Protilehlá 235 Praha 8 – Dolní Chabry
Get Adobe Flash player

Žlutá třída

CESTA KOLEM SVĚTA aneb kudy vede cesta (do školy) – třídní vzdělávací program lll.třída

Motto:

,,Naučili jsme se létat v povětří jako ptáci, potápět se jako ryby. Zbývá jediné – naučit se žít na Zemi jako lidé.“                                                                                                                                                                              G.B.Shaw

Planeta Země, náš domov. Jistě jste tuto větu nejednou slyšeli. Co si pod ní představujete? Město ve kterém bydlíte, nebo přírodu v okolí Mš? Či snad vzpomínáte na koupání v teplém moři s mámou a s tátou, nebo na zimní lyžování v horách? Tohle všechno patří k naší Zemi – mohli bychom říci i zeměkouli. Pojďme si o ní něco povědět – a nejenom o ní, ale i o vesmíru, který ji obklopuje a do kterého naše Země patří. Poznáváním Zeměkoule se děti učí vnímat věci propojené a v souladu.

Děti se vydávají barevným vláčkem na cestu kolem světa. Do vagónků si postupně všichni cestovatelé přilepí svojí fotografii a celý rok cestují za poznáním. Na cestě je provází kamarád ,,Chaberáček“ (viz pohádka ,, O Chaberáčkovi). Vítá děti při vstupu do třídy (sounáležitost v mateřské škole, k místu bydliště).

Děti se střídají ve ,,vedení“. Vždy jedno dítě je ,,strojvedoucím“ pro daný den (současně plní úkoly ,,služby“ pro daný den). Pozn.: Výtvarné ztvárnění cesty na magnetické tabuli ve třídě – průběžné doplňování obrázků (s čím se děti seznámily, co prožily) – vzájemná spolupráce dětí.

Pomáháme dětem uvědomit si, že naše planeta je naprosto jedinečným místem ve vesmíru, a že každý z nás by měl nést zodpovědnost za život na ní. S péčí o Zeměkouli souvisí i péče o nás samotné. Proto dbáme na zdravý životní styl v souladu s přírodou. Děti postupně procházejí všemi ročními obdobími, seznamují se s přírodními zákonitostmi, s lidmi, živočichy a věcmi kolem sebe. 

TÉMA III. PROBOUZENÍ A RŮST

DUBEN

 Podtéma: VŠECHNO V POHYBU

Záměr pedagoga: rozšiřujeme povědomí o přírodě, ekologii, podporujeme osvojování poznatků potřebných k vykonávání jednoduchých činností – sebeobslužných, hygienických a kulturních návyků, podporujeme rozvoj základních postojů k životu – vážíme si života ve všech jeho formách, péče o životní prostředí

Tematický blok :    Jarníček, Projekt „ Voda“, „ Krtek na smetišti“, „ Můj dům, můj hrad“, „Lesní pohádka“, „Krtek v jídelně“,  „Včela“, „Žížala“

Co děláme celý den – zdravé životní návyky, sebeobsluha, věci kolem nás, předměty a jejich vlastnosti, pohybové dovednosti, pracovní činnosti, časová posloupnost.

Hádej, čím jsem – práce dospělých, pracovní činnosti, seznámení s různými druhy řemesel, nástrojů, stroj, látky jejich vlastnosti, věda a technika.

Čáry, máry, čarodějky – tradice, oslavy a svátky v MŠ…

Dopravní prostředky kolem nás – nebezpečí v různých dopravních situacích.

Nabídka činností, příležitostí, situací:

 • manipulační činnosti, lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, lezení), jednoduché pracovní činnosti, činnosti směřující k prevenci úrazů, činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, pohybové hry: smyslové a psychomotorické hry, poznávací vycházky, napodobování gest, popsat situaci podle obrázku, námětové hry, hledání různých možností, činnosti procvičující orientaci v prostoru,
 • činnosti zaměřené k poznávání obrazně znakových systémů (značky, písmena, obrazce),
 • hry zaměřené na poznávání různých profesních rolí, motivační příběhy,
 • seznámení s lidovými zvyky, prohlížení obrázků, vítání jara, malování kraslic, nácvik říkadel, písní, výtvarné aktivity, práce s netradičními materiály, četba příběhů, ukázka pletení pomlázky

Duben – ekologická oblast   Měsíc trávy

Motto: Buď přítelem všech živočichů!

Obsahová náplň:

 •      Měsíc lesů, první listy na stromech, začátek jejich růstu.
 •      Duben – Den ptactva, hnízdění ptáků, budky.
 •      Pozorování zvířat, námluvy, zakládání potomstva.
 •      Den Země – 22. duben
 •      Bujný růst trávy a květin, význam vody, stavba rostlin a stromů.
 •      Úklid zahrady, pořádek ve všem!
 •      Pozorování počasí, sníh, chlad, déšť – aprílové počasí.
 •      Velikonoce – tradice a zvyky.
 •      Třídění, recyklace, netradiční techniky, ze starého nové 

 

 

Předškoláček

Předškoláček maličký

píše smyčky, osmičky.

První třída – žádná věda

povede se abeceda!

 

První sněženka

Stonek, dva lístky – a je venku

zelená kolíbka pro sněženku.

Ještě je v zavinovačce,

je docela malá

a jinak by se polámala.

Takhle si může klidně spát

a lehounce se kolébat,

 

Čáp

U rybníčku v rákosí,

čapí zobák klábosí,

klap, klap, klap

ozývá se čáp.

 

Písně – Na jaře, na jaře

           Jarní slunce


              ALL IN ONE NonstopScan

          FIREWALL
          ANTIMALWARE

Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
 • Sobota 20. dubna 2019
 • Svátek má Marcela
 • Zítra má svátek Alexandra
 • Do konce roku zbývá 255 dnů