Protilehlá 235 Praha 8 – Dolní Chabry
Get Adobe Flash player

Žlutá třída

CESTA KOLEM SVĚTA aneb kudy vede cesta (do školy) – třídní vzdělávací program lll.třída

Motto:

,,Naučili jsme se létat v povětří jako ptáci, potápět se jako ryby. Zbývá jediné – naučit se žít na Zemi jako lidé.“                                                                                                                                                                              G.B.Shaw

Planeta Země, náš domov. Jistě jste tuto větu nejednou slyšeli. Co si pod ní představujete? Město ve kterém bydlíte, nebo přírodu v okolí Mš? Či snad vzpomínáte na koupání v teplém moři s mámou a s tátou, nebo na zimní lyžování v horách? Tohle všechno patří k naší Zemi – mohli bychom říci i zeměkouli. Pojďme si o ní něco povědět – a nejenom o ní, ale i o vesmíru, který ji obklopuje a do kterého naše Země patří. Poznáváním Zeměkoule se děti učí vnímat věci propojené a v souladu.

Děti se vydávají barevným vláčkem na cestu kolem světa. Do vagónků si postupně všichni cestovatelé přilepí svojí fotografii a celý rok cestují za poznáním. Na cestě je provází kamarád ,,Chaberáček“ (viz pohádka ,, O Chaberáčkovi). Vítá děti při vstupu do třídy (sounáležitost v mateřské škole, k místu bydliště).

Děti se střídají ve ,,vedení“. Vždy jedno dítě je ,,strojvedoucím“ pro daný den (současně plní úkoly ,,služby“ pro daný den). Pozn.: Výtvarné ztvárnění cesty na magnetické tabuli ve třídě – průběžné doplňování obrázků (s čím se děti seznámily, co prožily) – vzájemná spolupráce dětí.

Pomáháme dětem uvědomit si, že naše planeta je naprosto jedinečným místem ve vesmíru, a že každý z nás by měl nést zodpovědnost za život na ní. S péčí o Zeměkouli souvisí i péče o nás samotné. Proto dbáme na zdravý životní styl v souladu s přírodou. Děti postupně procházejí všemi ročními obdobími, seznamují se s přírodními zákonitostmi, s lidmi, živočichy a věcmi kolem sebe. 

TÉMA IV. ZRÁNÍ

Podtéma: HŘEJ SLUNÍČKO HŘEJ (délka trvání 2- 3 týdny) KVĚTEN

 Záměr pedagoga:

rozvíjíme a obohacujeme komunikativní dovednosti, vytváříme pozitivní vztah k místu a prostředí kde žijeme, oblastní sounáležitosti se světem, posilujeme citové vztahy, osvojujeme a rozšiřujeme si poznatky o vědě a technice, o médiích, seznámení s meteorologickými jevy a možnostmi ochrany před nepřiměřenými vlivy.

Tematický blok: LETNÍČEK,  projekt „ Voda“, „Včela“, „Můj dům, můj hrad, “ Motýl“

Nabídka činností:

Naše město, vesnice město/vesnice, ČR, rozvoj orientace v okolí, vědět kam patřím, kdo jsem, životní prostředí a jeho ochrana – nebezpečí v přírodě

 • cvičení bezpečného chování v doprav. situacích, praktický nácvik, návštěvy důležitých institucí a budov, orientace v okolí MŠ,
 • aktivity na téma doprava,

Maminka má svátek – společenství rodiny – funkce členů rodiny, přirozená různost lidí, dorozumívání se (gesta, písmena, čísla), Naše rodina – moji „rodiče, sourozenci, prarodiče a moji nejbližší, role v rodině, jaké má kdo vlastnosti, vývoj a změny lidského těla, vztahy mezi lidmi, radost z pohybu… 

 • námětové a rozumové hry a činnosti na rodinu, obohacující celkové znalosti, činnosti na uvědomění si vztahů mezi lidmi, využití vlastních zkušeností, vyprávění, popis, improvizační hry,
 • vyjádření lidských charakterových vlastností, seznámení s tradicemi, hudebně pohybové činnosti, společné projekty a aktivity s dětmi i jejich rodinnými příslušníky, mluvní a řečová aktivita, praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí a práce, hry,
 • výroba přání a dárků pro maminky a další tvoření…

Měsíc sazenic – jarní květiny, rozkvetlé stromy výtvarné a tvořivé činnosti, výlety a delší procházky do lesa, na louky, práce na školních záhonech… zkoumání života hmyzu, experimentální činnosti, májové verše,

Pozorování mláďat zvířat, ptákůvýznam potravy pro ně., zpěv ptáků,

Květen – ekologická oblast

Motto: Raduj se z přírodních krás, ale nenič je!

 • oteplování počasí, teplý májový déšť, pozorování – sekání trávy – krmení pro zvířata.
 • pozorování klíčení semen, setí, sázení – péče o pěstitelské záhony, podmínky růstu  
 • množství barev v přírodě.
 • jarní výprava „Za razítky s tlapkami, prsty a kopýtky“. 

 

 

Předškoláček maličký

píše smyčky, osmičky.

První třída – žádná věda

povede se abeceda!

 

Pro maminku

Na zahradě pod jabloní

bílé kvítky krásně voní.

Nejbělejší konvalinku

utrhnu si pro maminku.

 


              ALL IN ONE NonstopScan

          FIREWALL
          ANTIMALWARE

Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
 • Pondělí 17. června 2019
 • Svátek má Adolf
 • Zítra má svátek Milan
 • Do konce roku zbývá 197 dnů