Omlouvání dětí

Omluvit dítě ze školní docházky lze osobně, do sešitu v šatně nebo telefonicky.

Omluvy prosíme nahlásit nejpozději do 8:00 hod.

Odhlášení stravného do 8:00 hod. na daný den, jinak je dítěti stravné účtováno.

Příchod dětí nejpozději do 8:15 hod.

Důležité upozornění: 14ti denní neomluvená absence je důvodem k vyloučení dítěte z MŠ.

Upozornění: opakované pozdní příchody mohou být důvodem k vyloučení dítěte z MŠ.

Viz Školní řád