Protilehlá 235 Praha 8 – Dolní Chabry

MODRÁ TŘÍDA

 

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

CHARAKTERISTIKA TŘÍDNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU /dále jen TVP/, vychází ze záměrů školního vzdělávacího programu, TVP je přizpůsoben pro smíšenou skupinu dětí ve věku 3 – 4 let. Motivace probíhá pomocí pohádkových postav.

V případě zařazení mladších dětí 3 let do dané třídy je TVP upraven a přizpůsoben i pro tuto věkovou skupinu. 

Plánování a realizace konkrétních vzdělávacích činností je přizpůsobena možnostem a schopnostem dětí. Podle toho jsou voleny metody a formy práce.

 • děti se nejvíce učí nápodobou a situačním učením
 • potřeba častého opakování činností
 • potřeba pravidelných rituálů

TVP bude děti seznamovat po celý rok s různými oblastmi světa a života prostřednictvím maňásků a prostřednictvím moudra dětské pohádky. Obsah témat vychází ze základního poznávání pro děti předškolního věku, čerpá náměty z okolního světa – z přírody. Přibližuje dětem svátky a lidové tradice v jednotlivých ročních obdobích. Důraz je kladen na vlastní prožitky dětí.

  ,,Vůbec přece nevadí, že neumíme psát, …..umíme malovat, učíme se vystřihovat, lepit, vyrábět, …… a co teprve když si hrajeme na pohádky, zkoušíme spoustu převleků, vyrábíme si masky, hledáme kladné vlastnosti pohádkových hrdinů, ….. vytváříme si pohádkové prostředí plné pohody a radosti …..“


SETKÁVÁNÍ A POZNÁVÁNÍ

Podtéma: ZIMA V PŘÍRODĚ (délka trvání 4 týdny)

LEDEN

Záměr pedagoga: Vnímat změny zimní přírody. Vytváření zdravého životního stylu a osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, bezpečí a osobní pohody.

Tematický blok:

 1. Výprava do zimního království.
 2. Kde je domov sněhuláků.
 3. Zimní sport.
 4. Zvířátka v zimě.

Pohádka měsíce: O Budulínkovi

Očekávané výstupy:

Uvědomit si nebezpečí, se kterým se můžeme v zimě setkat – rozlišit, co prospívá zdraví a co mu škodí. Všímat si změn a dění v nejbližším okolí – chápat, že se svět kolem nás mění.

 • Jaké je to u lékaře (poučit se o lékařích, lidském těla, zdraví a zásadách zdravého životního stylu, zdravé výživy)
 • Zimní oblečení (rozpoznat oblečení vhodné pro dané počasí, umět jednotlivé oblečení správně pojmenovat, vědět, na jakou část těla patří)
 • Zimní radovánky (vědět, které sporty jsou typické pro zimní období, co k nim patří a proč)

Dílčí cíle:

 • vytváření povědomí o zimním období,
 • vytváření podvědomí o zimních sportech a zvířatech,
 • rozvoj hrubé motoriky,
 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit,
 • rozvoj poznatků o vlastním těle – rozvíjení pohyb. dovedností – koordinace,
 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání,
 • rozvíjet schopnost dokončit započatou činnost,

 

Nabídka činností, příležitostí, situací:

 • sezónní činnosti – hry se sněhem, klouzání, házení koulí, stavby ze sněhu,
 • činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí např. námětové hry,
 • hry na tělo
 • příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů, nemocí, nezdravých návyků,
 • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti,
 • poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, vyprávění toho, co dítě vidělo nebo shlédlo,
 • pohádková představení,
 • činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, obrazovým
 • materiálem, médii…) – ekologicky motivované činnosti,
 • pokusy a objevování, skupenství vody

Maminko a tatínku prosím Vás…

 •  Ráno mě přiveďte včas, chci si ještě před svačinou pohrát a nerad se loučím ve spěchu, nechci být poslední.
 •  Neprodlužujte naše loučení, je mi ještě více smutno, čím více pusinek a mávání tím více slziček.
 •  Když se ráno opozdíme, zavolejte nebo napište do školky, ať se mnou počítají.
 •  Přiveďte mě až do třídy a předejte paní učitelce, aby věděla, že jsem přišel/a.
 • Když budu nemocný/á nebo mi není dobře, raději mě do školky nevoďte, nakazil bych ostatní, stejně bych plakal/a a paní učtelka by Vám musela hned volat.
 • Omluvte mě telefonicky nebo do sešitu v šatně, případně přímo paní učitelce.
 • Pokud jsem se odřel, něco mě poštípalo nebo se doma jinak zraním, nahlaste to paní učitelce při příchodu do třídy.
 • Nedávejte mi do školky hračky, ani bonbony či žvýkačky do kapsy ani do kapsáře. Ostatní kamarádi by mi mohli hračku rozbít nebo ztratit. A mlsání potají je neslušné k mým kamarádům, učíme se o vše dělit, navíc mi může zaskočit.
 • Až budu mít narozeniny, můžu na oslavu pro kamarády donést ovoce/zeleninu, klidně i sušené nebo gumové bonbony…
 • Dejte mi do kapsáře dostatek náhradního oblečení a věcí na ven (spodní prádlo, ponožky, trička, tepláčky a mikinu…). Všechny mé věci podepište.
 • Napište paní učitelce na papír a podepište, co nerad jím/piji nebo jakou mám alergii, ať mi nedávají něco, po čem mě rozbolí bříško.
 • Čtěte informace na nástěnkách, na webových stránkách, ať nezapomeneme na žádné divadlo nebo na kostým superhrdiny.

ZÁŘÍ PÍSNĚ A BÁSNĚ  

Kamarád 

Kamarád, kamarád,

to je ten, koho mám rád.

Pomůžu mu, poradím,

 po vláskách ho pohladím.

Všichni jsme tu kamarádi,

a všichni se máme rádi.  

 

Uvítací básnička s pohybem

Dobrý den, dobrý den, dneska máme krásný den.

Dobrý den, dobrý den, dneska zlobit nebudem.

Dobrý den, dobrý den, na sebe se usmějem.

Bublina

Tiše děti, novina, přiletěla bublina. 

Bublina se nafukuje, letí, letí, poletuje, 

přiletěla na náš dvůr, udělala prásk a bum!

 

Brambora

Koulela se ze dvora takhle velká brambora.

Neviděla, neslyšela spadla na ni závora.

Kam koukáš ty závoro?!

Na tebe ty bramboro!

Kdyby tudy projel vlak, byl by z tebe bramborák.

 

Princeznička na bále

Princeznička na bále, poztrácela korále.

Její táta, mocný král, Honzíka si zavolal.

Honzíku, máš na mále, přines nám ty korále!

Honzík běžel za hory, nakopal tam brambory.

Vysypal je před krále, tu máte ty korále!

Větší už tam neměli, ty už snědli v neděli.

 

Mytí rukou

To jsou prsty, to jsou dlaně,

mýdlo s vodou patří na ně.

A po mýdle dobré jídlo,

a po jídle zase mýdlo.

 

Nejsme prasátka

Umyjeme si ručičky během malé chviličky.

Čistí jsme hned za krátko, nejsme jako prasátko.

 

Prší, prší…(píseň)

Prší, prší, jen se leje, kam koníčky pojedeme,

pojedeme na luka až kukačka zakuká.

Kukačka už zakukala, má panenka zaplakala,

kukačko už nekukej, má panenko neplakej.

 

Janku cos to sněd?

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,

cos to, Janku, cos to sněd?

Brambory pečený,

byly málo maštěný.

 

Hřej sluníčko (píseň)

Hřej, sluníčko, hřej,

hory, doly krej.

Povyskoč si výše,

na tý naší střeše kolo udělej.

 

Adámku náš (píseň)

Adámku náš, copak děláš, děti jdou do školy,

tys ještě v posteli na nic nedbáš, na nic nedbáš.

Adámek vstal boty hledal,

nevěděl kam boty, kabátek, kalhoty,

včera si dal včera si dal.


ŘÍJEN BÁSNĚ A PÍSNĚ

 

Podzimní sklizeň

Přišel podzim, hrušky zrají,

jablka se červenají.

Plný koš jich natrhám,

každému z vás jedno dám.

Natáhnu se pro jablíčko,

natáhnu se pro hruštičku,

všechny srovnám do košíčku.

 

U naší babičky

U naší babičky stoupáme na špičky.

Trháme jablíčka, trháme hruštičky
a pak je sníme.

U naší babičky smíme.

 

Táta na houbách

Náš táta šel na houby.

Jestli on tam zabloudí.

Nezabloudí, těšte se.

On nám houby přinese.

 

Ježek

Kam se ježek v zimě schoval?

Neklouzal se, nesáňkoval.

Zahrabal se do listí, od té chvíle spí a spí.

Zahrabal se do země:

Lidičky, vzbuďte mě, až zavoní fialky,

zapískají píšťalky.

 

Polámal se mraveneček

Polámal se mraveneček, ví to celá obora,

o půlnoci zavolali mravenčího doktora.

Doktor klepe na srdíčko, potom píše recepis,

třikrát denně prášek cukru, bude chlapík jako rys.

Dali prášku podle rady, mraveneček stůně dál,

celý den byl jako v ohni, celou noc jim proplakal.

Čtyři stáli u postýlky, pátý těšil neplakej,

pofoukám ti na bolístku, do rána ti bude hej.

Pofoukal mu na bolístku, pohladil ho po čele,

hop a zdravý mraveneček ráno skáče z postele.

 

Drak

Podívejte milé děti, co tam na obloze letí.

Je to papírový drak, vyletěl až do oblak.

Létá si to mezi mraky, zamávejte na něj taky!

 

Listopad

Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad,

zlatý lístek z javora, zima už jde do dvora.

 

Dýně

Velká, malá, kulatá, často bývá od bláta.

Kouká na nás z políčka, je to dýně, dýnička!

 

Cib, cib (píseň)

Cib, cib, cibulenka, mak, mak, makulenka,

když jsem byla maličká, chovala mě matička

a teď už jsem veliká, musím chovat Jeníka.

 

 

Cibuláři (píseň)

Hop, hej! Cibuláři, cibuláři jedou,

Hop, hej! Cibuličku, cibuličku vezou.
 
Cibulička hladká, má panenka sladká.
 
Hop, hej! Cibuláři, cibuláři jedou.
 
 

Pyšný drak (píseň)

Vletěl si pyšný drak, vyletěl až do oblak,

zvysoka se dívá na svět, strašil by a neví jak.

Rozhlíží se do všech stran, potom hrozí hejnu vran,

ale vrány se mu smály, že je ještě malý pán

.

Draku, vyleť výš (píseň)

Draku, draku, vyleť výše, ještě víš.

Neboj se že mezi mraky zabloudíš.

Až uvidíš vlaštovičky – varuj je!

Že už podzim zlaté listy maluje.

 

Měla babka (píseň)

Měla babka čtyři jabka a dědoušek jen dvě,

dej mi babko jedno jabko, budeme mít stejně.

Měl dědoušek, měl kožíšek a babička jupku,

pojď dědoušku na taneček, já si s tebou dupnu.

 

Foukej větříčku

Foukej, foukej větříčku, shoď mi jednu hruštičku.

Shoď mi jednu nebo dvě, budou dobré obě dvě.

 

Vlaštovičko leť (píseň)

Vlaštovičko leť, už je na tě čas.

Listí žloutne poletuje, po strništích vítr duje.

Bude brzy mráz, bude brzy mráz.


 

LISTOPAD BÁSNIČKY A PÍSNIČKY

 

Sv. Martin

Na svatého Martina
kouřilo se z komína.

Za komínem Meluzína
kvílí, skučí: přijde zima!

V tom se nebe zamračilo –
náhle bylo všude bílo.

Svatý Martin na svém koni,
sněžné mraky nebem honí.

Zahradník

Zahradník jde do zahrady, s listím si však neví rady,

my mu, ale ukážeme, hrabat listí dokážeme,

nahrabem ho na hromady, my si víme s listím rady.

Image result for už martin na bílém koni"

Šel zahradník do zahrady…(píseň)

Šel zahradník do zahrady s motykou, s motykou.

Vykopal tam rozmarýnu velikou, velikou.

Nebyla to rozmarýna, byl to křen, byl to křen.

Vyhodil ho zahradníček z okna ven, z okna ven.


PROSINEC BÁSNĚ A PÍSNĚ

Rukavice

Když se venku ochladí, mně to vůbec nevadí. 

Obléknu si rukavičky,  co jsem dostal od babičky. 

Venku mě pak nezebe, jedny mám i pro tebe.

 

Zvířátka v zimě

Vrána nese novinu,chystejte se na zimu!

Zamkněte se na petlice, bude pěkná metelice. 

Schovejte se do chaloupek, ať z vás není vidět chloupek.

A tak všechna zvířátka, utíkala za vrátka!

 

Sněhová peřina

Jak peřina za peřinou, po obloze mraky plynou.

Pár těch peřin puklo mrazem, peří se z nich sype na zem.

Pojďte děti máme práci, ať tu stojí sněhuláci.

 

Válím koule

Válím koule, sem a tam.

Na velikou, malou dám.

A na kouli nos, sedne si tam kos.

 

Sněhulák

Jedna koule, druhá koule, ta nejmenší na hlavě,

postavil jsem sněhuláka, u nás na dvoře.

Na hlavu dám starý hrnec, místo nosu mrkvičku,

místo očí dva uhlíky, místo ruky metličku.

 

Postavil jsem sněhuláka… (píseň)

1.Postavil jsem sněhuláka NA STRÁNI, 

aby hlídal krajáč mléka k snídani. 

REF: Stojí tam jako pán a já musím hlídat sám.

2.Postavil jsem sněhuláka NA LEDU, 

aby hlídal kousek masa k obědu. 

REF: Stojí tam, jako pán a já musím hlídat sám.

3.Postavil jsem sněhuláka U DVEŘÍ,

aby hlídal krajíc chleba k večeří.

REF: Stojí tam jako pán a já musím hlídat sám.

4.Na jaře ho teplé slunko rozlilo, 

škoda toho sněhuláka nebylo. 

REF: Však jen stál jako pán, radši budu hlídat sám.

 

Andělíček

Anděl seděl na obláčku, čáry máry, čaroval. 

Vyčaroval Mikuláše, moc se z toho radoval.

Pozor na to milé děti, čarování není žert,

a tak přibyl ještě čert. 

 

Čert

Říkají mi čertíček, vyplazuji jazýček. 

Na hlavě dva, růžky mám.

K čemu ani nevím sám.

 

Mikuláš

Mikuláš je hodný pán, nosí dětem marcipán. 

A zlobivým brambory, do tátovi bačkory!

 

Já mám z Vánoc nejraději

Já mám z Vánoc nejraději, když se u nás všichni smějí

Když prskavky prskají a kapři se mrskají.

 

Vánoční zvoneček

Vánoční zvoneček tiše zvoní, jedlička v pokoji lesem voní.

Zdobíme stromeček pro štědrý den, vítáme Vánoce radostný sen.

 

Výsledek obrázku pro sněží sněží

Výsledek obrázku pro mik miku mikuláš

KOLEDY

Půjdem spolu do betléma…

Pásli ovce Valaši…

Dědečku koleda…

 

 


              ALL IN ONE NonstopScan

          FIREWALL
          ANTIMALWARE