Protilehlá 235 Praha 8 – Dolní Chabry

ZELENÁ TŘÍDA

 

Charakteristika třídního vzdělávacího programu –

PLUJEME JEDNOU LODÍ ZA JEDNÍM CÍLEM.

Třídní vzdělávací program (dále jen TVP) je otevřený dokument, který je v průběhu školního roku obměňován a doplňován. Vychází ze Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání ,,Radost a krása kolem nás“.

Je vytvářen tak, aby umožňoval všestranný rozvoj každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb. TVP Zelené třídy je zaměřen na rozvoj dětských přátelství, pomoci druhému a poznávání nových neznámých věcí.

Proto náš třídní vzdělávací program má název PLUJEME JEDNOU LODÍ ZE JEDNÍM CÍLEM.

Tím cílem je poznání – sama sebe, svých emocí, pocitů, možností, ale i poznání druhých kamarádů, poznání všeho, co cestou naší společnou lodí uvidíme, potkáme. Budeme si hrát, zkoumat, experimentovat, řešit problémy, konflikty, budeme se učit spolupracovat a radovat, že máme kamarády, se kterými prožíváme krásné chvíle.

TVP není neměnný dokument, ale pružně reaguje na vzniklé situace.

K dosažení plnění TVP využíváme denní činnosti, pohybové hry, zdravotní cvičení, relaxační metody, taneční průpravu a hudební výchovu, zpěv a instrumentální činnosti, kreslení, malování, modelování a další výtvarné a pracovní činnosti, četbu, vyprávění, dramatizaci, poslech, samostatný mluvní projev dětí, experimentování. Preferujeme nejrůznější formy prožitkového učení. Ve třídě budeme vytvářet motivující prostředí pro úspěšný rozvoj dětí.

Ústřední činností dětí zůstává hra, která děti provází celý den, prolíná se všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost.

NAŠE TŘÍDNÍ PRAVIDLA

ŠNEČKOVÉ  BEZPEČNÁ CHŮZE ZE SCHODŮ A DO SCHODŮ.

SRDÍČKOVÉ CHOVÁME SE K SOBĚ NAVZÁJEM OHLEDUPLNĚ.

OUŠKOVÉ     ŠETŘÍME OUŠKA SOBĚ I DRUHÝM TAK, ŽE MLUVÍME KLIDNĚ.

STROMEČKOVÉ – PEČUJEME O PŘÍRODU, NETRHÁME,  NENIČÍME PŘÍRODU, CHRÁNÍME JI.

PROSINEC

Záměr pedagoga:

 • Seznámit se zvyky a tradicemi tohoto období
 • Radostně prožít adventní čas spolu s ostatními

Tematické celky:

 • Advent na naší plavbě – přišel k nám čert s Mikulášem
 • Tradice a zvyky na Vánoce
 • Vánoce u nás a ve světě

Dílčí cíle:

 • Rozvíjení pohybových dovedností (koordinace, pohyblivost)
 • Rozvíjení řečových schopností, jazykových dovedností a kultivovaného projevu
 • Rozvíjení a posilování dovednosti vyjádřit pocity a prožitky
 • Prožívání radosti společně s druhými dětmi (snaha potěšit druhého)
 • Rozvíjet základy estetického vztahu ke světu, kultuře, umění
 • Posilování přirozených vztahů dítěte k rodině a ke kamarádovi

 

Vzdělávací nabídka:

 • soustředěný poslech a aktivní naslouchání, předvídání
 • kresba, malba , výtvarné činnosti
 • cvičení motivované tématem
 • seznamování s některými pohádkovými postavami a jejich typickými vlastnostmi (anděl, čert…)
 • cvičení zrakové a sluchové paměti
 • práce s netradičním materiálem
 • rozhovory na téma Vánoce, dárky, radost
 • společné tvoření s rodiči, společné prožívání tradic

 

BÁSNIČKY A PÍSNIČKY PROSINEC

ČERVENÁ, ZLATÁ, ZELENÁ (píseň)
Hudba: Pavel Jurkovič.   Text: Václav Čtvrtek

R: Červená, zlatá, zelená,
    co to asi znamená.

Na sněhové křižovatce,
stojí zajíc v kožíšku.
Tlapkou kličku postrkuje,
tři světýlka rozsvěcuje.

R: Červená, zlatá, zelená,
     co to asi znamená.

Červená je pro jablíčko,
zlatá svítí ořechům.
Zelená jen jednou v roce
rozsvítí se na Vánoce.

R: Červená, zlatá, zelená,
     co to asi znamená.

Nad Petřínem hvězda září,
po Praze se rozhlíží.
Máma kapra obaluje,
tluče mandle v hmoždíři.

R: Červená, zlatá, zelená,
Vánoce to znamená.

ČERTI BUŠÍ NA VRATA  (báseň s pohybem)

Bum, bum, ratata, čerti buší na vrata.
Bumtarata, bumtarata na ta vrata natotata.
Čmáraj na ně, čmáraj více, načmárali čmáranice.
Cupy dupy cupity, zadupali kopyty.

Andělíček

Anděl seděl na obláčku,

čáry, máry, maloval.

Vyčaroval Mikuláše,

moc se z toho radoval.

Pozor na to, milé děti !

Čarování není žert !

Něco se mu nepovedlo

a tak přibyl ještě čert.

 

 

BÁSNIČKY A PÍSNIČKY LISTOPAD

 

MRAVENČÍ UKOLÉBAVKA 

Jaroslav Uhlíř  a Zdeněk Svěrák 

Slunce šlo spát
za hromádku klád
na nebi hvězdy klíčí.
Už nepracuj, mravenečku můj,
schovej se do jehličí.

Slunce šlo spát
za hromádku klád
na nebi hvězdy klíčí.
Už nepracuj, mravenečku můj,
schovej se do jehličí.

Ref: Máš nožičky uběhané,
den byl tak těžký.
Pojď, lůžko máš odestlané
v plátku od macešky.

Spinká a sní
mravenec lesní
v hromádce u kapradí.
Nespinká sám,
s maminkou je tam,
tykadlama ho hladí.

La-la-la-lá-la-la-la-lá
la-la-la-la-la-la-lá-lá….

ZAMYKÁM, ZAMYKÁM LES

Zamykám, zamykám les, aby sem nikdo nevlez!
Vleze-li sem bába, ať je z ní žába.
Vleze-li sem dědek, ať je z něj dudek.
Vleze-li sem panna, ať je z ní srna.
Vleze-li sem mládenec, ať je z něj mravenec.

TĚLOCVIK
Marcela Schejbalová

Včera v lese u krmelce,
jelen dělal kotrmelce
v rámci ranní rozcvičky.

Mělo to však malou vadu,
špitaly si laně vzadu,
nevzpomněl si na cvičky!

 

Už Martin na bílém koni

(písnička)

Už Martin na bílém koni,

už zase přijíždí k nám.

Vesele podkůvky zvoní,

jede k nám zas bílý pán.

Posílá ho svatý Petr,

ať zimu ohlásí včas.

Ze skříně vytáhnem svetr,

bude se nám hodit zas.

PRVNÍ VLOČKY (melodie písně Pec nám spadla)

Když je Martin v kalendáři, první vločky přiletí.
Všichni k oknu rychle pádí, to je něco pro děti.
Když je Martin v kalendáři, první vločky padají.
Nezůstanou u nás dlouho, za chviličku roztají.

MARTIN VEZE SNÍH (dramatizace)

Martin jede na koni, všichni se mu pokloní.

Co nám vezeš, hochu?

Sníh, ale jen trochu.

Mysleli jsme, že se zdržíš.

Můj sníh dlouho nevydrží!

Ukaž nám, co dokážeš!

Zasněžím vám les i věž!

Sníh se sype do všech stran.

To je zatím vše, co mám.

Čepičku si nasazuje, na koníka vyskakuje.

Pošlete tu zprávu dál, že už přijel bílý král!

MALÁ POHÁDKA O VELIKÉ ŘEPĚ – FRANTIŠEK HRUBÍN

Dědek řepu zasadil,
u pole se posadil,
čekal, čekal,
mráz ho lekal,
sluníčka se bál,
dešti jenom lál.

Bez večeře, bez oběda
čeká dědeček,
najednou se hlína zvedá,
roste kopeček.

„Bábo, roste řepa!“
„Prosím tě, co vidíš!“
„Bábo, což jsi slepá?“
„Dědku, ty mě šidíš!“

Zavolali vnučku,
vnučka pejska,
pejsek kočku,
kočka myš.
Chytli se a čekají,
šepty, šepty šeptají –
neslyšíš? Myšce byla dlouhá chvíle,
hopsala si rozpustile,
trhla kočkou,
kočka pejskem,
pejsek vnučkou,
vnučka bábou,
bába dědkem –
dědek prázdné ruce měl,
nikoho se nedržel,
udělali bác…

Kopeček se ještě chvěje,
jak se pod ním krtek směje.

CIB CIB CIBULENKA (píseň s pohybem)

Cib cib cibulenka,
mak mak makulenka,
Když jsem byla maličká,
chovala mě matička
a teď když jsem veliká,
musím chovat Jeníka.

ŠEL ZAHRADNÍK DO ZAHRADY (píseň s pohybem)

Šel zahradník do zahrady s motykou, s motykou.
Vykopal tam rozmarýnu velikou, velikou.
Nebyla to rozmarýna, byl to křen, byl to křen.
Vyhodil ho zahradníček z okna ven, z okna ven.


              ALL IN ONE NonstopScan

          FIREWALL
          ANTIMALWARE