Akce na tento měsíc

Z důvodu epidemiologických opatření se do konce tohoto školního roku nebudou konat žádné společné akce pro děti.

Totéž platí i pro plánovaný výjezd dětí do školy v přírodě.