Protilehlá 235 Praha 8 – Dolní Chabry

MODRÁ TŘÍDA

 

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

CHARAKTERISTIKA TŘÍDNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU /dále jen TVP/, vychází ze záměrů školního vzdělávacího programu, TVP je přizpůsoben pro smíšenou skupinu dětí ve věku 3 – 4 let. Motivace probíhá pomocí pohádkových postav.

V případě zařazení mladších dětí 3 let do dané třídy je TVP upraven a přizpůsoben i pro tuto věkovou skupinu. 

Plánování a realizace konkrétních vzdělávacích činností je přizpůsobena možnostem a schopnostem dětí. Podle toho jsou voleny metody a formy práce.

 • děti se nejvíce učí nápodobou a situačním učením
 • potřeba častého opakování činností
 • potřeba pravidelných rituálů

TVP bude děti seznamovat po celý rok s různými oblastmi světa a života prostřednictvím maňásků a prostřednictvím moudra dětské pohádky. Obsah témat vychází ze základního poznávání pro děti předškolního věku, čerpá náměty z okolního světa – z přírody. Přibližuje dětem svátky a lidové tradice v jednotlivých ročních obdobích. Důraz je kladen na vlastní prožitky dětí.

  ,,Vůbec přece nevadí, že neumíme psát, …..umíme malovat, učíme se vystřihovat, lepit, vyrábět, …… a co teprve když si hrajeme na pohádky, zkoušíme spoustu převleků, vyrábíme si masky, hledáme kladné vlastnosti pohádkových hrdinů, ….. vytváříme si pohádkové prostředí plné pohody a radosti …..“


SETKÁVÁNÍ A POZNÁVÁNÍ

Podtéma: CO JE KOLEM NÁS (délka trvání 3-4 týdny)

ÚNOR

Záměr pedagoga: Rozvoj komunikativních dovedností verbálních i neverbálních dodržování pravidel při komunikaci. Seznamování s tradicemi a zvyky-Masopust.

Tematický blok:

 1. Svět je plný barev
 2. Výlet do karnevalového světa barev
 3. Masopust

Pohádka měsíce: O Koblížkovi

Očekávané výstupy:

Odmítat nežádoucí chování (lež, nespravedlnost, ubližování, agresivitu). Chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, zima, rok..). Radostně prožít období Masopustu.

 • Z pohádky do pohádky (dramatizace pohádek, převyprávění textu, práce s knihou)
 • Karneval (tradice, masky)
 • Čím jednou budu – zaměstnání a oblíbené činnosti

Dílčí cíle:

 • upevňování znalostí základních barev
 • vnímání barev a rozeznávání nálady barev
 • rozvoj schopností spolupracovat – mít povědomí o tom, co znamená úsměv
 • rozvoj společenského i estetického vkusu
 • rozvoj řečových schopností
 • vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
 • osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy
 • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije – tradice
 • rozvíjet vnímání časoprostorových pojmů – ráno,poledne večer… časové představy

Nabídka činností, příležitostí, situací:

 • estetické a tvůrčí aktivity, výtvarné a konstruktivní činnosti – vybarvování, Otiskování – karnevalové masky,
 • dramatické činnosti a mimické vyjadřování nálad – práce s textem a písní
 • sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry,
 • výtvarné hry a etudy, malba a kresba na ploše
 • pohybové aktivity,
 • hry a praktické činnosti, uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce,

Maminko a tatínku prosím Vás…

 •  Ráno mě přiveďte včas, chci si ještě před svačinou pohrát a nerad se loučím ve spěchu, nechci být poslední.
 •  Neprodlužujte naše loučení, je mi ještě více smutno, čím více pusinek a mávání tím více slziček.
 •  Když se ráno opozdíme, zavolejte nebo napište do školky, ať se mnou počítají.
 •  Přiveďte mě až do třídy a předejte paní učitelce, aby věděla, že jsem přišel/a.
 • Když budu nemocný/á nebo mi není dobře, raději mě do školky nevoďte, nakazil bych ostatní, stejně bych plakal/a a paní učitelka by Vám musela hned volat.
 • Omluvte mě telefonicky nebo do sešitu v šatně, případně přímo paní učitelce.
 • Pokud jsem se odřel, něco mě poštípalo nebo se doma jinak zraním, nahlaste to paní učitelce při příchodu do třídy.
 • Nedávejte mi do školky hračky, ani bonbony či žvýkačky do kapsy ani do kapsáře. Ostatní kamarádi by mi mohli hračku rozbít nebo ztratit. A mlsání potají je neslušné k mým kamarádům, učíme se o vše dělit, navíc mi může zaskočit.
 • Až budu mít narozeniny, můžu na oslavu pro kamarády donést ovoce/zeleninu, klidně i sušené nebo gumové bonbony…
 • Dejte mi do kapsáře dostatek náhradního oblečení a věcí na ven (spodní prádlo, ponožky, trička, tepláčky a mikinu…). Všechny mé věci podepište.
 • Napište paní učitelce na papír a podepište, co nerad jím/piji nebo jakou mám alergii, ať mi nedávají něco, po čem mě rozbolí bříško.
 • Čtěte informace na nástěnkách, na webových stránkách, ať nezapomeneme na žádné divadlo nebo na kostým superhrdiny.

LEDEN PÍSNĚ A BÁSNĚ  

Mrzne

Mrzne, mrzne a mrzne,

kdo se neschová zmrzne.

Kdo se neschová hned,

bude z něj vločka, rampouch, led.

 

Sova

Sova houká po lese,

bojte se mě, bojte se!

My se sovy nebojíme,

protože my v noci spíme!

 

Myška tanečnice

 (píseň s tanečkem)

Měl jsem myšku tanečnici, tancovala po světnici,

byla černá a bílá, každému se líbila.

Mrška byla od malička, očka měla jako sklíčka

a pod krkem mašličku, červenou jak růžičku.

Když jsem přišel ze dvorečka, točila se dokolečka,

nožkou dupla tam a dupla sem, mrskla fouskem pod nosem.

 

Sněhuláček

(píseň s pohybem)

Jedna koule, druhá koule, třetí koule,

klobouk, nos, sněhuláček stojí bos.

Všechny nás ta zima láká, postavíme sněhuláka.

Jedna koule, druhá koule, třetí koule,

klobouk nos, sněhuláček stojí bos.

 

 

.

 

 

 

 

 

 


              ALL IN ONE NonstopScan

          FIREWALL
          ANTIMALWARE