Protilehlá 235 Praha 8 – Dolní Chabry

ŽLUTÁ TŘÍDA

 

CESTA KOLEM SVĚTA aneb kudy vede cesta (do školy) – třídní vzdělávací program lll.třída

Motto:

,,Naučili jsme se létat v povětří jako ptáci, potápět se jako ryby. Zbývá jediné – naučit se žít na Zemi jako lidé.“                                                                                                                                                                              G.B.Shaw

Planeta Země, náš domov. Jistě jste tuto větu nejednou slyšeli. Co si pod ní představujete? Město ve kterém bydlíte, nebo přírodu v okolí Mš? Či snad vzpomínáte na koupání v teplém moři s mámou a s tátou, nebo na zimní lyžování v horách? Tohle všechno patří k naší Zemi – mohli bychom říci i zeměkouli. Pojďme si o ní něco povědět – a nejenom o ní, ale i o vesmíru, který ji obklopuje a do kterého naše Země patří. Poznáváním zeměkoule se děti učí vnímat věci propojené a v souladu.

Děti se vydávají barevným vláčkem na cestu kolem světa. Do vagónků si postupně všichni cestovatelé přilepí svojí fotografii a celý rok cestují za poznáním. Na cestě je provází kamarád ,,Chaberáček“ (viz pohádka ,, O Chaberáčkovi). Vítá děti při vstupu do třídy (sounáležitost v mateřské škole, k místu bydliště).

Děti se střídají ve ,,vedení“. Vždy jedno dítě je ,,strojvedoucím“ pro daný den (současně plní úkoly ,,služby“ pro daný den). Pozn.: Výtvarné ztvárnění cesty na magnetické tabuli ve třídě – průběžné doplňování obrázků (s čím se děti seznámily, co prožily) – vzájemná spolupráce dětí.

Pomáháme dětem uvědomit si, že naše planeta je naprosto jedinečným místem ve vesmíru, a že každý z nás by měl nést zodpovědnost za život na ní. S péčí o zeměkouli souvisí i péče o nás samotné. Proto dbáme na zdravý životní styl v souladu s přírodou. Děti postupně procházejí všemi ročními obdobími, seznamují se s přírodními zákonitostmi, s lidmi, živočichy a věcmi kolem sebe. 

Podtéma: CO JE KOLEM NÁS (délka trvání 3 – 4  týdny) ÚNOR

Záměr pedagoga:

 • rozvíjíme dovednosti, do kterých se učíme promítat vlastní individualitu, umět přijmout hodnocení i sebehodnocení, vytváříme povědomí o respektování vlastních potřeb i potřeb ostatních, vytváříme radostné prostředí a náladu. Seznamování s tradičními zvyky Masopust.

Tématický blok:  Projekt „ Voda“, ekologický program „Stopy v přírodě“             

Očekávané výstupy:

 • Půjdu k zápisu – pozitivní charakterové vlastnosti, mezilidské vztahy, rozdíl škola/školka, jak se chováme, geometrické tvary, …
 • Na návštěvě v pohádce – rozdíly dobro/zlo, známé pohádky – vyprávění dle obrázku, z paměti, nejoblíbenější pohádka, zacházení s knihou, …
 • Hurá, karneval – dětské oslavy, tradice a rituály – seznámení s tradicemi, veselé období Masopustu, seznámení s hudebními nástroji, vlastnosti, jak se na ně hraje, Orfovy nástroje.

Dílčí cíle:

 • rozvoj ohleduplnosti – respektování druhého (posilovat a vytvářet spolupráci s ostatními)
 • rozvíjet psychickou a soc. samostatnost
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností
 • seznamovat se světem lidí – vytvářet povědomí o přírodním a kulturním  prostředí a jeho proměnách
 • rozvíjení přiměřených praktických dovedností dítěte

 Nabídka činností, příležitostí, situací: 

 • konstruktivní hry a činnosti, vyjadřování vlastních prožitků různou formou, technikami, netradičním materiálem
 • promítnutí vlastní individuality a kreativity jedince při vyjadřování na dané téma, četba a vyprávění příběhů, tvořivá dramatika, improvizace, oslavy v MŠ a jejich příprava na ně, řečové aktivity, sluchové a kompenzační aktivity, společné rozhovory, manipulační činnosti, společné výtvarně
 • pracovní projekty, námětové hry, překážkové dráhy, týmová práce, hledání rozdílů a podobností, listování v dětských knihách, časopisech, encyklopediích, výstava vlastních knížek, práce s literárními texty, příprava na zápis do ZŠ,
 • relaxační a hudebně pohybové hry, smyslové hry, slovní hříčky, seznamování s lidovými tradicemi, instrumentální a vokální činnosti …

Únor  – ekologická oblast

Měsíc hladu

Motto: Chovej se v přírodě tiše a nenápadně!

Obsahová náplň             
 • Lidové pranostiky (Hromnice – skřivánek, Masopust).
 • Prodlužování dne, přibývání slunečního záření.
 • Zimní dětské radovánky.
 • Poznávání výtvorů „ paní Zimy“- rampouchy, závěje, led – skupenství vody.
 • Krmení ptáků a zvěře

 

Básničky :

 

Masopust

Masopustní veselice

veselá je převelice.

Lidé vodí po vesnici

medvěda i medvědici.

Tancuj, tancuj, medvěde –

-karneval se povede!

 

Máme ve školce karneval

Hola, pane karnevale,

račte dál, račte dále.

Všechno máme na míru

z krepového papíru.

Všichni Vás zveme 

-hej, hej, hej-

na maškarní rej.

 

Masopustní

Tydli, fydli, bumtarata,

otevřete kmotře vrata!

MAškary k vám přišly, hej,

začal masopustní rej.

 

My tři králové – koleda

 

Zima pro kočku

Sněží, sněží potichu,

kočky, choďte v kožichu!

Noste kožich kočičí,

pod něj vítr nefičí.

 

Sněhuláček

Sněhuláček panáček

má na hlavě plecháček.

Místo očí uhlíky,

na kabátě knoflíky.

Nemá boty, chodí bos,

červený má z mrkve nos.

 

Sníh

Sněžilo a sněžilo,

až vůbec nic nebylo,

i to auto na silnici,

i bambule na čepici,

všechno bylo nabílo.

 

Leden

Leden, ten je bílo bílý

stačí podívat se chvíli.

Tiší kroky, sněží rád

do polí i do zahrad.

Pro Honzíky, pro Kačky,

leští leden klouzačky.

 

Myší rodinka

Náš tatíček myšáček

Není žádný plyšáček.

Hebká kůže, ostrý nos,

Velké uši a ocásek

Táááákhle dlouhý

Naše máma myšička

Oči má jak kulička,

Brácha myšák – velký syčák,

Ségra myška – to je liška,

Naše myší miminko

Vidí jenom malinko

Hebká kůže, malý nos,

Malá ouška

A ocásek tááákhle krátký.

 

Óda na myšky

Pozor na myšky…!

Snědí všechno, hlavně sýry,

Obzvlášť ty, co mají díry.

Zachrání tě jenom kočka

Myšky budou valit očka.

 

Zima

Zima, zima, zimička

Hází bílá peříčka.

Děti si je chytají

A z nich koule dělají.

 

Studivá

Padá, padá snížek bílý

Tvářičky nám zastudily.

Čepice a rukavice

Budeme teď nosit  více.

 

Sváteční

Za komínem sedí kočka

Mhouří na mě žlutá očka.

Kočka očka mhouří,

Z komínka se kouří.

Micko, děláš velkou chybu!

Máma dneska smaží rybu.

Honem polez dolů

K vánočnímu stolu.

 

TPH Sněhulák

Myší koleda

Stojí vrba košatá

Japonská myší polka

Peklo

Čerti

Mikuláš

Rohy,kožichy

Radostná událost v pekle

 

 

Začínáme…

Hop a skok, hop a skok,

začíná nám školní rok.

Na cestu se spolu dáme

něco víme, něco známe,

Kam to letos poletím ?

Ty to nevíš? My už víme…

kolem světa vyrazíme.

Uvítací

Dobré ráno, dobrý den-

Ať je krásný celý den!

Máme ruce na tleskání,

Máme nohy na dupání-

Jenom zlobit nebudem,

S čím si budem dneska hrát?

Postavíme z kostek hrad.

Potom třídu uklidíme-

Na vycházku vyrazíme!

Dobré ráno, dobrý den-

Ať je krásný celý den!

A ten, kdo tu s námi není-

Pošleme mu pozdravení!

Zub

Zuzanka se chlubí…

Já mám, prosím, čtyři zuby.

Jeden zoubek na jablíčko,

Druhý zoubek na hrušku,

Třetí zoubek na masíčko,

Čtvrtý na kus tvarůžku.

Honzíku, teď ty se chlub!

Já mám, prosím, jeden zub.

Jeden zoubek na jablíčko,

Jeden zoubek na hrušku,

Jeden zoubek na masíčko,

Jeden na kus tvarůžku.

Ten můj zoubek, chrupy chrup,

Není zoubek, ale zub!

Tetka  Rýma

Tetka Rýma v nose bydlí,

Má tam stůl a malou židli.

Tetka rýma v nose vaří-

Asi se jí v nose daří,

Tetka Rýma má zlou moc,

Zkazit dětem den i noc.

Pavouček – týden pavouků

Malý tlustý pavouček,

upletl si klobouček.

Potom ještě na nožky,

uštrikoval  ponožky.

                                                                                                                                 

JABLÍČKO

Jablíčko se skutálelo,

vůbec ho to nebolelo.

Podívej se, jak se koulí,

nemá ani jednu bouli.

Kutálí se, kutálí,

to jsme se mu nasmáli.


              ALL IN ONE NonstopScan

          FIREWALL
          ANTIMALWARE