Protilehlá 235 Praha 8 – Dolní Chabry
Get Adobe Flash player

Zelená třída

Charakteristika třídního vzdělávacího programu –

PLUJEME JEDNOU LODÍ ZA JEDNÍM CÍLEM.

Třídní vzdělávací program (dále jen TVP) je otevřený dokument, který je v průběhu školního roku obměňován a doplňován. Vychází ze Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání ,,Radost a krása kolem nás“.

Je vytvářen tak, aby umožňoval všestranný rozvoj každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb. TVP Zelené třídy je zaměřen na rozvoj dětských přátelství, pomoci druhému a poznávání nových neznámých věcí.

Proto náš třídní vzdělávací program má název PLUJEME JEDNOU LODÍ ZE JEDNÍM CÍLEM.

Tím cílem je poznání – sama sebe, svých emocí, pocitů, možností, ale i poznání druhých kamarádů, poznání všeho, co cestou naší společnou lodí uvidíme, potkáme. Budeme si hrát, zkoumat, experimentovat, řešit problémy, konflikty, budeme se učit spolupracovat a radovat, že máme kamarády, se kterými prožíváme krásné chvíle.

TVP není neměnný dokument, ale pružně reaguje na vzniklé situace.

K dosažení plnění TVP využíváme denní činnosti, pohybové hry, zdravotní cvičení, relaxační metody, taneční průpravu a hudební výchovu, zpěv a instrumentální činnosti, kreslení, malování, modelování a další výtvarné a pracovní činnosti, četbu, vyprávění, dramatizaci, poslech, samostatný mluvní projev dětí, experimentování. Preferujeme nejrůznější formy prožitkového učení. Ve třídě budeme vytvářet motivující prostředí pro úspěšný rozvoj dětí.

Ústřední činností dětí zůstává hra, která děti provází celý den, prolíná se všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost.

ČERVEN

Podtéma: Se sluníčkem do světa

Záměr pedagoga: Utvářet povědomí o existenci jiných národností a kultur. Radostně ukončit školní rok

Tematické celky:

 •  Plavíme se za indiány
 •  Plavba do hlubin pravěku (Dinosauři)
 • Každý jsme jiný a přece jsme stejní – multikulturní výchova
 • Odplouváme na prázdniny

Dílčí cíle

Rozšířit poznatky o okolním světě- sounáležitost s jinými lidmi, uvědomování si vlastní identity.

Vytvářet povědomí o existenci ostatních kultur a národností.

Chápat rovnost všech lidí a dětí.

Osvojování a rozvíjení všech poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, jako základu zdravého životního stylu.

 

Vzdělávací nabídka:

 • objevování vlastností, které má dítě společné s ostatními (hra Já a ty- my jsme stejní)
 • výtvarné a pracovní činnosti
 • společné diskuze, rozhovory k tématu
 • námětové hry k tématům
 • pohybové činnosti ve třídě i v přírodě
 • vycházky do lesoparku, šípkovaná
 • společný výlet
 • hudební činnosti, zpěv písní, poslech skladeb
 • hudebně pohybové činnosti- pohybové improvizace
 • společné činnosti zaměřené na rozvoj komunikace a kooperace
 • předčtenářské aktivity- vymýšlení názvu, práce s pohádkou
 • hmatový chodníček“ na zahradě – střídání terénu: kámen, dřevo, písek, kůra, tráva
 • pozorování přírody pod lupou
 • pozorování stromů, keřů, rostlin
 • hry v písku, zdolávání překážek
 • hry na rozvoj zrakového a sluchového vnímání, paměti, pozornosti a představivosti
 • předmatematické činnosti – dokončování započaté řady

   ČERVEN – BÁSNIČKY, PÍSNIČKY

Prázdninový kufr
V.Rosin/ M.Růžičková

Na prázdniny k moři jedu velký kufr mám,
přemýšlím a přemýšlím, co si do něj dám:
glo, glo, glo, tam a zpět, učíme se potápět.

Na prázdniny k moři jedu velký kufr mám,
moje nové tenisky taky do něj dám.
Potápěcí brýle mám do kufru je taky dám
glo, glo, glo, tam a zpět, jdem se potápět.

Na prázdniny k moři jedu velký kufr mám,
Vanilkovou zmrzlinu tu moc ráda mám
Mňam mňam mňam líz líz líz a už je ta zmrzka pryč.
Tenisky co běhají, samy nohy zvedají,
glo, glo, glo, tam a zpět, jdem se potápět.

Na prázdniny k moři jedu velký kufr mám,
Gumového krokodýla taky do něj dám,
Klape hubou klap klap klap, něco dobrého by rád,
Mňam mňam mňam líz líz líz a už je ta zmrzka pryč.
Tenisky co běhají, samy nohy zvedají,
glo, glo, glo, tam a zpět, jdem se potápět.

Na prázdniny k moři jedu velký kufr mám,
Klobouk nebo čepici taky do něj dám,
Dole nebo nahoře dobrý bude u moře
Klape hubou klap klap klap, něco dobrého by rád,
Mňam mňam mňam líz líz líz a už je ta zmrzka pryč.
Tenisky co běhají, samy nohy zvedají,
glo, glo, glo, tam a zpět, jdem se potápět.

Na prázdniny k moři jedu velký kufr mám,
Ještě balón na hraní taky do něj dám,
Házení já umím nohy jako z gumy
Dole nebo nahoře dobrý bude u moře
Klape hubou klap klap klap, něco dobrého by rád,
Mňam mňam mňam líz líz líz a už je ta zmrzka pryč.
Tenisky co běhají, samy nohy zvedají,
glo, glo, glo, tam a zpět, jdem se potápět.

Na prázdniny k moři jedu velký kufr mám,
Plyšového medvídka taky do něj dám,
Medvídka mám na spaní, balón zase na hraní
Házení já umím nohy jako z gumy
Dole nebo nahoře dobrý bude u moře
Klape hubou klap klap klap, něco dobrého by rád,
Mňam mňam mňam líz líz líz a už je ta zmrzka pryč.
Tenisky co běhají, samy nohy zvedají,
glo, glo, glo, tam a zpět, jdem se potápět.

Na prázdniny k moři jedu velký kufr mám,
Všechno do něj naskládám a na cestu se dám.
Hurá!

 

Indiánské říkadlo pro kluky:

Já mám šípy, já mám luk,

jako každý správný kluk.

O prázdninách lovím v lese,

schovejte se, schovejte se za křovím,

než vás všechny ulovím.

Indiánské říkadlo pro holky:

My jsme holky indiánské

a chceme být pořád krásné.

Hezké šperky nosíme

indiánům se líbíme.

Výsledek obrázku pro indiánská rodina písnička

 

Dinosauři

Co pravěcí ještěři, jedí rádi k večeři?

Někteří jsou masožraví,

jiní radši kousek trávy.

Jeden chroupá kostičku,

druhý žvýká přesličku.

Zuby mají jako pilky,

všechno snědí během chvilky.

Výsledek obrázku pro v pravěku noty   KVĚTEN – BÁSNIČKY, PÍSNIČKY

Co to bzučí na sluníčku?

Včelka letí na kytičku.

Z květu na květ letí,

leťte za ní děti!

Včelička

Na zahrádce pod jabloní motýlek tam včelku honí,
/:hned, hned, hned dej mi, včelko, med!:/

Včelička se na něj zlobí, že ji křidélka už bolí,
/:hned, hned, hned pryč motýlku leť!:/

Do úlu už včelky letí, musím také pospíchati,
/:hned, hned, hned taky domů leť!:/

Pro maminky:

Maminka má dneska svátek,

koupil bych jí pestrý šátek.

Ale dnes, ale dnes,

docela jsem bez peněz. DUBEN – BÁSNIČKY, PÍSNIČKY

 

Ježibaba hudebnice ( říkadlo)

Ježibaba na posedu,

učila se abecedu.

Myslivec tam sbíral houby,

poslouchal jak jelen troubí.

 

Čarodějnice ( písnička)

Ježibaba s ježibabou,

na kopečku za Jihlavou

bavily se bavily, jak by nejlíp řádily.

Čáry, máry, basta, fidly,

košťátko nás ponese.

Poletíme, tam, kam chceme,

bojte se nás, bojte se!

Vajíčka

Pletu, pletu pomlázku
bez nití a provázku.
Až pomlázku upletu
zavolám si na tetu.

Teta pošle pro  strejce
aby došel pro přines vejce.
Až ty  vejce přinese,
teta košem zatřese.

Dá mi vejce červené,
dá mi vejce zelené,
dá mi vejce modré,
bude každé dobré.

 

Není k dispozici žádný popis fotky.

Auto ( písnička)

Tú, tú, tú auto už je tu,
pojeď mámo, pojeď s námi,
auto už je za horami,
tú, tú, tú auto už je tu.

Kašlající žížala

Kašlala žížala (napodobit kašel)
Když chodbičku vrtala (naznačit prstem vrtání)
Slyšíš jí, slyšíš jí, (ruce za ušima naznačí naslouchání)
Jak se kroutí pod zemí? (ruce naznačí kroutivý pohyb)
Děšťovka plakala (ruce na oči)
Když kapky počítala(předvádíme počítání na prstech)
Slyšíš jí, slyšíš jí,
Jak se kroutí pod zemí?
Pak přiletěl kos (ruce naznačují let)
Ten měl dlouhý nos (naznačit rukama dlouhý nos)
Dešťovku i žížalu
Slupnul jako křížalu (pravá ruka zobe do levé dlaně

 

Ježibaba hudebnice ( říkadlo)

Ježibaba na posedu,

učila se abecedu.

Myslivec tam sbíral houby,

poslouchal jak jelen troubí.

 

Čarodějnice ( písnička)

ježibaba s ježibabou,

na kopečku za Jihlavou

bavily se bavily, jak by nejlíp řádily.

Čáry, máry, basta, fidly,

košťátko nás ponese.

Poletíme, tam, kam chceme,

bojte se nás, bojte se!

 

BŘEZEN – básničky a písničky

Výsledek obrázku pro holka modrooká noty

 

Jiří Žáček:

„Chcete zmoudřet?

Můj ty světe – otevřete knížku – čtěte!“

 

Hop do vody

Hop do vody do vodičky,

zahrajem si na rybičky.

Hop do vody jako šipka

– velká ryba, malá rybka.

 

Sněženka

Táta včera na venku,

našel první sněženku.

Vedle petrklíč,

zima už je pryč.

 

Konvalinka

V lese, v trávě spinká,

bílá konvalinka.

Zvonečky má- nezazvoní,

ale zato krásně voní.

 

Jarní zaříkadlo

Zimo, zimo, už jdi pryč,

jaro už si chystá klíč.

Otevírá jarní bránu,

jmenuje se petrklíč.

 

Výsledek obrázku pro šel zahradník do zahrady noty


ÚNOR – básničky, písničky

 

BYL JEDEN BACIL  (básnička)

Byl jeden bacil, do hlavy mě bacil.

Hlava hodně bolela, zavolejte doktora.

Pak mi sedl na plíce, bolelo to velice.

Nejedl jsem vitamíny, teď mám nosík plný rýmy.

Moje tělo

Moje tělo mozek řídí,

oči ty to dobře vidí.

Pod hlavou je krček malý,

na rukách jsou velké svaly.

Na nich máme prstů pět,

spočítáme si je hned.

V hrudním koši srdce máme,

do bříška si jídlo dáme.

Nohy obě procvičí se,

venku dobře skotačí se.

 

Výsledek obrázku pro huboval vrabčák noty

 

CO TA OČKA VIDÍ

Co ta očka vidí?

Vidí, vidí, lidi.

Tátu, mámu, holčičku,

kluka, dědu, babičku.

Spolu bydlí v domečku

na zeleném kopečku

Výsledek obrázku pro muzikantská rodina

 

Masopust

Masopustní veselice,

veselá je převelice.

Lidé vodí po vesnici,

medvěda i medvědici.

Tancuj, tancuj, medvěde,

karneval se povede!

 

Honička:

Ty medvěde ušatý,

kožich máš až na paty.

Honem rychle utíkej,

všechny si nás pochytej.

Jedna, dva, tři, čtyři, pět,

už nás začni honit- teď!

 

Karneval ( píseň na nápěv Byla jedna koťata)

Proč tu tolik smíchu je,

šašek v trubku píská,

kdo tu všechno tancuje,

skáče, křičí , víská.

Hola děti, pojďte dál,

dneska máme karneval.

Hola děti, pojďte dál,

dneska máme karneval.

 

 

 


              ALL IN ONE NonstopScan

          FIREWALL
          ANTIMALWARE

Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
 • Pondělí 19. srpna 2019
 • Svátek má Ludvík
 • Zítra má svátek Bernard
 • Do konce roku zbývá 134 dnů