže,
zlo a smutek přemůže, maminka je nejhodnější,
pro mě je ta nejcennější.
Já a moje rodina, na světě je jediná.

 • Muzikantská rodina (píseň s doprovodem na rytm. nástroje)

Táta včera v šatníku
zatloukal pár hřebíků,
bum, bum, bum, (nástroje)
až se třásl celý dům.

V kuchyni zas maminka
každou chvíli zacinká
pokličkou, (nástroje)
velkou nebo maličkou.

Naše malá Monika
taky v hudbě vyniká,
ta hraje (nástroje)
na skleničku od čaje.

I náš Véna ze zvyku
umí dělat muziku,
panečku (nástroje)
vařečkou o vařečku.

Když my hrajem, do-re-mi,
každý pozná, co jsme my:
jediná (nástroje)
muzikantská rodina.


DUBEN BÁSNIČKY A PÍSNIČKY

 • Velikonoční hodovačka

Hody hody doprovody,
Dejte vejce malovaný,
Nedáte-li malovaný,
Dejte aspoň bílý,
Slepička vám snese jiný
V komoře v koutku
Na zeleným proutku.

 • Kotě a sluníčko (písnička)

Hrálo si koťátko na trávníčku,
sahalo pacičkou po sluníčku.

Sluníčko upletlo zlatý pásek,
chytlo koťátko za ocásek.

Dnes už tě nepustím, malý smíšku!
Zato ti nasypu do kožíšku.

Že mě nepustíš? Moje tlapky,
uvidíš, skrývají ostré drápky.

Leklo se sluníčko, za mrak běží,
koťátko výstražně kníry ježí.

Chlubí se houseti: Milý brachu
sluníčko přede mnou prchá v strachu.

Sotva to dořekne, darebáček,
sluníčko chystá už nový háček.

Koťátko za ouško pevně chytí:
už tě mám, už tě mám ve své síti.

 

 • Když jsem já sloužil (písnička s pohybem)

Když jsem já sloužil to první léto, vysloužil jsem si kuřátko za to a to kuře krákoře běhá po dvoře, má panenka pláče doma v komoře.

Když jsem já sloužil to druhé léto, vysloužil jsem si kachničku za to a ta kačka bláto tlačká a to kuře krákoře běhá po dvoře, má panenka pláče doma v komoře.

Když jsem já sloužil to třetí léto, vysloužil jsem si husičku za to a ta husa chodí bosa a ta kačka bláto tlačká a to kuře krákoře, běhá po dvoře, má panenka pláče doma v komoře

Když jsem já sloužil to čtvrtý léto, vysloužil jsem si vepříka za to a ten vepř jako pepř a ta husa chodí bosa a ta kačka bláto tlačká a to kuře krákoře běhá po dvoře, má panenka pláče doma v komoře.

Když jsem já sloužil to pátý léto, vysloužil jsem si telátko za to a to tele hubou mele a ten vepř jako pepř a ta husa chodí bosa a ta kačka bláto tlačká a to kuře krákoře, běhá po dvoře, má panenka pláče doma v komoře.

Když jsem já sloužil to šestý léto, vysloužil jsem si kravičku za to a ta kráva mléko dává a to tele hubou mele a ten vepř jako pepř a ta husa chodí bosa a ta kačka bláto tlačká a to kuře krákoře, běhá po dvoře, má panenka pláče doma v komoře.

Když jsem já sloužil to sedmý léto, vysloužil jsem si volečka za to a ten vůl jako kůl a ta kráva mléko dává a to tele hubou mele a ten vepř jako pepř a ta husa chodí bosa a ta kačka bláto tlačká a to kuře krákoře, běhá po dvoře, má panenka pláče doma v komoře.

Když jsem já sloužil to osmý léto, vysloužil jsem si botičky za to a ty boty do roboty a ten vůl jako kůl a ta kráva mléko dává a to tele hubou mele a ten vepř jako pepř a ta husa chodí bosa a ta kačka bláto tlačká a to kuře krákoře, běhá po dvoře, má panenka pláče doma v komoře.

Když jsem já sloužil poslední léto, vysloužil jsem si děvčátko za to, to děvčátko jak poupátko a ty boty do roboty a ten vůl jako kůl a ta kráva mléko dává a to tele hubou mele a ten vepř jako pepř a ta husa chodí bosa a ta kačka bláto tlačká a to kuře krákoře, běhá po dvoře, má panenka stele postel v komoře.

 

 • Krávy, krávy (písnička s pohybem)

1.Krávy, krávy, jak si vlastně povídáte? Krávy, krávy, jakou máte řeč?

Krávy, krávy, jak si vlastně povídáte? Krávy, krávy, jakou máte řeč?

Mumuu mu, mumuu mu, mu mu mu…

 

2.Kočky, kočky, jak si vlastně povídáte? Kočky, kočky, jakou máte řeč?
Kočky, kočky, jak si vlastně povídáte? Kočky, kočky, jakou máte řeč?

Mňaumňau mňau, mňaumňau mňau mňau mňau mňau…

 

3.Pejsci, pejsci, jak si vlastně povídáte?Pejsci, pejsci, jakou máte řeč?
Pejsci, pejsci, jak si vlastně povídáte? Pejsci, pejsci, jakou máte řeč?

Hafhaf haf, Hafhaf haf, haf haf haf…

 

4.Hadi, hadi, jak si vlastně povídáte? Hadi, hadi, jakou máte řeč?
Hadi, hadi, jak si vlastně povídáte? Hadi, hadi, jakou máte řeč?

SssSss Ss, SssSss Ss, ss ss ss…

 

5.Kapři, kapři, jak si vlastně povídáte? Kapři, kapři, jakou máte řeč?
Kapři, kapři, jak si vlastně povídáte? Kapři, kapři, jakou máte řeč?

Mlaskání…

 

6.Žáby, žáby, jak si vlastně povídáte?Žáby, žáby, jakou máte řeč?
Žáby, žáby, jak si vlastně povídáte? Žáby, žáby, jakou máte řeč?

Kvakvaa kva, kvakvaa kva, kva kva kva…

 

7.Němé tváře, němé tváře, jak si vlastně povídáte? Němé tváře, němé tváře, jakou máte řeč?
Němé tváře, němé tváře, jak si vlastně povídáte? Němé tváře, němé tváře, jakou máte řeč?

Všechna zvířátka…

 

 • Běžel zajíc

Běžel zajíc kolem plotu, roztrhl si novou botu.
Liška mu ji zašívala, veverka se posmívala.

Co ty se máš posmívati, když já umím zašívati?
Hybaj, hybaj, hybaj ven, vyženu tě koštětem.


BÁSNIČKY A PÍSNIČKY KVĚTEN

 • Maminko

V bříšku jsi mě nosila,

v kočárku mě vozila.

Pamatuješ první zoubek?

Natlučené kolínko?

U všeho jsi vždycky byla,

moje sladká maminko.

Za každou tu chviličku,

nosím si tě v srdíčku.

 

 • Třídíme

I když jsme jen malé děti,

umíme už třídit smetí.

Modrá, žlutá, zelená,

víme co to znamená.

Nedá nám to žádnou práci,

už jme jako dospěláci.

Papír, plasty, sklenice,

papírové krabice.

Prší, prší jen se leje,

popelář se na nás směje.

Rychle z auta vyleze,

odpadky nám odveze.

 

 • Kačátka

Káčátka se batolí,
to jdou asi do školy.
Káč, káč, káč,
do školy jdou, nejináč.

Na zeleném trávníčku
zazpívají písničku,
káč, káč, káč,
do školy jdou, nejináč.

 

 • Popeláři-Míša Růžičková CD (taneček)


              ALL IN ONE NonstopScan

          FIREWALL
          ANTIMALWARE

Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
 • Pondělí 19. srpna 2019
 • Svátek má Ludvík
 • Zítra má svátek Bernard
 • Do konce roku zbývá 134 dnů