Důležité

 

 

Informace pro rodiče na školní rok 2022/2023:

 

 

 VZHLEDEM K ČASTÝM RANNÍM POZDNÍM PŘÍCHODŮM ŽÁDÁME VŠECHNY RODIČE, ABY DODRŽOVALI ŠKOLNÍ ŘÁD A PŘEDÁVALI SVÉ DĚTI DO TŘÍD VČAS, ABY V 8.15 HOD. MOHLA BÝT BUDOVA UZAMČENA  A NEBYL TAK NARUŠOVÁN PLÁNOVANÝ REŽIM DNE. DĚKUJEME.

 

Odkaz:Prázdninový+provoz+mateřských+škol+městské+části+Praha+Dolní Chabry 2023

Odkaz:LPP – Informace o platbách MŠ Chaberáček červenec 2023

Odkaz:Příměstský tábor s AJ v Dolních Chabrech

 

Vážení rodiče,

věnujte zvýšenou pozornost těmto informacím https://pomocprazanum.praha.eu/…vod

Podmínky pro podávání žádosti o prominutí úplaty (školné, stravné) a žádosti o příspěvek z Fondu solidarity v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022 – 2023.

1.     Minimální požadavky pro Žadatele jsou následující:

  a)   Žadatel má trvalý pobyt na území hl. m. Prahy;

  b)   Žadatel pobírá některou z níže uvedených dávek či se ocitl v životní situaci definované níže:

·     příspěvek či doplatek na bydlení;

·     okamžitá dávka v hmotné nouzi;

·     přídavek na dítě;

·     dávky pěstounské péče;

·     čelí exekuci/insolvenci;

·     po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbývá méně než 200 Kč/osoba/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do těchto nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost ve které rodina bydlí.

Směrnice ředitelky MŠ Chaberáček  – viz platby Příloha č. 1 , Příloha č. 2

 

Informace k hodinám angličtiny v odd. ODPOLEDNÍ AKTIVITY.

 

UPOZORNĚNÍ:

ZMĚNA PLATEB PRO ŠKOLNÍ ROK 2022 – 2023 PLATNÁ OD 1.9.2022 –                  viz. odd. PLATBY

 

DÍTĚ V MŠ POTŘEBUJE:
Látkový pytel s ramínkem (na náhradní věci)
Náhradní převlečení (např. na pobyt venku)
Přezutí (ne pantofle – bezpečnost dětí)
Převlečení na odpolední odpočinek (pyžamo)
OBLEČENÍ DĚTÍ:
Pohodlné a vzdušné
Označené jménem nebo značkou
Nedávejte dětem drahé šperky či jiné cennosti
(např. drahé prstýnky, spony do vlasů a řetízky …)
Oblečení pro pobyt venku – přiměřené počasí
(ve kterém může dítě sportovat)

NEDÁVEJTE DĚTEM DO MŠ HRAČKY.

(vyjímka jsou děti  v adaptační době)

 

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ Z MŠ.

V POLEDNE:
1.třída 12.00 – 13.00 hod.
2. a 3.třída 12.30 – 13.00 hod.
ODPOLEDNE:
15.00 – 17.00 hod. se budova zamyká
Opakované pozdní vyzvedávání dítěte je považováno
za závažné porušování provozu MŠ a v konečném důsledku
může být důvodem pro ukončení docházky dítěte !
Dítě je předáváno pouze k tomu pověřené osobě (rodiče,
prarodiče, dospělý sourozenec …..)

 

ÚŘEDNÍ HODINY ŘEDITELKY MŠ PRO RODIČE – KAŽDOU PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI OD 11.00 HOD. – 16.00 HOD. NA ZÁKLADĚ DOHODY LZE DOMLUVIT INDIVIDUÁLNÍ TERMÍN SCHŮZEK. (VIZ. DOKUMENT ,,PROVOZ MŠ – CO JE DOBRÉ VĚDĚT…“).

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE PRO RODIČE NA JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH (U KMENOVÝCH PANÍ UČITELEK) LZE DOMLUVIT DLE POTŘEBY.