Protilehlá 235 Praha 8 – Dolní Chabry
Get Adobe Flash player

 

Adresa zařízení: Mateřská škola Chaberáček  Protilehlá 235   Praha 8 – Dolní Chabry

       Právní forma organizace: Příspěvková organizace     

trojtřídní MŠ

Zřizovatel: Městská část Praha – Dolní Chabry

 

Statutární orgán :

Ředitelka MŠ – PhDr. Helena Kalábová

Statutární zástupce: Dana Tučková

Počet dětí 69

6 učitelek 3 třídy – modrá, zelená, žlutá

 

Aktivity:

 • 2 týdně angličtina hrou v odpoledních hodinách
 • ekologický program
 • výtvarná dílna 1x týdně
 • hudebně – dramatické aktivity 1x týdně
 • plavání
 • škola v přírodě
 • divadla a výlety


Charakteristika budovy:

Mateřská škola se nachází v oblasti starší vilové zástavby v blízkosti lesoparku. Samo zařízení je umístěno v budově, která dříve sloužila jako rodinný dům. Po několika stavebních úpravách pak získala budova podobu dnešní trojtřídní MŠ. Poslední rekonstrukce byla realizována v roce 2014. Právě z uspořádání budovy plyne i řada omezení pro chod MŠ (např.uspořádání jednotlivých oddělení- přístupy po schodišti, omezení sociálního zařízení…). Nedostatky vycházející především z prostorového omezení jsou však kompenzovány pobyty dětí na zahradě MŠ a v blízkém lesoparku, což se odráží i v zaměření MŠ. Zároveň však podoba budovy a s ní spojený provoz, dává MŠ charakter zařízení rodinného typu (úzká spolupráce jednotlivých tříd, organizace chodu zařízení a ohleduplnost a spolupráce při organizaci dne…). V suterénu MŠ je z bývalého bytu vybudována vlastní kuchyň a jídelna, což dotváří celkový charakter této MŠ. Vybavení tříd, stejně jako vymalované prostory jsou veselé a barevně sladěné. Barevnost budovy (fasáda MŠ) se odráží zároveň na logu MŠ – logo bylo vytvořené akademickou malířkou Tatianou Svatošovou.

Děti:

MŠ má kapacitu 69 dětí. Kapacita je naplněna na maximum. V současné době navštěvuje MŠ 69 dětí, rozdělených do 3 tříd. Při rozdělování dětí do tříd je podle možností respektováno přání rodičů (pokud mají někoho známého ve škole nebo chtějí dát sourozence do stejné třídy). Ve třídách je zapsáno 22, 23 a 24 dětí. V průběhu školního roku se v jednotlivých třídách mění děti jen ojediněle.

Způsob hospodaření:

Mateřská škola je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Při hospodaření s přidělenými státními prostředky MŠ sama plánuje další rozvoj zařízení – vybavenost, údržbu a opravy, zajišťuje pomůcky a materiál pro chod zařízení. Přechodem na právní subjektivitu se zlepšilo celkové vybavení MŠ – byla vybudována školní zahrada, rekonstrukcí prošla jedna třída a jedna třída byla celá nově vybavena. Došlo k úpravám v kuchyni MŠ. Zlepšily se i pracovní podmínky zaměstnanců. Tato forma hospodaření je pro zařízení nejen výhodou, ale zároveň umožňuje průběžně naplňovat a realizovat ŠVP „Radost a krása kolem nás“.

MOTTO:
Utrhl jsem květinu a ona mi zvadla. Chytil jsem motýla, ale brzy zemřel. Až pak jsem pochopil, že krásy je třeba dotýkat se srdcem…“ John Winston Lennon

 

  

 

Zde si můžete zobrazit informace o projektu MŠ Chaberáček 23

 

 


              ALL IN ONE NonstopScan

          FIREWALL
          ANTIMALWARE

Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
 • Středa 18. září 2019
 • Svátek má Kryštof
 • Zítra má svátek Zita
 • Do konce roku zbývá 104 dnů