Protilehlá 235 Praha 8 – Dolní Chabry
Get Adobe Flash player

Modrá třída

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

CHARAKTERISTIKA TŘÍDNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU /dále jen TVP/, vychází ze záměrů školního vzdělávacího programu, TVP je přizpůsoben pro smíšenou skupinu dětí ve věku 3 – 4 let. Motivace probíhá pomocí pohádkových postav.

V případě zařazení mladších dětí 3 let do dané třídy je TVP upraven a přizpůsoben i pro tuto věkovou skupinu. 

Plánování a realizace konkrétních vzdělávacích činností je přizpůsobena možnostem a schopnostem dětí. Podle toho jsou voleny metody a formy práce.

 • děti se nejvíce učí nápodobou a situačním učením
 • potřeba častého opakování činností
 • potřeba pravidelných rituálů

TVP bude děti seznamovat po celý rok s různými oblastmi světa a života prostřednictvím maňásků a prostřednictvím moudra dětské pohádky. Obsah témat vychází ze základního poznávání pro děti předškolního věku, čerpá náměty z okolního světa – z přírody. Přibližuje dětem svátky a lidové tradice v jednotlivých ročních obdobích. Důraz je kladen na vlastní prožitky dětí.       ,,Vůbec přece nevadí, že neumíme psát, …..umíme malovat, učíme se vystřihovat, lepit, vyrábět, …… a co teprve když si hrajeme na pohádky, zkoušíme spoustu převleků, vyrábíme si masky, hledáme kladné vlastnosti pohádkových hrdinů, ….. vytváříme si pohádkové prostředí plné pohody a radosti …..“

 

 PROBOUZENÍ A RŮST

Podtéma: VŠECHNO V POHYBU

DUBEN (délka trvání 3 – 4 týdny)

Záměr pedagoga:

Záměr pedagoga: Rozvíjení vztahu k tradicím a zvykům, vytváření pozitivního vztahu a lásce k vlasti (rodnému městu, k místu…). Posilování vztahu k životnímu prostředí.

 

Tematický blok:

 1. A bylo jaro – výprava do světa zvířat
 2. Co se děje na louce a v lese
 3. Velikonoce

Pohádka měsíce: Boudo, budko…, Kuřátko a obilí.

Očekávané výstupy:

Prožívat radost z poznaného a zvládnutého – zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí. Zvládat jednoduché pohybové úkony. Porozumět slyšenému – zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité, hledat vzájemné souvislostí.

Dílčí cíle:

 • vytváření podvědomí o zrození a životě živočichů na louce
 • posilování zrakového vnímání a rozlišovací schopnosti
 • vytváření podvědomí o lidových tradicích a zvyklostech
 • rozvoj kooperativních dovedností
 • rozvoj fyzické a psychické zdatnosti – přizpůsobit se podmínkám
 • rozvoj komunikativních dovedností
 • rozvoj tvořivosti
 • rozvoj a kultivace představivosti a fantazie
 • rozvoj řečových schopností
 • rozvoj užívání všech smyslů
 • rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte,
 • rozvoj společenského i estetického vkusu
 • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

 

Nabídka činností, příležitostí, situací:

 • lokomoční pohybové činnosti – výlety, vycházky, pohybové hry, dovednosti s míčem, překážkové dráhy, cvičení s náčiním a na nářadí, pohybové aktivity,
 • estetické a tvůrčí aktivity – grafomotorické pracovní listy, modelování, stříhání, malování, kresba, navlékání, skládání papíru, mačkání, trhání, obkreslování,
 • rytmizace a melodizace říkadel, instrumentální doprovod k písním, hra na tělo, uplatňování tanečních prvků, pohybové vyjádření hudby, poslech, skupinový i sólový zpěv, dechová cvičení, hudební hádanky, dynamika atd.
 • práce s obrázky, práce s knihami a encyklopediemi, rýmování slov, tvoření vět,
 • jednoduché pracovní činnosti,
 • tvořivé a konstruktivní činnosti,
 • výlety do ZOO – farmy zvířat – projekt Klokan

LEDEN BÁSNIČKY A PÍSNIČKY

 

 • Stopy ve sněhu

Kdo tu skákal hop a hop, sníh nám poví podle stop.

Chodila tu zrána, chodila tu vrána.

Pak tu čtverák zajíček, otisk čtvero paciček.

 

 • Sněhulák na lyžích

Hádala se lyže s lyží, co se stane, když se skříží.

Kdyby šlo jen o lyže!

Vznikly jiné potíže!

Sníh se zvedl jako mrak, z lyžaře je sněhulák.

 


ÚNOR BÁSNIČKY A PÍSNIČKY

 • Pastelky
       Mám pastelky mám, jejich barvy znám.
       Nejvíc se mi zalíbila červená, a také bílá.

       Zelená je barvou lesů, fialová barvou vřesu.
       Modrá barva je jak moře, hnědá je zem, když se oře.

       Šedá s černou nepostačí, když chci kreslit pírka ptačí.
       Žlutá se jak zlato třpytí, oranžovou kreslím kvítí.

       Mám pastelky mám, jejich barvy znám.
       Jen já dobře vím, co si nakreslím.

 

 • To je zlaté posvícení (píseň)
       To je zlaté posvícení, to je zlatá neděle,
       máme maso a zas maso, k tomu kousek pečeně.

       To je zlaté posvícení, to je zlaté pondělí,
       máme maso a zas maso jako včera, v neděli.


 • Povolání
       Každý má své povolání, práci čili zaměstnání.
       Jeden třeba dobře vaří, jinému se v hudbě daří.

       Další dobře sportuje, jiný moři holduje.

       Jeden učí malé děti, jiný zase mete smetí,
       Někdo třeba lidi léčí, další umí spoustu řečí.

BŘEZEN BÁSNIČKY A PÍSNIČKY

 • Petrklíč (rozpočítadlo)

U potoka roste kvítí,
říkají mu petrklíč,
na koho to slovo padne,
ten musí jít z kola pryč.

 • Na jaře (píseň)

Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře,
hej hopy, hej hopy, hej hopy hop.
Čáp veze sluníčko, točí se kolečko.
hej hopy, hej hopy, hej hopy hop.

 • Jarní kvítí

Na naší zahrádce sněženka bílá,
do svojí sukénky sníh sobě sbírá.
Vedle ní narcis se žlutou hlavičkou
poprosí o barvu zářivé sluníčko.
Bledule, podběl, maličké fialky
vykouzlí úsměv náš, zavoní do dálky.

 

 • Červená, modrá fiala…(píseň)

Červená modrá fiala, fiala,
kdes je má milá trhala, trhala,
kdes je má milá trhala.

Trhala jsem je v zahrádce, v zahrádce,
zabolelo mě mé srdce, mé srdce, 
zabolelo mě mé srdce.

Zelené, bílé ořeší, ořeší,
ach, kdo mé srdce potěší, potěší,
Ach, kdo mé srdce potěší?

 • Travička zelená (píseň)

Travička zelená, to je moje potěšení.
Travička zelená, to je moje peřina.
Když si smyslím na ní lehnu.
Když si smyslím na ní sednu.
Travička zelená, to je moje peřina.
Travička zelená, to je moje potěšení.
Travička zelená, to je moje peřina.
Jen se zjara začne pučit.
Nechci já se doma mučit.
Travička zelená, to je moje peřina.

 • Semínko

Z malinkého semínka, které v zimě spí,
roste roste rostlinka.
Když se probudí, protáhne se, protřepá,
vykukuje do světa.
Povystrčí hlavičku, leze z hlíny ven.
Ukáže se sluníčku: „přeji dobrý den.“

 • Rodina

Já a moje rodina, na světě je jediná,
máma, táta, sestřička, i když je dost maličká,
je to milá holčička, tatínek mi pomůže,
zlo a smutek přemůže, maminka je nejhodnější,
pro mě je ta nejcennější.
Já a moje rodina, na světě je jediná.

 • Muzikantská rodina (píseň s doprovodem na rytm. nástroje)

Táta včera v šatníku
zatloukal pár hřebíků,
bum, bum, bum, (nástroje)
až se třásl celý dům.

V kuchyni zas maminka
každou chvíli zacinká
pokličkou, (nástroje)
velkou nebo maličkou.

Naše malá Monika
taky v hudbě vyniká,
ta hraje (nástroje)
na skleničku od čaje.

I náš Véna ze zvyku
umí dělat muziku,
panečku (nástroje)
vařečkou o vařečku.

Když my hrajem, do-re-mi,
každý pozná, co jsme my:
jediná (nástroje)
muzikantská rodina.


              ALL IN ONE NonstopScan

          FIREWALL
          ANTIMALWARE

Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
 • Sobota 20. dubna 2019
 • Svátek má Marcela
 • Zítra má svátek Alexandra
 • Do konce roku zbývá 255 dnů