Důležité

Informace pro rodiče na školní rok 2020/2021:

 

POHODOVÉ PRÁZDNINY PLNÉ SLUNÍČKA VÁM PŘEJÍ VŠICHNI ZAMĚSTNANCI MŠ CHABERÁČEK.

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

OPATŘENÍ KE KORONAVIRU.

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

 

Ke stažení:Čestné prohlášení

 

Upozorňujeme, že změny ve školním řádu upravené dodatkem č. 1 mohou být upraveny na základě aktuálních opatření viz výše.

Odkaz:Dodatek+ke+školnímui+řádu+MŠ.+COVID+doc

RODIČE MAJÍ POVINNOST INFORMOVAT MŠ O KARANTÉNĚ.

Vážení rodiče, prosíme o ohleduplnost při vstupu do Mš
– povinnost dezinfekce rukou v šatně – rodiče
– šatna – 2-3 rodiče s dětmi
– povinnost roušek pro rodiče v prostorách Mš
– každé dítě – 2 roušky v pytli v šatně
– nenosit v době adaptace hračky

 

DÍTĚ V MŠ POTŘEBUJE:
Látkový pytel s ramínkem (na náhradní věci)
Náhradní převlečení (např. na pobyt venku)
Přezutí (ne pantofle – bezpečnost dětí)
Převlečení na odpolední odpočinek (pyžamo)
OBLEČENÍ DĚTÍ:
Pohodlné a vzdušné
Označené jménem nebo značkou
Nedávejte dětem drahé šperky či jiné cennosti
(např. drahé prstýnky, spony do vlasů a řetízky …)
Oblečení pro pobyt venku – přiměřené počasí
(ve kterém může dítě sportovat)

NEDÁVEJTE DĚTEM DO MŠ HRAČKY.

(vyjímka jsou děti  v adaptační době)

 

 

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ Z MŠ.

V POLEDNE:
1.třída 12.00 – 13.00 hod.
2. a 3.třída 12.30 – 13.00 hod.
ODPOLEDNE:
15.00 – 17.00 hod. se budova zamyká
Opakované pozdní vyzvedávání dítěte je považováno
za závažné porušování provozu MŠ a v konečném důsledku
může být důvodem pro ukončení docházky dítěte !
Dítě je předáváno pouze k tomu pověřené osobě (rodiče,
prarodiče, dospělý sourozenec …..)