Důležité

Informace pro rodiče na školní rok 2020/2021:

 

Z vážných organizačních důvodů (nemoc zaměstnanců) se od 5.1.2021 upravuje provozní doba naší MŠ na dobu od 7.00 hod. do 15.00 hod.

               Děkujeme za pochopení.           

                                                       PhDr. Helena Kalábová

přiloha_INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

 

Odkaz:Opatření PES v oblasti školství

Odkaz:Dodatek+ke+školnímui+řádu+MŠ.+COVID+doc

 

 Informace pro rodiče předškolních dětí:

Materiály k vytištění pro děti, které v současné době do Mš nedocházejí najdete na stránce Co se učíme – žlutá třída.

 

S narůstajícími dotazy ze stran rodičů ohledně nutnosti výtěru z nosohltanu u dětí, které nemají žádné příznaky v karanténě uvádíme přesnější informace:

HYGIENA DĚTÍ A MLADISTVÝCH na základě mimořádného opatření ministra zdravotnictví č.j. MZDR 40555/2020-1/MIN/KAN ze 24. září 2020, čl. II, bod 2 a 4 se s účinností od 25.9. 2020 do odvolání.

Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření  výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.

Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní,  karanténa končí (po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou).

V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných zvláštního zřetele (jedná se o výjimečnou situaci, kdy provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří apod.) se karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez příznaků) ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování u koho test provést a u koho nikoli. 

Odkaz:  Mimořádné-opatření-–-izolace-a-karanténa-s-účinností-od-25.-9.-2020-do-odvolání

Důsledné provádění testování osob v karanténě umožní odhalit další případné infikované osoby, izolovat je a vyhledat jejich další kontakty.

Testování je tak důležitým nástrojem k zabránění šíření epidemie onemocnění covid-19.

 

OPATŘENÍ KE KORONAVIRU

RODIČE MAJÍ POVINNOST INFORMOVAT MŠ O KARANTÉNĚ.

Vážení rodiče, prosíme o ohleduplnost při vstupu do Mš
– povinnost dezinfekce rukou v šatně – rodiče
– šatna – 4-5 rodičů s dětmi
– povinnost roušek pro rodiče v prostorách Mš
– každé dítě – 2 roušky v pytli v šatně
– nenosit v době adaptace hračky

ODKAZ: 62585_2020_MO HSHMP č. 15_2020

DÍTĚ V MŠ POTŘEBUJE:
Látkový pytel s ramínkem (na náhradní věci)
Náhradní převlečení (např. na pobyt venku)
Přezutí (ne pantofle – bezpečnost dětí)
Převlečení na odpolední odpočinek (pyžamo)
OBLEČENÍ DĚTÍ:
Pohodlné a vzdušné
Označené jménem nebo značkou
Nedávejte dětem drahé šperky či jiné cennosti
(např. drahé prstýnky, spony do vlasů a řetízky …)
Oblečení pro pobyt venku – přiměřené počasí
(ve kterém může dítě sportovat)

NEDÁVEJTE DĚTEM DO MŠ HRAČKY.

(vyjímka jsou děti  v adaptační době)

 

 

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ Z MŠ.

V POLEDNE:
1.třída 12.00 – 13.00 hod.
2. a 3.třída 12.30 – 13.00 hod.
ODPOLEDNE:
15.00 – 17.00 hod. se budova zamyká
Opakované pozdní vyzvedávání dítěte je považováno
za závažné porušování provozu MŠ a v konečném důsledku
může být důvodem pro ukončení docházky dítěte !
Dítě je předáváno pouze k tomu pověřené osobě (rodiče,
prarodiče, dospělý sourozenec …..)