Protilehlá 235 Praha 8 – Dolní Chabry
Get Adobe Flash player

Žlutá třída

CESTA KOLEM SVĚTA aneb kudy vede cesta (do školy) – třídní vzdělávací program lll.třída

Motto:

,,Naučili jsme se létat v povětří jako ptáci, potápět se jako ryby. Zbývá jediné – naučit se žít na Zemi jako lidé.“                                                                                                                                                                              G.B.Shaw

Planeta Země, náš domov. Jistě jste tuto větu nejednou slyšeli. Co si pod ní představujete? Město ve kterém bydlíte, nebo přírodu v okolí Mš? Či snad vzpomínáte na koupání v teplém moři s mámou a s tátou, nebo na zimní lyžování v horách? Tohle všechno patří k naší Zemi – mohli bychom říci i zeměkouli. Pojďme si o ní něco povědět – a nejenom o ní, ale i o vesmíru, který ji obklopuje a do kterého naše Země patří. Poznáváním zeměkoule se děti učí vnímat věci propojené a v souladu.

Děti se vydávají barevným vláčkem na cestu kolem světa. Do vagónků si postupně všichni cestovatelé přilepí svojí fotografii a celý rok cestují za poznáním. Na cestě je provází kamarád ,,Chaberáček“ (viz pohádka ,, O Chaberáčkovi). Vítá děti při vstupu do třídy (sounáležitost v mateřské škole, k místu bydliště).

Děti se střídají ve ,,vedení“. Vždy jedno dítě je ,,strojvedoucím“ pro daný den (současně plní úkoly ,,služby“ pro daný den). Pozn.: Výtvarné ztvárnění cesty na magnetické tabuli ve třídě – průběžné doplňování obrázků (s čím se děti seznámily, co prožily) – vzájemná spolupráce dětí.

Pomáháme dětem uvědomit si, že naše planeta je naprosto jedinečným místem ve vesmíru, a že každý z nás by měl nést zodpovědnost za život na ní. S péčí o zeměkouli souvisí i péče o nás samotné. Proto dbáme na zdravý životní styl v souladu s přírodou. Děti postupně procházejí všemi ročními obdobími, seznamují se s přírodními zákonitostmi, s lidmi, živočichy a věcmi kolem sebe. 

 

ŘÍJEN

Barvy podzimu (délka trvání 4- 5  týdnů)

Záměr pedagoga:
– rozvíjíme komunikativní dovednosti dětí, rozšiřujeme elementární poznatky o okolí, přírodě a jevy s tím související, posilujeme      schopnosti řídit vůlí svoje chování, soustředěnost, pozornost a orientaci v prostředí, posilujeme odvahu a zdravé sebevědomí, vlastní identitu, vytváření povědomí o hodnotách, charakteru, chování a jednání, učit se ohleduplnosti a taktu.

Tematický blok:     Plody podzimu, Světový den zvířat, Projekt “ Klokan“, Týden knihoven

 • Podzim na zahradě – umět pojmenovat druhy ovoce a zeleniny, stromy a jejich plody. Praktické využití, stromy ovocné – co strom vyžaduje za péči, nahoře/dole, co je pod stromy? Pojmy, barvy, tvary…, prostorové vztahy, roční období. Týden jablíček.
 • Co se děje na poli – plodiny, které se na podzim sklízí, stroje.
 • Krásy podzimního lesa – malíř podzim, stromy jehličnaté, přiřazování větviček a šišek, poznávání hub, lesních zvířat.

Dílčí cíle:
–  seznamování a rozvíjení poznatků o světě – přírodní, kulturní, technické prostředí a jejich změny
–  utváření a upevňování zdravých životních návyků
–  rozvíjení praktických dovedností a zručnosti (vzhledem k věku)
–  podpora navazování a rozvíjení vztahů mezi dětmi – dětská přátelství
–  rozvíjení řečových schopností – rozvíjení slovní zásoby v souvislosti s podzimní přírodou.

Nabídka činností, příležitostí, situací:

 • slovní zásoba, gramatická správnost mluvy, jazykové aktivity, komunikační kruh, sebeobslužné činnosti, přímé pozorování,        společné rozhovory, manipulační činnosti, společné výtvarně
 • pracovní projekty, poznávací vycházky do okolí, relaxační a hudebně pohybové hry, námětové hry a činnosti, jednoduché úkony s věcmi, které je obklopují a jejich praktické používání, smyslové hry, hudební aktivity, poznávání a určování rozdílů, rozšiřování vědomostí
 • využití encyklopedií, sdělování vlastních prožitků
 • výtvarně, zachytit a vyjádřit vlastní emoce, emoce v hudbě, didaktické hry, znalost barev, experimentování, skládání podle předlohy, řešení jednoduchých problémů, úkolů a situací, cílené zapamatování a učení se něčemu-básně, písně komunikační kruh, společné rozhovory, manipulační činnosti, společné výtvarně
 • pracovní projekty, hry s přírodninami, řešení jednoduchých problémů, úkolů a situací a další…
 • smyslové vnímání – zapojení do přípravy salátů z ovoce a zeleniny, příprava kompotu (čich, chuť, hmat) – týden ovoce a zeleniny.

Říjen  – ekologická oblast 
Měsíc barevných změn

Motto: Pomáhej všude tam, kde je tvé pomoci zapotřebí!

Obsahová náplň:
Změny v přírodě – ranní mlhy, inverze – nebezpečí pro lidský organizmus.
Sběr kaštanů a žaludů pro zimní tvoření.
Sběr léčivých rostlin – jeřabiny, šípky – jejich krása a význam
Pozdní sklizeň ovoce a zeleniny, chránění rostlin před zmrznutím.
Barevná proměna přírody, ukládání se ke spánku.
Odlet ptactva

Hry a práce s přírodním materiálem –“ Podzimní výstava – muzeum“.
Tvořivá odpoledne

Básničky :

Začínáme…

Hop a skok, hop a skok,

začíná nám školní rok.

Na cestu se spolu dáme

něco víme, něco známe,

Kam to letos poletím ?

Ty to nevíš? My už víme…

kolem světa vyrazíme.

Uvítací

Dobré ráno, dobrý den-

Ať je krásný celý den!

Máme ruce na tleskání,

Máme nohy na dupání-

Jenom zlobit nebudem,

 

S čím si budem dneska hrát?

Postavíme z kostek hrad.

Potom třídu uklidíme-

Na vycházku vyrazíme!

 

Dobré ráno, dobrý den-

Ať je krásný celý den!

A ten, kdo tu s námi není-

Pošleme mu pozdravení!

 

Zub

Zuzanka se chlubí…

Já mám, prosím, čtyři zuby.

Jeden zoubek na jablíčko,

Druhý zoubek na hrušku,

Třetí zoubek na masíčko,

Čtvrtý na kus tvarůžku.

Honzíku, teď ty se chlub!

Já mám, prosím, jeden zub.

Jeden zoubek na jablíčko,

Jeden zoubek na hrušku,

Jeden zoubek na masíčko,

Jeden na kus tvarůžku.

Ten můj zoubek, chrupy chrup,

Není zoubek, ale zub!

 

Tetka  Rýma

Tetka Rýma v nose bydlí,

Má tam stůl a malou židli.

Tetka rýma v nose vaří-

Asi se jí v nose daří,

Tetka Rýma má zlou moc,

Zkazit dětem den i noc.

 

Pavouček – týden pavouků

Malý tlustý pavouček,

upletl si klobouček.

Potom ještě na nožky,

uštrikoval  ponožky.

 

JABLÍČKO                                           

Jablíčko se skutálelo,

vůbec ho to nebolelo.                   

Podívej se, jak se koulí,

nemá ani jednu bouli.

Kutálí se, kutálí,

to jsme se mu nasmáli.


              ALL IN ONE NonstopScan

          FIREWALL
          ANTIMALWARE

Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
 • Středa 16. října 2019
 • Svátek má Havel
 • Zítra má svátek Hedvika
 • Do konce roku zbývá 76 dnů