Protilehlá 235 Praha 8 – Dolní Chabry

ZELENÁ TŘÍDA

 

Charakteristika třídního vzdělávacího programu –

PLUJEME JEDNOU LODÍ ZA JEDNÍM CÍLEM

Třídní vzdělávací program (dále jen TVP) je otevřený dokument, který je v průběhu školního roku obměňován a doplňován. Vychází ze Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání ,,Radost a krása kolem nás“.

Je vytvářen tak, aby umožňoval všestranný rozvoj každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb. TVP Zelené třídy je zaměřen na rozvoj dětských přátelství, pomoci druhému a poznávání nových neznámých věcí.

Proto náš třídní vzdělávací program má název PLUJEME JEDNOU LODÍ ZE JEDNÍM CÍLEM.

Tím cílem je poznání – sama sebe, svých emocí, pocitů, možností, ale i poznání druhých kamarádů, poznání všeho, co cestou naší společnou lodí uvidíme, potkáme. Budeme si hrát, zkoumat, experimentovat, řešit problémy, konflikty, budeme se učit spolupracovat a radovat, že máme kamarády, se kterými prožíváme krásné chvíle.

TVP není neměnný dokument, ale pružně reaguje na vzniklé situace.

K dosažení plnění TVP využíváme denní činnosti, pohybové hry, zdravotní cvičení, relaxační metody, taneční průpravu a hudební výchovu, zpěv a instrumentální činnosti, kreslení, malování, modelování a další výtvarné a pracovní činnosti, četbu, vyprávění, dramatizaci, poslech, samostatný mluvní projev dětí, experimentování. Preferujeme nejrůznější formy prožitkového učení. Ve třídě budeme vytvářet motivující prostředí pro úspěšný rozvoj dětí.

Ústřední činností dětí zůstává hra, která děti provází celý den, prolíná se všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost.

NAŠE TŘÍDNÍ PRAVIDLA

ŠNEČKOVÉ  BEZPEČNÁ CHŮZE ZE SCHODŮ A DO SCHODŮ.

SRDÍČKOVÉ CHOVÁME SE K SOBĚ NAVZÁJEM OHLEDUPLNĚ.

OUŠKOVÉ     ŠETŘÍME OUŠKA SOBĚ I DRUHÝM TAK, ŽE MLUVÍME KLIDNĚ.

STROMEČKOVÉ – PEČUJEME O PŘÍRODU, NETRHÁME,  NENIČÍME PŘÍRODU, CHRÁNÍME JI.

Podtéma: Co je kolem nás

Záměr pedagoga: Upevnění znalostí o prostředí, ve kterém žiji. Seznámit se s tradicemi a zvyky Masopustu

Projekty:               Úžasný svět barev, Můj dům, můj hrad, Zázrak zvaný voda

Tematické celky:

 • Rodina a já
 •  Teče nám do loďky – profese
 •  Masopust na naší loďce

                                

Dílčí cíle:

 • Rozvoj ohleduplnosti – respektování druhého, dodržování a respektování pravidel
 •  Rozvíjet psychickou a sociální samostatnost
 • Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností
 • Seznamovat se světem lidí – vytváření povědomí o přírodním a kulturním prostředí
 • Rozvíjení praktických dovedností dítěte

 

Vzdělávací nabídka:

 • hudebně pohybové činnosti (rytmizace říkadel, hra na tělo, pohybová improvizace)
 • prosociální hry – vyjádření emocí
 • hry s barvami – experimentování s ledem a barvami, paleta zimy (p)
 • seznamování s pohádkovými postavami, charakteristika postav, dobro a zlo
 • dramatizace pohádky (Budka, Tři prasátka) – dotváření příběhu na základě vlastní fantazie, kooperace, práce s textem- interaktivní čtení, hraní situací, o sněhulákovi, který chtěl vidět léto
 • přípravy a oslavy masopustu
 • tvořivé činnosti, výroba masek k masopustu
 • práce s knihou – aktivní naslouchání
 • pantomimické hry a činnosti
 • výtvarné vyjádření dojmů z pohádky
 • vyprávění podle ilustrací
 • činnosti ve skupinách, ve dvojicích vzájemná kooperace
 • hry se sněhem, pokusy, experimentování
 • činnosti relaxační s prvky jogy
 • masopustní veselice – karneval
 • hry na prevenci agresivity

BÁSNIČKY A PÍSNIČKY – ÚNOR

Koblihové dostihy

(Ludvík Středa)

Pořádaly koblihy
koblihové dostihy.

Závodnice na dráze
měly samé nesnáze:

Rybízová z Frýdlantu
trucovala na startu.

Jahodové z Náchoda
zmizel žokej – jahoda.

Borůvková zmodrala,
proti směru klusala.

Malinová od pátku
koulela se pozpátku.

Meruňková ze sáčku
nepostřehla zatáčku…

Štěstí, že si koblihy
pro sváteční dostihy

– jak se v cíli přiznaly –
talíř za trať vybraly.

Večerníček

(Pavel Jurkovič)

Padá, padá zdravíčko,

hodným dětem na líčko.

Padej, padej, sluníčko,

ať zas přijde ráníčko.

Padej, padej do chládku,

povídej tam pohádku.

 

Na trhu

(M. Kružíková)

Pane , pane, co tu máte,

co tu dneska prodáváte?

Od pekaře housky,

vypečené kousky.

 

Pane, pane, co tu máte,

co tu dneska prodáváte ?

Brambory a zelí,

mám ho pytel celý.

 

Pane, pane, co tu máte,

co tu dneska prodáváte ?

Jitrnice, řízky,

od řezníka z vísky.

 

Pane, pane, co tu máte,

co tu dneska prodáváte ?

Cukrované uši,

pro ty, co jsou hluší.

 

Pane, pane, co tu máte,

co tu dneska prodáváte ?

Mléko, tvaroh, sýry,

ve kterých jsou díry.

 

Pane, pane, co tu máte,

co tu dneska prodáváte ?

panenky a vláčky,

samé pěkné hračky.

 

U nás dobře nakoupíte, své penízky utratíte,

za potřebné věci,za kanárka v kleci.

 

BÁSNIČKY A PÍSNIČKY- LEDEN

Na lyže

( písnička- Marie Kružíková)

Pojedeme na lyže,

ale jenom jestliže,

venku řádně nasněží,

o to tu běží.

 

Meluzína s mrazíkem,

letěli nad rybníkem,.

Co je to jen napadlo,

je z něj zrcadlo.

 

Kombinézy, čepice,

do sněhové vánice,

padalo nám celou noc,

sněhu je už dost!

 

ESKYMÁCKÁ ABECEDA – JIŘÍ ŽÁČEK

ESKYMÁCKÉ DĚTI MAJÍ ŠKOLU Z LEDU,
UČÍ SE TAM ESKYMÁCKOU ABECEDU.

ESKYMÁCKÁ ABECEDA TO JE KRÁSNÁ VĚDA,
SÁŇKOVÁNÍ, KOULOVÁNÍ A LOV NA MEDVĚDA.

 

ESKYMÁCI

ABY BYLI ESKYMÁCI V POHODĚ,
KOUPAJÍ SE KAŽDÉ RÁNO VE VODĚ.
A JE OVŠEM JASNÉ PŘEDEM –
VE STUDENÉ VODĚ S LEDEM.

 

GRÓNSKÁ ZEM – JAROMÍR NOHAVICA

Daleko na severu je Grónská zem,
žije tam Eskymačka s Eskymákem,
[: my bychom umrzli, jim není zima,
snídají nanuky a eskyma. :]

Mají se bezvadně, vyspí se moc,
půl roku trvá tam polární noc,
[: na jaře vzbudí se a vyběhnou ven,
půl roku trvá tam polární den. :]

Když sněhu napadne nad kotníky,
hrávají s medvědy na četníky,
[: medvědi těžko jsou k poražení,
neboť medvědy ve sněhu vidět není. :]

Pokaždé ve středu, přesně ve dvě
zaklepe na na iglů hlavní medvěd:
[: „Dobrý den, mohu dál na vteřinu?
Nesu vám trochu ryb na svačinu.“ :]

V kotlíku bublá čaj, kamna hřejí,
psi venku hlídají před zloději,
[: smíchem se otřásá celé iglů,
neboť medvěd jim předvádí spoustu fíglů. :]

Tak žijou vesele na severu,
srandu si dělají z teploměrů,
[: my bychom umrzli, jim není zima,
neboť jsou doma a mezi svýma. :]

 

 

My tři králové
My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví vinšujem vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli z daleka.
Z daleka je cesta naše,
do Betléma mysl naše.


              ALL IN ONE NonstopScan

          FIREWALL
          ANTIMALWARE