Protilehlá 235 Praha 8 – Dolní Chabry

 

Informace pro rodiče na školní rok 2019/2020:

V MŠ JE K VYZVEDNUTÍ DOKLAD O ZAPLACENÍ ŠKOLNÉHO ZA ROK 2019.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO RODIČE NOVÝCH DĚTÍ BUDE VE STŘEDU 11.3.2020       OD 14.00 DO 16.00  HOD.

 

AKCE –  BŘEZEN 2020

  3.3.  –   úterý     –  KONCERT PRAŽSKÉ FILHARMONIE v KD Ládví – 2. a 3.třída

                              ,,S hudbou do Vesmíru“ – odjezd v 8.30 hod.

                               Prosíme rodiče, aby byly děti nasnídané.

  4.3.  –   středa   –  PLAVÁNÍ – 4.lekce

  5.3.  –  čtvrtek   –  PROGRAM ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVY – 3.tř.

                              ,,Ptáci – poslové jara“

  6.3.   –  pátek    –  NÁVŠTĚVA ZŠ DOLNÍ CHABRY – předškoláci                

11.3.  –  středa    –  PLAVÁNÍ – 5.lekce 

17.3.  –  úterý      –  POLYTECHNICKÉ ČINNOSTI – 3.třída         

                              ,,Stavitel věží“ 

18.3.  –  středa  –  PLAVÁNÍ 6.lekce   

24.3.  –  úterý    –  DIVADLO ANIMA CANDIDA V MŠ

                            ,,Pohádky z kouzelného kabátku“     

25.3.  –  středa  –  PLAVÁNÍ – 7.lekce   

31.3.  –  úterý    –  PÍSNIČKOVÝ PROGRAM V MŠ  

                            ,,Jak se dělají písničky“ – (jak vzniká písnička, hudební nástroje).

      

Informace o platbách:
Měsíční úplata za vzdělávání je stanovena /v souladu s ustanovením § 123 odst. 4 zákona č. 561/204 Sb. (školského zákona),
v platném znění, a v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky č.14/20Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění/
ve výši 750,- Kč.
Č.Ú. 181 648 104 / 0300
(UVÁDĚJTE VARIB. SYMBOL NEBO JMÉNO DÍTĚTE)
Zákonní zástupci neplatí měsíční úplatu za děti, které k 31.8. 2019 dovrší
5 let – vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně dle novelizace § 123 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon).
Děti s odkladem školní docházky školné neplatí.

Měsíční úplata za stravné je stanovena
/na základě vyhlášky č. 107/205 Sb., o školním stravování, podle § 5 odst.2,
přílohy č.2 „Výživové normy pro školní stravování“ a výsledků hospodaření ŠJ/
ve výši 35,- Kč. na den
zálohová platba na měsíc – 750,- Kč.
U dětí s odkladem školní docházky
ve výši 37,- Kč. na den
zálohová platba na měsíc – 750,- Kč.
Č.Ú. 181648 366/ 0300
(UVÁDĚJTE VARIB. SYMBOL NEBO JMÉNO DÍTĚTE)

Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení provozu MŠ a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte (zákon. 561/2004 Sb., (školský zákon), § 35, odst.1 d)

Hotovostní platba – jen ve výjimečných případech (termín těchto plateb je určen po dohodě s ředitelkou MŠ).

PŘEHLED ODPOLEDNÍCH AKTIVIT – začínají 1.října 2019

Pondělí   – VÝTVARNÉ AKTIVITY

                    14.30 – 15.00 hod. –  2. + 3. tř. (na třídách)

Úterý      –  HUDEBNÍ, TANEČNÍ A POHYBOVÉ AKTIVITY –

                    14.30 – 15.00 hod. – 2. + 3. tř. (na třídách)

V PŘÍPADĚ NEPŘÍTOMNOSTI UČITELKY SE AKTIVITA NEKONÁ

Středa    –  ANGLIČTINA –

                   14.20 – 14.45 hod. – POKROČILÍ

                   14.50 –  15.15 hod. – ZAČÁTEČNÍCI A MÍRNĚ POKROČILÍ

Čtvrtek  –  ANGLIČTINA –

                   14.20 – 14.45 hod. – POKROČILÍ

                   14.50 – 15.15 hod. – ZAČÁTEČNÍCI A MÍRNĚ POKROČILÍ

PRO 1. TŘÍDU AKTIVITY V PONDĚLÍ A ÚTERÝ ZAČÍNAJÍ OD 6.1.2020.

UPOZORNĚNÍ !!!

V PŘÍPADĚ NEMOCI DÍTĚTE, NEBO JINÉHO DŮVODU NEPŘÍTOMNOSTI V MŠ RODIČ ODHLÁSÍ DÍTĚ ZE STRAVOVÁNÍ TELEFONICKY NEBO SMS NEJPOZDĚJI TÝŽ DEN DO 8.00 HOD.,
V PŘÍPADĚ NEODHLÁŠENÍ JE RODIČ POVINEN ZAPLATIT NEODHLÁŠENOU STRAVU V PLNÉ VÝŠI VIZ. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ.
 
 
DÍTĚ V MŠ POTŘEBUJE:
Látkový pytel s ramínkem (na náhradní věci)
Náhradní převlečení (např. na pobyt venku)
Přezutí (ne pantofle – bezpečnost dětí)
Převlečení na odpolední odpočinek (pyžamo)
OBLEČENÍ DĚTÍ:
Pohodlné a vzdušné
Označené jménem nebo značkou
Nedávejte dětem drahé šperky či jiné cennosti
(např. drahé prstýnky, spony do vlasů a řetízky …)
Oblečení pro pobyt venku – přiměřené počasí
(ve kterém může dítě sportovat)

NEDÁVEJTE DĚTEM DO MŠ HRAČKY.

(vyjímka jsou děti  v adaptační době)

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ Z MŠ.
V POLEDNE:
1.třída 12.00 – 13.00 hod.
2. a 3.třída 12.30 – 13.00 hod.
ODPOLEDNE:
15.00 – 17.00 hod. se budova zamyká
Opakované pozdní vyzvedávání dítěte je považováno
za závažné porušování provozu MŠ a v konečném důsledku
může být důvodem pro ukončení docházky dítěte !
Dítě je předáváno pouze k tomu pověřené osobě (rodiče,
prarodiče, dospělý sourozenec …..)


              ALL IN ONE NonstopScan

          FIREWALL
          ANTIMALWARE