Zápis

Následný zápis pro ukrajinské děti MČ Praha – Dolní Chabry

Informace o zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2022/23.

 

 Informace o zápisu dětí do mateřských škol MČ Praha – Dolní Chabry na šk. rok 2022-2023

 Kriteria zápisu pro rok 2022- 23

 PRIHLASKA K ZAPISU K PREDSKOLNIMU VZDELAVANI DITETE MS –

 

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

do mateřské školy Chaberáček, příspěvkové organizace, Protilehlá 235/5, Praha 8 – Dolní Chabry se uskuteční:

             ve středu 11. 5. a ve čtvrtek 12.5.2022 od 13.00 do 17.00 hodin

                                     v ředitelně mateřské školy

Tento zápis se nevztahuje na cizince, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Pro tyto cizince (s vízem strpění) je výhradně určen následný zápis, který proběhne podle zákona Lex Ukrajina od 1. června do 15. července 2022

 

U zápisu předložte:

 

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předem vyplněnou, podepsanou zákonnými zástupci
  • Evidenční list dítětevyplněný a potvrzený lékařem dítěte, podepsaný zákonnými zástupci
  • Občanský průkaz žadatele nebo zákonného zástupcek ověření
  • Rodný list dítětek ověření
  • U cizinců – platný pas s povoleným pobytem dítěte na území ČR delším než 90 dnů a platný pas zákonného zástupce

 

Kromě osobního podání je možno požadované dokumenty viz výše doručit v uvedené dny zápisu 11.5. a 12.5. 2022 do datové schránky mateřské školy: 8kekpjz

 

Zákonný zástupce dítěte, které dosáhne do 31. 8. 2022 pěti let, má povinnost dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné.

 

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání, ale stanovená Kritéria Mateřské školy Chaberáček, Praha 8 – Dolní Chabry, Protilehlá 235/5 pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023. Rozhodující je místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizinců místo pobytu ve školském obvodu a dále pak věk dětí.

 

Školským obvodem (spádovost) naší mateřské školy je území MČ Praha – Dolní Chabry (dle Obecně závazné vyhlášky o školských obvodech mateřských škol, příloha č. 4/2019 Sb. hl. m. Prahy).

 

Tiskopisy na školní rok 2022/2023 jsou k vyzvednutí v MŠ Chaberáček (po předchozí telefonické, emailové domluvě), jsou také ke stažení na webových stránkách školy.

 

Účast dítěte u zápisu není nutná.

 

Evidenční list dítěte v MŠ

Informace o povinném předškolním vzdělávání

 

 

Termíny zápisů do MŠ pro ukrajinské děti (1) Терміни зарахування українських дітей

MŠ Chaberáček nemá žádná volná místa na školní rok 2022/23

Žádost_o_prijeti_ditete_MS_cesko-ukrajinsky-1

Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу 

EVIDENČNÍ LIST PRO DÍTĚ (2)

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЛИСТ НА ДИТИНУ В ДИТЯЧОМУ САДКУ

Kritéria LEX Ukrajina 2022

PŘÍRUČKA PRO RODIČE Z UKRAJINY priloha_1018792544_3_Příručka_rodiče_ukr_Lex_bez (1)