Důležité

 

 

Informace pro rodiče na školní rok 2023/2024

 

letak stromecek

 

Ředitelka mateřské školy Chaberáček, zřízené městskou části Dolní Chabry v souladu s ustanovením § 35 odst. 3 zákona č. 561/2014 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, a § 3 odst. 2 vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění po projednání se zřizovatelem stanovila:

PŘERUŠENÍ PROVOZU VE DNECH 27.12. – 29.12.2023.                                                          2.1.2024 BUDE PROVOZ ZNOVU OBNOVEN.

 

 

ODKAZ: Angličtina v Mš Chaberáček – informace

JS FAN / Wattsenglish Praha

Člen Asociace cambridgeských škol v ČR
Květnového vítězství 1738/14

149 00 Praha 4 / Czech Republic
Telefon: +420 776 723 036

www.jsfan.cz
www.facebook.com/JSFAN.cz

                

Balíček okamžité pomoci Pražanům v roce 2023/24 – odkazy s dokumenty v odd. AKTUALITY – PLATBY.

 

VÝŠE PLATEB – ŠKOLNÉ A STRAVNÉ NA ROK 2023 – 24 SE NEMĚNÍ.

 

DÍTĚ V MŠ POTŘEBUJE:
Látkový pytel s ramínkem (na náhradní věci)
Náhradní převlečení (např. na pobyt venku)
Přezutí (ne pantofle – bezpečnost dětí)
Převlečení na odpolední odpočinek (pyžamo)
OBLEČENÍ DĚTÍ:
Pohodlné a vzdušné
Označené jménem nebo značkou
Nedávejte dětem drahé šperky či jiné cennosti
(např. drahé prstýnky, spony do vlasů a řetízky …)
Oblečení pro pobyt venku – přiměřené počasí
(ve kterém může dítě sportovat)

NEDÁVEJTE DĚTEM DO MŠ HRAČKY.

(vyjímka  jsou děti  v adaptační době – tyto hračky si označte)

ADAPTACE NOVÝCH DĚTÍ JE INDIVIDUÁLNÍ.

 

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ Z MŠ.

V POLEDNE:
1.třída 12.00 – 13.00 hod.
2. a 3.třída 12.30 – 13.00 hod.
ODPOLEDNE:
15.00 – 17.00 hod. se budova zamyká
Opakované pozdní vyzvedávání dítěte je považováno
za závažné porušování provozu MŠ a v konečném důsledku
může být důvodem pro ukončení docházky dítěte !
Dítě je předáváno pouze k tomu pověřené osobě (rodiče,
prarodiče, dospělý sourozenec …..)

 

ÚŘEDNÍ HODINY ŘEDITELKY MŠ PRO RODIČE – KAŽDOU PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI OD 11.00 HOD. – 16.00 HOD. NA ZÁKLADĚ DOHODY LZE DOMLUVIT INDIVIDUÁLNÍ TERMÍN SCHŮZEK. (VIZ. DOKUMENT ,,PROVOZ MŠ – CO JE DOBRÉ VĚDĚT…“).

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE PRO RODIČE NA JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH (U KMENOVÝCH PANÍ UČITELEK) LZE DOMLUVIT DLE POTŘEBY.