Protilehlá 235 Praha 8 – Dolní Chabry

ZELENÁ TŘÍDA

 

Charakteristika třídního vzdělávacího programu –

PLUJEME JEDNOU LODÍ ZA JEDNÍM CÍLEM.

Třídní vzdělávací program (dále jen TVP) je otevřený dokument, který je v průběhu školního roku obměňován a doplňován. Vychází ze Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání ,,Radost a krása kolem nás“.

Je vytvářen tak, aby umožňoval všestranný rozvoj každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb. TVP Zelené třídy je zaměřen na rozvoj dětských přátelství, pomoci druhému a poznávání nových neznámých věcí.

Proto náš třídní vzdělávací program má název PLUJEME JEDNOU LODÍ ZE JEDNÍM CÍLEM.

Tím cílem je poznání – sama sebe, svých emocí, pocitů, možností, ale i poznání druhých kamarádů, poznání všeho, co cestou naší společnou lodí uvidíme, potkáme. Budeme si hrát, zkoumat, experimentovat, řešit problémy, konflikty, budeme se učit spolupracovat a radovat, že máme kamarády, se kterými prožíváme krásné chvíle.

TVP není neměnný dokument, ale pružně reaguje na vzniklé situace.

K dosažení plnění TVP využíváme denní činnosti, pohybové hry, zdravotní cvičení, relaxační metody, taneční průpravu a hudební výchovu, zpěv a instrumentální činnosti, kreslení, malování, modelování a další výtvarné a pracovní činnosti, četbu, vyprávění, dramatizaci, poslech, samostatný mluvní projev dětí, experimentování. Preferujeme nejrůznější formy prožitkového učení. Ve třídě budeme vytvářet motivující prostředí pro úspěšný rozvoj dětí.

Ústřední činností dětí zůstává hra, která děti provází celý den, prolíná se všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost.

NAŠE TŘÍDNÍ PRAVIDLA

ŠNEČKOVÉ  BEZPEČNÁ CHŮZE ZE SCHODŮ A DO SCHODŮ.

SRDÍČKOVÉ CHOVÁME SE K SOBĚ NAVZÁJEM OHLEDUPLNĚ.

OUŠKOVÉ     ŠETŘÍME OUŠKA SOBĚ I DRUHÝM TAK, ŽE MLUVÍME KLIDNĚ.

STROMEČKOVÉ – PEČUJEME O PŘÍRODU, NETRHÁME,  NENIČÍME PŘÍRODU, CHRÁNÍME JI.

LISTOPAD   

Záměr pedagoga: Rozvíjet poznatky o lidském těle a jeho zdraví, a rozvinout poznatky o přírodě v období příprav na zimu

Tematické celky: O veliké řepě- podzim na zahradě, na poli, v lese

Martin na bílém koni zavítal za námi na naši loďku

Zamykám, zamykám les

V zdravém těle, zdravý duch

Dílčí cíle: Prolínání se  ŠVP

 • Rozvoj motivace (děti zkoumají, objevují)
 • Vnímání podzimní přírody, barev, vůní, počasí, sklizně
 • Rozlišování dobra a zla
 • Rozvoj fantazie pomocí poezie, prozy
 • Rozvoj schopnosti převyprávět pohádku
 • Naslouchání zvukům i lidem, rozvoj pozornosti, fonematického sluchu a sluchové diferenciace

Vzdělávací nabídka:

 • pohybové hry (Bacily), Kuba řekl, Hlava, ramena, kolena….. Na lišku, Na zajíce – honičky s pravidly (Mrak a sluníčko)
 • prohlížení obrázků k tématu
 • procvičování zrakové, sluchové paměti , Kimovky, hra Na tichou poštu
 • prosociální hry – náladoměr, pan Ejchuchu a Achich sloužící k vyjádření svých emocí,
 • vycházky do lesa s pozorováním, sběrem přírodnin, hrami v lese
 • prohlížení knih, vyhledávání v encyklopediích- práce s knihou
 • soustředěný poslech pohádky s otevřeným koncem „ O Peciválovi“
 • pozorování krás podzimní přírody, pozorování mraků (P)
 • hod do dálky (motivace Lesní pohádka)(P)
 • seznámení s verši k tématu: Zavírám les,….
 • zpěv písní s doprovodem na Orffovy nástroje, na vlastnoručně vyrobené nástroje, nebo nástroje netradiční
 • dekorace z přírodnin v lese
 • běh, chůze s vyhýbáním, překážková dráha, cvičení na stanovištích
 • říkanky na procvičovaní výslovnosti, dechová a artikulační cvičení motivovaná tématem
 • ekologické hry a činnosti Umíme se chovat v lese?
 • didaktické hry: Hádej, kde bydlí (rozlišování zvířat, podle toho kde žijí)
 • sestavování puzzle Lidské tělo
 • relaxační činnosti zaměřené na poznávání lidského těla, vnímání dechu
 • výtvarné a pracovní činnosti k tématům,
 • hry zaměřené na kooperaci, vzájemnou spolupráci (cvičení ve dvojicích)
 • diskuze na téma Zdraví, Co můžeme udělat sami pro své zdraví,
 • společné prožívání tradic sv. Martin

 

 

BÁSNIČKY A PÍSNIČKY LISTOPAD

 

MRAVENČÍ UKOLÉBAVKA 

Jaroslav Uhlíř  a Zdeněk Svěrák 

Slunce šlo spát
za hromádku klád
na nebi hvězdy klíčí.
Už nepracuj, mravenečku můj,
schovej se do jehličí.

Slunce šlo spát
za hromádku klád
na nebi hvězdy klíčí.
Už nepracuj, mravenečku můj,
schovej se do jehličí.

Ref: Máš nožičky uběhané,
den byl tak těžký.
Pojď, lůžko máš odestlané
v plátku od macešky.

Spinká a sní
mravenec lesní
v hromádce u kapradí.
Nespinká sám,
s maminkou je tam,
tykadlama ho hladí.

La-la-la-lá-la-la-la-lá
la-la-la-la-la-la-lá-lá….

ZAMYKÁM, ZAMYKÁM LES

Zamykám, zamykám les, aby sem nikdo nevlez!
Vleze-li sem bába, ať je z ní žába.
Vleze-li sem dědek, ať je z něj dudek.
Vleze-li sem panna, ať je z ní srna.
Vleze-li sem mládenec, ať je z něj mravenec.

TĚLOCVIK
Marcela Schejbalová

Včera v lese u krmelce,
jelen dělal kotrmelce
v rámci ranní rozcvičky.

Mělo to však malou vadu,
špitaly si laně vzadu,
nevzpomněl si na cvičky!

 

Už Martin na bílém koni

(písnička)

Už Martin na bílém koni,

už zase přijíždí k nám.

Vesele podkůvky zvoní,

jede k nám zas bílý pán.

Posílá ho svatý Petr,

ať zimu ohlásí včas.

Ze skříně vytáhnem svetr,

bude se nám hodit zas.

PRVNÍ VLOČKY (melodie písně Pec nám spadla)

Když je Martin v kalendáři, první vločky přiletí.
Všichni k oknu rychle pádí, to je něco pro děti.
Když je Martin v kalendáři, první vločky padají.
Nezůstanou u nás dlouho, za chviličku roztají.

MARTIN VEZE SNÍH (dramatizace)

Martin jede na koni, všichni se mu pokloní.

Co nám vezeš, hochu?

Sníh, ale jen trochu.

Mysleli jsme, že se zdržíš.

Můj sníh dlouho nevydrží!

Ukaž nám, co dokážeš!

Zasněžím vám les i věž!

Sníh se sype do všech stran.

To je zatím vše, co mám.

Čepičku si nasazuje, na koníka vyskakuje.

Pošlete tu zprávu dál, že už přijel bílý král!

MALÁ POHÁDKA O VELIKÉ ŘEPĚ – FRANTIŠEK HRUBÍN

Dědek řepu zasadil,
u pole se posadil,
čekal, čekal,
mráz ho lekal,
sluníčka se bál,
dešti jenom lál.

Bez večeře, bez oběda
čeká dědeček,
najednou se hlína zvedá,
roste kopeček.

„Bábo, roste řepa!“
„Prosím tě, co vidíš!“
„Bábo, což jsi slepá?“
„Dědku, ty mě šidíš!“

Zavolali vnučku,
vnučka pejska,
pejsek kočku,
kočka myš.
Chytli se a čekají,
šepty, šepty šeptají –
neslyšíš? Myšce byla dlouhá chvíle,
hopsala si rozpustile,
trhla kočkou,
kočka pejskem,
pejsek vnučkou,
vnučka bábou,
bába dědkem –
dědek prázdné ruce měl,
nikoho se nedržel,
udělali bác…

Kopeček se ještě chvěje,
jak se pod ním krtek směje.

CIB CIB CIBULENKA (píseň s pohybem)

Cib cib cibulenka,
mak mak makulenka,
Když jsem byla maličká,
chovala mě matička
a teď když jsem veliká,
musím chovat Jeníka.

ŠEL ZAHRADNÍK DO ZAHRADY (píseň s pohybem)

Šel zahradník do zahrady s motykou, s motykou.
Vykopal tam rozmarýnu velikou, velikou.
Nebyla to rozmarýna, byl to křen, byl to křen.
Vyhodil ho zahradníček z okna ven, z okna ven.

BÁSNIČKY A PÍSNIČKY – ŘÍJEN

Halloweenská

Jednou večer při setmění,

děti v strašidla se mění.

V okně dýně, uvnitř svíčka,

halloweenská mají trička.

Od domu k domu běhají a koledu všem říkají:

Dejte nám sladkou koledu,

nebo vám něco provedu!

Strašidelný duch 

(písnička)

Buchy , buchy, buch,

v domě straší duch.

V noční košili, byl tu před chvílí.

Buchy, buchy, buch, strašidelný duch.

DRAČÍ TRAMPOTY (mazurka)

Hudba: Pavel Jurkovič

Text: Jiří Žáček

Tenhle drak má sedm hlav,
pořád je z nich celý paf.
Hlava s hlavou
se mu hádá,
co by která právě ráda:

První hlava chce číst knihy,
druhá spěchá na dostihy,
třetí zpívá Tralalala,
čtvrtá by zas ráda spala,
pátá už se vidí v kině,
šestá touží po zmrzlině,
sedmá hlava z toho chřadne …
Dohodnou se – nebo snad ne?

Každopádně, tak či tak,
není snadné býti drak!

DRAK NA PROVÁZKU

Na provázku visí drak, 

(dřep, držíme papírového draka za ocas)

vyletěl až do oblak .      

(do stoje, drak před tělem)

Stoupá stále výš a výš,  

(na špičky, drak nad hlavou)

že ho sotva uvidíš.         

(rozhlížíme se)

Vítr ho zas dolů vrací,   

(zpět do stoje)

nezlob, draku, já mám práci! 

(do dřepu)

Mrak

( písnička)

Já jsem mrak, velký mrak, ano je to tak.

Plno vody v sobě mám a všechny vás pocákám.

Já jsem mrak, velký mrak, ano je to tak.

Já jsem mrak, velký mrak, ano je to tak.

Z mé kouzelné konvičky, kapou deště kapičky..

Já jsem mrak, velký mrak, ano je to tak.

Já jsem mrak, velký mrak, ano je to tak.

Cáky, cáky, cáky, cák, pocákám vás tak  a tak.

Já jsem mrak, velký mrak, ano je to tak.

Okap 

(básnička s procvičením jemné motoriky prstů)

Deštík ztéká po okapu,

okap zvoní : Kapu, kapu!

Voda zpívá:  Kapy, kap, nechoď z deště pod okap!

HRUŠKA NA ZEM PADALA

Hruška na zem padala,
(děti stojí v kruhu, ruce v bok)

tlesk, plesk, bum,
(zastavit, tlesknout nad hlavou, plesknout o stehna vpředu, mírný podřep, plesknout oběma rukama o zem před sebou ve dřepu)

ježečkovi na záda,
(rytmický klus po kruhu)

tlesk, plesk, bum.
(jako předešlé)

Ježeček se zlobil hned,
(děti se otočí čelem do kruhu, uchopí se za ruce a těžkým krokem jdou ke středu kruhu, zastaví se, pustí ruce)

tlesk, plesk, bum,
(jako předešlé, jen čelem do středu kruhu)

celou hrušku za to sněd,
(děti se opět uchopí za ruce a jdou pozpátku na obvod kruhu)

tlesk, plesk, bum.
(jako předešlé)

ŠTRŮDLÍČEK 

Text: R. Pluhařová

Hudba: lidová

Mámo peč, mámo peč,

to, co já mám rád.

Štrůdlíček s jablíčky,

ten já mám moc rád.

Mámo peč, mámo peč,

to, co já mám rád.

Štrůdlíček s jablíčky,

ten si můžu dát.

PODZIM ( verše)

(J Faltus)

Podzim klepe na dveře ve strakaté zástěře.
Stromy se už chvějí, moc se neohřejí

HOUBY ( písnička)

( Eva Jenčková)

Hádaly se houby, hádaly se v lese,
kterou z nich si houbař v košíku odnese.
A už kráčí lesem houbař kudrnatý,
nevzal ani jednu. Byly jedovatý.

BÁSNIČKY A PÍSNIČKY – ZÁŘÍ

Práce s příběhem O Palečkovi

Narodil se chlapeček,

malý jak tvůj paleček.

V náprstku ho vykoupali,

ve skořápce kolébali,

spi, Palečku, spi …

Nejdřív ležím, potom sedím,

potom klečím, potom stojím,

pak se vodím, pak sám chodím,

nech mě, mámo nech,

až oběhnu zahrádku,

vrátím se ti v pořádku.

MASOŽRAVÁ KVĚTINA A CVRČEK

Text: Jiří Žáček

Hudba: Pavel Jurkovič

Máme doma místo psa kytku masožravou
a kdo tomu nevěří, ať si vrtí hlavou.
Sní tři párky k obědu, je to kytka cvalík
a že štěká jako pes, říkáme jí Alík.

Na palouku u lesa, cvrček v díře bydlí.
Jak to u něj vypadá? Má tam stolek s židlí.
Na stole má jablko a v něm tucet brček,
Když má žízeň pije mošt, jako každý cvrček.

BEDLA (písnička na melodii Prší, prší)

Zdroj: Logopedické písničky
Autor: J. Havlíčková, I. Eichlerová

Povídala bedla bedle:

Ty jsi vedle jak ta jedle.

Na klobouku květinky,

nosí jenom slečinky.

Povídala bedla bedle:

Nejsem vedle jak tak jedle.

Na klobouku slimáka,

to mě vůbec neláká.

Co chřestí v makovici.

(Daniel Hevier)

Víš, co chřestí v makovici?

Přece malí trpaslíci.

Řehtačkami zachřestí,

mně i tobě pro štěstí !

Co vidí slunce

(Jiří Žáček, Dušan Jurkovič)

Víš co slunce z nebe vidí,

vidí Zemi plnou lidí,

podívá se ještě blíž,

a co vidí – už to víš ?

Vidí DŮM!

Kdo chce bydlet, ať si bydlí,

stačí postel, a stůl s židlí.

Kolem střecha, čtvero stěn,

a dům stojí. Dobrý den.

Víš, co slunce….

Vidí LES !

Stromy v lese mlčí , stojí,

místo šatů mají chvojí.

Kolik stromů, tolik hlav,

kývají nám na pozdrav.

Víš, co slunce….

Vidí AUTO:!

Auto volá: Hola, hola,

už mě svrbí všechna kola.

Pojedeme na výlet,

nejdřív tam a potom zpět.

ŠLAPU SI TO DO ŠKOLKY

(písnička pro roztočení společného kruhu)

Šlapu si to do školky,

pro kluky i pro holky,

tam se na mě všichni těší,

tam mám i své bačkorky.

(obměny: hopsám si to do školky …, loudám si to do školky …, už se těším do školky …, utíkám si do školky …)

ENDELE, BENDELE 

(básnička s pohybem)

Endele, bendele, tak i tak,

budeme si spolu hrát.

Na honičkyyy,

na pohádky,

poletíme tam a zpátky.

Spojíme se dohromady,

máme tady kamarády.

A … už to je-de, už to je-de,

už to jede, užtojede … stát!

Není kam se hnát.

Endele, bendele, tak i tak,

budeme si spolu hrát.

Dobré ráno,

dobré ráno,

dobré ráno zpíváme.

Dobré ráno,

dobré ráno,

hezky se přivítáme.

Dobré ráno, milé děti,

je nás tady jako smetí.

Budeme si spolu hrát,

cvičit, zpívat, tancovat.


              ALL IN ONE NonstopScan

          FIREWALL
          ANTIMALWARE