Zápis

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

do mateřské školy Chaberáček, příspěvkové organizace, Protilehlá 235/5, Praha 8 – Dolní Chabry se uskuteční:

v pondělí  6.5. a v úterý 7.5.2024 od 13.00 do 17.00 hodin 

v ředitelně mateřské školy

Tento zápis se vztahuje i na cizince

zápis
zápis

U zápisu předložte:

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předem vyplněnou, podepsanou zákonnými zástupci
  • Evidenční list dítětevyplněný a potvrzený lékařem dítěte, podepsaný zákonnými zástupci
  • Občanský průkaz žadatele nebo zákonného zástupcek ověření
  • Rodný list dítětek ověření
  • U cizinců – platný pas s povoleným pobytem dítěte na území ČR delším než 90 dnů a platný pas zákonného zástupce

Kromě osobního podání je možno požadované dokumenty viz výše doručit v uvedené dny zápisu 6.5. a 7.5. 2024 do datové schránky mateřské školy: 8kekpjz

Zákonný zástupce dítěte, které dosáhne do 31. 8. 2024 pěti let, má povinnost dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné.

 O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání, ale stanovená Kritéria Mateřské školy Chaberáček, Praha 8 – Dolní Chabry, Protilehlá 235/5 pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2024/2025. Rozhodující je místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizinců místo pobytu ve školském obvodu a dále pak věk dětí. 

Školským obvodem (spádovost) naší mateřské školy je území MČ Praha – Dolní Chabry (dle Obecně závazné vyhlášky o školských obvodech mateřských škol, příloha č. 4/2019 Sb. hl. m. Prahy).

Tiskopisy na školní rok 2024/2025 jsou k vyzvednutí v MŠ Chaberáček (po předchozí telefonické, emailové domluvě), jsou také ke stažení na webových stránkách školy.

Účast dítěte u zápisu není nutná.

 

 

Přihláška k zápisu pro školní rok 2024-25

Evidenční list dítěte v MŠ

Informace o povinném předškolním vzdělávání – rodiče

Obecně závazná vyhláška o školských obvodech materských škol

Obecné informace k zápisu 2024 – 2025

Kriteria zápisu 2024- 25

Informace o zápisu dětí do mateřských škol MČ Praha – Dolní Chabry 2024-2025