Nemoc v MŠ

ODKAZ: Praktický návod pro ošetření dětí po 1.9.2020

 

Mateřská škola má dle školského zákona 561/2004 Sb. povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání, tzn. má povinnost ochránit děti v mateřské škole před kontaktem s dítětem, které má zjevné příznaky přenosné nemoci.

Dle zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, je každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, z toho tedy vyplývá, že MŠ má nejen právo, ale také povinnost odmítnout nástup dítěte do školy, pokud jeví zřejmé příznaky přenosné nemoci.

Kdy dítě do školky nevodit?

· při zvýšené teplotě, a to i pokud mělo teplotu den před nástupem

· pokud má rýmu virovou či bakteriální (jak „bílou“ tak i „zelenou“), a to až do úplného vyléčení

· pokud má dítě intenzivní kašel

· s infekčním onemocněním

· pokud dítě zvrací a má průjem, a to i pokud šlo o den před nástupem

· pokud užívá antibiotika anebo je v rekonvalescenci

· pokud má parazitární onemocnění (vši aj.)

· s infekčním zánětem spojivek, až to úplného vyléčení

Viz. Školní řád