Zápis

Informace o zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2021/22.

 

Od 27.5.2021 do 31.5.2021 od 8.00 do 10.00 hod. budou mít rodiče možnost se seznámit s podklady Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte do MŠ.

Dne 31.5.2021 od 10.00 bude zveřejněn seznam přijatých dětí do MŠ.

Vyzvednutí Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte do MŠ bude 31.5. a 1.6. od 10.00 do 15.00 hod.

 

Vážení rodiče, v dostatečném předstihu Vám níže přinášíme informace o zápisu dětí do mateřské školy Chaberáček (Zápis do mateřských škol městské části Praha – Dolní Chabry pro školní rok 2021/2022).

 

Ředitelé mateřských škol stanovili v dohodě se zřizovatelem, městskou částí Praha – Dolní Chabry, v souladu s ustanovením § 34, § 34a, § 34b a § 179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a zveřejnili je způsobem v místě obvyklým.

Zápis dětí do mateřských škol (sběr dat) se uskuteční od pondělí 3.5. do v pátku 7.5. 2021 v jednotlivých mateřských školách městské části Praha – Dolní Chabry (viz. tabulka sběr dat – níže).

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vydá ředitel/ředitelka školy do 30. dnů od podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Zákonný zástupce dítěte, které dosáhne do 31. 8. 2021 pěti let má povinnost dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné.

V letošním roce Vám prostřednictvím MČ nabízíme možnost vyplnění (vygenerování a vytisknutí) žádostí o přijetí do MŠ prostřednictvím webové aplikace – „Zápis do MŠ“, která bude spuštěna od 1.4. 2021 na odkaze:

Zápis dětí do mateřských škol v Praze (praha.eu)

 

Výhody aplikace:

· Informace o mateřských školách

· Informace o průběhu přijímacího řízení (aktuální počet volných míst a již podaných přihlášek)

· Možnost vyplnit žádost o přijetí pomocí webového formuláře z domova

· Online informace o umístění Vašeho dítěte v seznamech podaných žádostí

· Transparentní, efektivnější a rychlejší proces přijímacího řízení

 

Fáze zápisu        Akce         Datum

1. Fáze     Vyplnění žádosti 1.4. – 7.5.2021 (potvrzeno lékařem)

2. Fáze     Sběr žádostí        3.5. – 7.5.2021 v MŠ

3. Fáze     Přijímací řízení – do 30 dnů

 

Další informace naleznete na odkazu Doplňující informace k zápisu 2021/22

 

 Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřské školy

 Doplnujici informace pro rodice k zapisu 2021-22

Evidenční list dítěte v MŠ

Informace o povinném předškolním vzdělávání