Důležité

Informace pro rodiče na školní rok 2021/2022:

Přijetí dětí – zápis 2022/23

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že některé děti byly duplicitně přijaty na více MŠ, žádáme, aby rozhodnutí do které MŠ budou děti skutečně chodit bylo neprodleně nahlášeno (viz kancelář ředitelky). 

Z tohoto důvodu nemůžeme uzavřít konečný seznam přijatých dětí !!!

PROSÍME  osobně vyzvedávejte v MŠ rozhodnutí o přijetí x nepřijetí dítěte, získáte i potřebné informace o duplicitách. 

(Termíny vyzvednutí – viz registrační číslo dítěte).

                                                                          Děkujeme

 

 VZHLEDEM K ČASTÝM RANNÍM POZDNÍM PŘÍCHODŮM ŽÁDÁME VŠECHNY RODIČE, ABY DODRŽOVALI ŠKOLNÍ ŘÁD A PŘEDÁVALI SVÉ DĚTI DO TŘÍD VČAS, ABY V 8.15 HOD. MOHLA BÝT BUDOVA UZAMČENA  A NEBYL TAK NARUŠOVÁN PLÁNOVANÝ REŽIM DNE. DĚKUJEME.

 

INFORMACE PRO RODIČE

Prázdninový provoz mateřských škol městské části Praha 8 – Dolní Chabry v době hlavních prázdnin školního roku 2021/2022

Měsíc červenec:

  1.7  –  15. 7. 2022 otevřeny:  MŠ Bílenecké náměstí

                                                 MŠ Chaberáček

18. 7. –  29. 7. 2022 otevřeny:  MŠ Beranov

                                                 MŠ Chaberáček – příměstský tábor „Angličtina“

 

1) Zákonní zástupci závazně přihlásí své dítě na prázdninový provoz ve své kmenové mateřské

    škole, a to nejpozději do pátku 1. dubna 2022 (ve své MŠ podají i přihlášku na termíny do jiné MŠ )

 

2) Přihlášky jsou k vyzvednutí přímo v MŠ .

 

3) Zákonní zástupci si mohou pro své dítě vybrat ze dvou 2týdenních turnusů, a to:

    1/7 – 15/7, 18/7 – 29/7 2022 (počet zvolených turnusů není omezen – v každém turnusu se lze přihlásit na libovolný počet dnů).

 

4) Dítě bude evidováno pro prázdninový provoz při splnění podmínek – tj. přihlášení v termínu a

    zaplacení všech plateb v termínu (identifikovatelná platba v termínu – ve své MŠ).

    Příslušné platby je třeba poslat bezhotovostně tak, aby je mateřská škola obdržela na účet

    nejpozději 1. 4. 2022 včetně a byly jednoznačně identifikovatelné – zpráva pro příjemce:

   – jméno dítěte, prázdninový provoz, název MŠ – pro kterou je platba určena.

 

5) Kmenové mateřské školy si předají seznamy a platby na prázdninový provoz

    (stravné + školné). Platby probíhají výhradně bezhotovostně. 

 

6) V případě neuhrazení v termínu nebude mateřská škola mající prázdninový provoz s dítětem

    na prázdninový provoz počítat, v případě uhrazení po termínu bude platba vrácena a

    mateřská škola také nebude s dítětem na prázdninový provoz počítat. V případě

    neidentifikovatelné platby bude platba vrácena a mateřská škola nebude rovněž s dítětem na

    prázdninový provoz počítat.

 

7) Letní provoz je prioritně určen pro ty, co opravdu v létě mateřskou školu potřebují. Proto

    prosíme, hlaste své děti na letní provoz, pokud ho opravdu potřebujete.

 

8) V měsíci srpnu budou mateřské školy uzavřeny.

    Zahájení školního roku 2022/2023 je 1. 9. 2022

ODKAZ: Informace+o+platbách+Mateřská+škola+Chaberáček+aktuální

ODKAZ: Informace o platbách Mateřská škola Beranov

ODKAZ: Informace o platbách Mš Bílenecké náměstí

Prázdniny – přihláška anglický tábor

Od 18.7. 2022 nastupuje na naše zařízení jako každý rok anglický tábor Wattsenglish v MŠ

 Praha 8 – Dolní Chabry, 18.7.-22.7.2022
 Praha 8 – Dolní Chabry, 25.7.-29.7.2022

Termíny táborů jsou v tuto chvíli k dispozici pro rodiče MŠ Chaberáček i pro ostatní MŠ (pokud bude zájem) – na stránkách agentury.

Přihlášky na stránkách jazykové školy

JS FAN – jazyková škola

Květnového vítězství 1738/14 (budova MŠ)

Praha 4 – Chodov, 149 00 (vchod z ulice Valentova)

IČ: 24678899

 jsfan@jsfan.cz

 

DÍTĚ V MŠ POTŘEBUJE:
Látkový pytel s ramínkem (na náhradní věci)
Náhradní převlečení (např. na pobyt venku)
Přezutí (ne pantofle – bezpečnost dětí)
Převlečení na odpolední odpočinek (pyžamo)
OBLEČENÍ DĚTÍ:
Pohodlné a vzdušné
Označené jménem nebo značkou
Nedávejte dětem drahé šperky či jiné cennosti
(např. drahé prstýnky, spony do vlasů a řetízky …)
Oblečení pro pobyt venku – přiměřené počasí
(ve kterém může dítě sportovat)

NEDÁVEJTE DĚTEM DO MŠ HRAČKY.

(vyjímka jsou děti  v adaptační době)

 

OPATŘENÍ KE KORONAVIRU.

ODKAZ:OBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ K PROVOZU ŠKOLY od 1.9.2021

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

Ke stažení:Čestné prohlášení

 

RODIČE MAJÍ POVINNOST INFORMOVAT MŠ O KARANTÉNĚ.

Vážení rodiče, prosíme o ohleduplnost při vstupu do Mš
– povinnost dezinfekce rukou v šatně – rodiče
– povinnost roušek pro rodiče v prostorách Mš
– každé dítě – 2 roušky v pytli v šatně

 

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ Z MŠ.

V POLEDNE:
1.třída 12.00 – 13.00 hod.
2. a 3.třída 12.30 – 13.00 hod.
ODPOLEDNE:
15.00 – 17.00 hod. se budova zamyká
Opakované pozdní vyzvedávání dítěte je považováno
za závažné porušování provozu MŠ a v konečném důsledku
může být důvodem pro ukončení docházky dítěte !
Dítě je předáváno pouze k tomu pověřené osobě (rodiče,
prarodiče, dospělý sourozenec …..)