Protilehlá 235 Praha 8 – Dolní Chabry
Get Adobe Flash player

Zelená třída

Charakteristika třídního vzdělávacího programu –

PLUJEME JEDNOU LODÍ ZA JEDNÍM CÍLEM.

Třídní vzdělávací program (dále jen TVP) je otevřený dokument, který je v průběhu školního roku obměňován a doplňován. Vychází ze Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání ,,Radost a krása kolem nás“.

Je vytvářen tak, aby umožňoval všestranný rozvoj každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb. TVP Zelené třídy je zaměřen na rozvoj dětských přátelství, pomoci druhému a poznávání nových neznámých věcí.

Proto náš třídní vzdělávací program má název PLUJEME JEDNOU LODÍ ZE JEDNÍM CÍLEM.

Tím cílem je poznání – sama sebe, svých emocí, pocitů, možností, ale i poznání druhých kamarádů, poznání všeho, co cestou naší společnou lodí uvidíme, potkáme. Budeme si hrát, zkoumat, experimentovat, řešit problémy, konflikty, budeme se učit spolupracovat a radovat, že máme kamarády, se kterými prožíváme krásné chvíle.

TVP není neměnný dokument, ale pružně reaguje na vzniklé situace.

K dosažení plnění TVP využíváme denní činnosti, pohybové hry, zdravotní cvičení, relaxační metody, taneční průpravu a hudební výchovu, zpěv a instrumentální činnosti, kreslení, malování, modelování a další výtvarné a pracovní činnosti, četbu, vyprávění, dramatizaci, poslech, samostatný mluvní projev dětí, experimentování. Preferujeme nejrůznější formy prožitkového učení. Ve třídě budeme vytvářet motivující prostředí pro úspěšný rozvoj dětí.

Ústřední činností dětí zůstává hra, která děti provází celý den, prolíná se všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost.

NAŠE TŘÍDNÍ PRAVIDLA

ŠNEČKOVÉ  BEZPEČNÁ CHŮZE ZE SCHODŮ A DO SCHODŮ.

SRDÍČKOVÉ CHOVÁME SE K SOBĚ NAVZÁJEM OHLEDUPLNĚ.

OUŠKOVÉ –     ŠETŘÍME OUŠKA SOBĚ I DRUHÝM TAK, ŽE MLUVÍME KLIDNĚ.

STROMEČKOVÉ – PEČUJEME O PŘÍRODU, NETRHÁME,  NENIČÍME PŘÍRODU, CHRÁNÍME JI.

ŘÍJEN:

Podtéma: Barvy podzimu

Záměr pedagoga:  Osvojit si a rozvinout poznatky o světě – o podzimní přírodě, proměnách přírody.

Rozvíjet dovednost spolupráce ve skupině, podněcovat tvořivé myšlení,představivost,          fantazii

Projekty:               Krtek v jídelně, Svět barev, Ovoce, Předčtenářská gramotnost

Tematické celky: Plavba podzimní krajinou

Ovoce a zelenina

Počasí na podzim

Na loďce je drak (dračí toulání) aneb Není drak jako drak

Halloween a strašidla na lodi

Dílčí cíle 

 • Utváření a upevňování zdravých životních návyků
 • Rozvíjení praktických dovedností a zručnosti s ohledem na věk dítěte
 • Rozvíjení řečových schopností- rozšiřovat slovní zásobu o slova označující jevy a činnosti související s podzimní přírodou
 • Seznamování a rozvíjení poznatků o světě – přírodní, kulturní prostředí, technické
 • Rozvoj schopnosti vnímat vtip, humor

 

Vzdělávací nabídka:

 • výtvarné a pracovní činnosti s přírodním materiálem
 • smyslové hry
 • ekologicky motivované hry
 • prosociální hry – „Emoce“,Na domečky“
 • sběr přírodnin
 • pohybové hry na orientaci v prostoru, změny pohybů Na vitamíny a bacily
 • Kimovy hry na soustředění, pozornost, postřeh, paměť
 • porovnávání velikostí – malý, větší, největší
 • hry a činnosti na rozvoj jemné motoriky (krájení jablíček, navlékání korálků, mozaiky, trhání papíru…)
 • sluchové hry (hláska na začátku slova, na konci, slabiky ve slově)
 • vycházky do lesa, pozorování
 • práce s knihou – soustředěný poslech Birlibán, Ježibabin budíček
 • manipulace s předměty, řazení předmětů podle velikosti
 • asociační kruh na téma Podzim, Halloween…
 • hudebně pohybové hry: Příšery, Máme doma obludu (M. Růžičková), Špaček, Houby
 • báseň Jednou večer za setmění, Podzim
 • kooperační činnosti (hry, soutěže, tanečky– Labada, karneval)
 • artefiletika
 • barvy podzimu (P)
 • návštěva knihovny, seznámení s místní knihovnou, zacházení s knihou, funkcí knih
 • hry, při nichž se děti učí respektovat a chápat druhé – Bouřlivý podzimní vítr
 • hry na rozšiřování slovní zásoby – homonyma, hry se slovy

BÁSNIČKY A PÍSNIČKY – ŘÍJEN

HRUŠKA NA ZEM PADALA

Hruška na zem padala,
(děti stojí v kruhu, ruce v bok)

tlesk, plesk, bum,
(zastavit, tlesknout nad hlavou, plesknout o stehna vpředu, mírný podřep, plesknout oběma rukama o zem před sebou ve dřepu)

ježečkovi na záda,
(rytmický klus po kruhu)

tlesk, plesk, bum.
(jako předešlé)

Ježeček se zlobil hned,
(děti se otočí čelem do kruhu, uchopí se za ruce a těžkým krokem jdou ke středu kruhu, zastaví se, pustí ruce)

tlesk, plesk, bum,
(jako předešlé, jen čelem do středu kruhu)

celou hrušku za to sněd,
(děti se opět uchopí za ruce a jdou pozpátku na obvod kruhu)

tlesk, plesk, bum.
(jako předešlé)

 

ŠTRŮDLÍČEK 

Text: R. Pluhařová

Hudba: lidová

 

Mámo peč, mámo peč,

to, co já mám rád.

Štrůdlíček s jablíčky,

ten já mám moc rád.

 

Mámo peč, mámo peč,

to, co já mám rád.

Štrůdlíček s jablíčky,

ten si můžu dát.

 

 

 

PODZIM ( verše)

(J Faltus)

Podzim klepe na dveře ve strakaté zástěře.
Stromy se už chvějí, moc se neohřejí

HOUBY ( písnička)

( Eva Jenčková)

Hádaly se houby, hádaly se v lese,
kterou z nich si houbař v košíku odnese.
A už kráčí lesem houbař kudrnatý,
nevzal ani jednu. Byly jedovatý.

BÁSNIČKY A PÍSNIČKY – ZÁŘÍ

Práce s příběhem O Palečkovi

Narodil se chlapeček,

malý jak tvůj paleček.

V náprstku ho vykoupali,

ve skořápce kolébali,

spi, Palečku, spi …

 

Nejdřív ležím, potom sedím,

potom klečím, potom stojím,

pak se vodím, pak sám chodím,

nech mě, mámo nech,

až oběhnu zahrádku,

vrátím se ti v pořádku.

 

 

MASOŽRAVÁ KVĚTINA A CVRČEK

Text: Jiří Žáček

Hudba: Pavel Jurkovič

Máme doma místo psa kytku masožravou
a kdo tomu nevěří, ať si vrtí hlavou.
Sní tři párky k obědu, je to kytka cvalík
a že štěká jako pes, říkáme jí Alík.

Na palouku u lesa, cvrček v díře bydlí.
Jak to u něj vypadá? Má tam stolek s židlí.
Na stole má jablko a v něm tucet brček,
Když má žízeň pije mošt, jako každý cvrček.

 

BEDLA (písnička na melodii Prší, prší)

Zdroj: Logopedické písničky
Autor: J. Havlíčková, I. Eichlerová

 

Povídala bedla bedle:

Ty jsi vedle jak ta jedle.

Na klobouku květinky,

nosí jenom slečinky.

 

Povídala bedla bedle:

Nejsem vedle jak tak jedle.

Na klobouku slimáka,

to mě vůbec neláká.

 

Co chřestí v makovici.

(Daniel Hevier)

Víš, co chřestí v makovici?

Přece malí trpaslíci.

Řehtačkami zachřestí,

mně i tobě pro štěstí !

Co vidí slunce

(Jiří Žáček, Dušan Jurkovič)

Víš co slunce z nebe vidí,

vidí Zemi plnou lidí,

podívá se ještě blíž,

a co vidí – už to víš ?

Vidí DŮM!

Kdo chce bydlet, ať si bydlí,

stačí postel, a stůl s židlí.

Kolem střecha, čtvero stěn,

a dům stojí. Dobrý den.

Víš, co slunce….

Vidí LES !

Stromy v lese mlčí , stojí,

místo šatů mají chvojí.

Kolik stromů, tolik hlav,

kývají nám na pozdrav.

Víš, co slunce….

Vidí AUTO:!

Auto volá: Hola, hola,

už mě svrbí všechna kola.

Pojedeme na výlet,

nejdřív tam a potom zpět.

ŠLAPU SI TO DO ŠKOLKY

(písnička pro roztočení společného kruhu)

Šlapu si to do školky,

pro kluky i pro holky,

tam se na mě všichni těší,

tam mám i své bačkorky.

(obměny: hopsám si to do školky …, loudám si to do školky …, už se těším do školky …, utíkám si do školky …)

ENDELE, BENDELE 

(básnička s pohybem)

Endele, bendele, tak i tak,

budeme si spolu hrát.

Na honičkyyy,

na pohádky,

poletíme tam a zpátky.

Spojíme se dohromady,

máme tady kamarády.

A … už to je-de, už to je-de,

už to jede, užtojede … stát!

Není kam se hnát.

Endele, bendele, tak i tak,

budeme si spolu hrát.

Dobré ráno,

dobré ráno,

dobré ráno zpíváme.

Dobré ráno,

dobré ráno,

hezky se přivítáme.

Dobré ráno, milé děti,

je nás tady jako smetí.

Budeme si spolu hrát,

cvičit, zpívat, tancovat.


              ALL IN ONE NonstopScan

          FIREWALL
          ANTIMALWARE

Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
 • Středa 16. října 2019
 • Svátek má Havel
 • Zítra má svátek Hedvika
 • Do konce roku zbývá 76 dnů