Důležité

Informace pro rodiče na školní rok 2023/2024

 

                Prázdninový provoz 2023/24            

                     od 1.7. – do 12.7.2024

             Prázdninový provoz MŠ Chaberáček

Provoz bude probíhat v režimu provozních podmínek MŠ CHABERÁČEK,

Protilehlá 2035/5, Praha 8 – Dolní Chabry, viz Školní řád

Přihlášení do 30. 4.2024 – platba musí být připsána na účet MŠ nejpozději 30.4.2024

K platbě uvádějte informaci – Prázdninový provoz       

Prázdninový provoz je především pro rodiče, kteří nutně potřebují MŠ.

 

               Prázdninový provoz MŠ Beranov    

                  od 17.7. – do 21.7.2024            

Provoz bude probíhat v režimu provozních podmínek MŠ Beranov, viz Školní řád mateřské školy. Přihlášky dostanete v naší MŠ!!!

Přihlášení do 30. 4.2024 – platba musí být připsána na účet MŠ naší – kmenové MŠ nejpozději 30.4.2024 (viz informace o prázdninovém provozu)

Prázdninový provoz je především pro rodiče, kteří nutně potřebují MŠ.

 

ODKAZ:

LPP – Informace o platbách MŠ Chaberáček červenec 2024

Informace-o-platbach-MS-Beranov-cervenec-2024

 

ODKAZ: Angličtina v Mš Chaberáček – informace

JS FAN / Wattsenglish Praha

Člen Asociace cambridgeských škol v ČR
Květnového vítězství 1738/14

149 00 Praha 4 / Czech Republic
Telefon: +420 776 723 036

www.jsfan.cz
www.facebook.com/JSFAN.cz

                

Balíček okamžité pomoci Pražanům v roce 2023/24 – odkazy s dokumenty v odd. AKTUALITY – PLATBY.

 

VÝŠE PLATEB – ŠKOLNÉ A STRAVNÉ NA ROK 2023 – 24 SE NEMĚNÍ.

 

DÍTĚ V MŠ POTŘEBUJE:
Látkový pytel s ramínkem (na náhradní věci)
Náhradní převlečení (např. na pobyt venku)
Přezutí (ne pantofle – bezpečnost dětí)
Převlečení na odpolední odpočinek (pyžamo)
OBLEČENÍ DĚTÍ:
Pohodlné a vzdušné
Označené jménem nebo značkou
Nedávejte dětem drahé šperky či jiné cennosti
(např. drahé prstýnky, spony do vlasů a řetízky …)
Oblečení pro pobyt venku – přiměřené počasí
(ve kterém může dítě sportovat)

NEDÁVEJTE DĚTEM DO MŠ HRAČKY.

(vyjímka  jsou děti  v adaptační době – tyto hračky si označte)

ADAPTACE NOVÝCH DĚTÍ JE INDIVIDUÁLNÍ.

 

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ Z MŠ.

V POLEDNE:
1.třída 12.00 – 13.00 hod.
2. a 3.třída 12.30 – 13.00 hod.
ODPOLEDNE:
15.00 – 17.00 hod. se budova zamyká
Opakované pozdní vyzvedávání dítěte je považováno
za závažné porušování provozu MŠ a v konečném důsledku
může být důvodem pro ukončení docházky dítěte !
Dítě je předáváno pouze k tomu pověřené osobě (rodiče,
prarodiče, dospělý sourozenec …..)

 

ÚŘEDNÍ HODINY ŘEDITELKY MŠ PRO RODIČE – KAŽDOU PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI OD 11.00 HOD. – 16.00 HOD. NA ZÁKLADĚ DOHODY LZE DOMLUVIT INDIVIDUÁLNÍ TERMÍN SCHŮZEK. (VIZ. DOKUMENT ,,PROVOZ MŠ – CO JE DOBRÉ VĚDĚT…“).

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE PRO RODIČE NA JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH (U KMENOVÝCH PANÍ UČITELEK) LZE DOMLUVIT DLE POTŘEBY.