Důležité

Informace pro rodiče na školní rok 2020/2021:

 

PRÁZNINOVÝ PROVOZ V MŠ CHABERÁČEK

               od 1.7.2021 do 16.7.2021                                    

PROSÍME O NAHLÁŠENÍ ZÁJMU ZE STRANY RODIČŮ DO 30. KVĚTNA.

(Závazné přihlášení – šatna Mš.)

ODKAZ: Usnesení – prázdninový provoz MŠ

 

INFORMACE K PROVOZU MŠ CHABERÁČEK OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ.

Návrat dětí do mateřské školy 12.4.2021.

Od 12.4.2021 je umožněn návrat dětí do mateřské školy plnící předškolní povinnou docházku (viz Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021 v mateřských školách).

Děti mohou být ve třídách bez roušek, doprovod může do budovy pouze s respirátorem.

Nutné je neinvazivní testování dvakrát v týdnu (v pondělí a čtvrtek) s předem vybranými testy.

Dezinfekce příchozích platí i nadále.

Odkaz: INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021.

Organizační opatření MŠ od 12.4.2021

– třída dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání bude rozdělena do 2. skupin, (aby byl naplněn požadavek maximálního počtu dětí na třídě),

– při příchodu budou děti za přítomnosti rodičů testovány (viz Mimořádné opatření            Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení, v příloze zde testovani.edu.cz ),

– rodiče čekají s dítětem na výsledek testování přibližně 20 minut,

– doporučujeme nastavit příchod do MŠ s časovým předstihem,

– pokud bude testování odmítnuto, nelze zajistit dětem přítomnost v MŠ,

– testování proběhne v MŠ (v šatně MŠ) samoodběrovými neinvazivními testy – za pomoci rodičů v přítomnosti pověřené osoby,

– preventivní antigenní testy se budou provádět s frekvencí dvakrát týdně s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti dítěte v MŠ (v týdnu) a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny (pondělí a čtvrtek),

– preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do MŠ,

– nebude-li dítě  přítomno v den termínu testování v MŠ, testování se provede v den jeho příchodu,

– rodiče budou předávat děti v šatně MŠ pověřeným pracovníkům, stejně tak při odvádění dětí budou rodiče jen v prostorách šatny MŠ, v ostatních prostorách budovy se rodiče nebudou pohybovat,

– při dotazech k opatřením v provozu MŠ se obracejte na ředitelku MŠ, viz příloha : 

Informace ředitelky k otevření MŠ od 12.4.2021             

 

Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa naleznete zde:

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

 

Ke stažení:Čestné prohlášení

 

Žádost o ošetřovné při péči o dítě naleznete na stránkách ČSSZ zde:

Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část (cssz.cz)

 

Upozorňujeme, že změny ve školním řádu upravené dodatkem č. 1 mohou být upraveny na základě aktuálních opatření viz výše.

Odkaz:Dodatek+ke+školnímui+řádu+MŠ.+COVID+doc

 

OPATŘENÍ KE KORONAVIRU

RODIČE MAJÍ POVINNOST INFORMOVAT MŠ O KARANTÉNĚ.

Vážení rodiče, prosíme o ohleduplnost při vstupu do Mš
– povinnost dezinfekce rukou v šatně – rodiče
– šatna – 2-3 rodiče s dětmi
– povinnost roušek pro rodiče v prostorách Mš
– každé dítě – 2 roušky v pytli v šatně
– nenosit v době adaptace hračky

 

DÍTĚ V MŠ POTŘEBUJE:
Látkový pytel s ramínkem (na náhradní věci)
Náhradní převlečení (např. na pobyt venku)
Přezutí (ne pantofle – bezpečnost dětí)
Převlečení na odpolední odpočinek (pyžamo)
OBLEČENÍ DĚTÍ:
Pohodlné a vzdušné
Označené jménem nebo značkou
Nedávejte dětem drahé šperky či jiné cennosti
(např. drahé prstýnky, spony do vlasů a řetízky …)
Oblečení pro pobyt venku – přiměřené počasí
(ve kterém může dítě sportovat)

NEDÁVEJTE DĚTEM DO MŠ HRAČKY.

(vyjímka jsou děti  v adaptační době)

 

 

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ Z MŠ.

V POLEDNE:
1.třída 12.00 – 13.00 hod.
2. a 3.třída 12.30 – 13.00 hod.
ODPOLEDNE:
15.00 – 17.00 hod. se budova zamyká
Opakované pozdní vyzvedávání dítěte je považováno
za závažné porušování provozu MŠ a v konečném důsledku
může být důvodem pro ukončení docházky dítěte !
Dítě je předáváno pouze k tomu pověřené osobě (rodiče,
prarodiče, dospělý sourozenec …..)